Końskie. Korespondencja z getta (2)

Pismo Rady Starszych Ludności Żydowskiej z dnia 15 kwietnia 1942 roku do burmistrza miasta Końskie W. Knopińskiego, podpisane przez Prezesa Rady Starszych Josefa Rozena

Przedstawiam z mojej kolekcji kolejny dokument i opaskę pochodząca z koneckiego getta. Tym razem jest to pismo Rady Starszych Ludności Żydowskiej z dnia 15 kwietnia 1942 roku do burmistrza miasta Końskie W. Knopińskiego, podpisane przez Prezesa Rady Starszych Josefa Rozena. Na dole odręczny dopisek burmistrza: Karę obniżam z powyżej [naprowadzonych] powodów na 500 zł pod warunkiem wpłaty do kasy w dniu dzisiejszym. Knopiński

…Między gettem, a stroną aryjską istniała łączność pocztowa. Jednak korespondencja ograniczała się do pism urzędowych. Poczta znajdowała się u Zymlera przy ulicy Joselewicza…
…Kolonia Żydowska w Końskich
[utworzona 15 października 1939 r.] obejmowała wydzielone ulice miasta, przy których istniało największe skupisko ludności żydowskiej i gdzie Niemcy nakazali Żydom mieszkać. Siedziba zarządu mieściła się przy ulicy 3 Maja 50 (tu znajdowało się także biuro Rady Starszych). Zwierzchnikiem tej Kolonii został były urzędnik magistratu – Josef Rozen. Zarządzał on także żydowskim urzędem stanu cywilnego i podatkami ludności żydowskiej. 

Opaska pochodząca z koneckiego getta. Członkowie żydowskiej administracji musieli nosić niebieskie opaski

Dr Albrecht [kreishauptmann ] powołał równocześnie Josefa Kinderelerera – do spraw opieki i wychowania, Haskiela Gotliba – na sekrtetarza, księgowego i urzędnika do władz wykonawczych, Samuela Grosmana – pełniącego funkcję dozorcy i posłańca. Członkowie żydowskiej administracji musieli nosić niebieskie opaski. Do pomocy zwierzchnikowi 20 października 1939 roku utworzona została Rada Starszych do, której należeli Ejzyl Waintraub, Simon Waintraub, Hipolit Kon, Wolf Frydman, Simon Rudowski. W skład Rady wchodzili również: Alter Sztark, N. Neufeld, M. Goldscher, Ch. Albert, L. Rozenberg i Samuel Piżyc. Funkcję prezesa pełnił zwierzchnik Kolonii Żydowskiej Josef Rozen. [Grażyna Dymerska Żydzi koneccy, Końskie 1998 rok]