ciekawostki regionalne

Fabryka broni w Końskich-Pomykowie XVIII-XIX

Z zainteresowaniem przeczytałem niedawno artykuł p. prof. Jana Pazdura: „Produkcja broni palnej na kielecczyźnie w XVIII w.”, zawartego w periodyku „Studia Kieleckie” 2/42, 1984 r. Artykuł jest ciekawy, wiele wnosi, porządkując moją wiedzę historyka amatora. Artykuł kończy się słowami:  „… Zachowały się jednakże wiadomości, że Stanisław Małachowski podarował wojsku 12 dział już po wybuchu powstania kościuszkowskiego (T. Korzon, „Wewnętrzne dzieje polski za Stanisława Augusta”). Jest […]

Fabryka broni w Końskich-Pomykowie XVIII-XIX Czytaj dalej »

Końskie i Stąporków – mało znana relacja z podróży naukowej Jana Jakuba Ferbera 1781

Radość historyka amatora z uczty. Relacja Jana Jakuba Ferbera Drzewica „…Podróż swoją rozpoczął Ferber od opisania wielkiego pieca, zresztą nie będącego już wówczas w ruchu, w Drzewicy nad rzeczką Drzewiczką na wschód od Opoczna, piec ten wyłożony wewnątrz piaskowcem, zasilany był gliniastą ruda żelazną z niedalekiego Gielniowa, odległego o 3 mile na południe. Dobywanie rudy było już zaniedbane, lecz dawniej dobywano ją tak jak w Korytkowie, za pomocą szybików 8-10 łatrów

Końskie i Stąporków – mało znana relacja z podróży naukowej Jana Jakuba Ferbera 1781 Czytaj dalej »

Listy Juliusza hrabi Małachowskiego pisane podczas kampanii w r. 1831

Listy Juliusza hrabi Małachowskiego pisane podczas kampanii w r. 1831. W książce: „Zbiór pamiętników do historii powstania polskiego z roku 1830-1831” Współwyd.: „Bibliografia powstania narodu polskiego z r. 1830-1831”, autorstwa Aleksandra Hirschberga, Lwów 1882, odnalazłem niewielką wzmiankę: „Małachowski hr. Juliusz. Listy pisane podczas kampanii r. 1831. Dziennik Polski, 1862, nr. 5-8, 11, 13”. Mogę zatem powiedzieć, że po 160 latach niepamięci odsłaniam je przed Państwem.

Listy Juliusza hrabi Małachowskiego pisane podczas kampanii w r. 1831 Czytaj dalej »

Fałków. Neogotycki krucyfiks 130 lat później

„25 sierpnia 2022 roku z nominacji ks. bpa. Marka Solarczyka zostałem nowym proboszczem w parafii pw. św. Trójcy w Fałkowie. Nie znałem bliżej tej parafii, dlatego tym bardziej byłem pod wrażeniem historii tego kościoła sięgającą nawet XIII wieku. Wiedziałem, że na pewno w tak historycznym kościele nie trzeba wprowadzać nowości, ale bardziej zadbać o tradycję i rzeczy liturgiczne, które już są na stanie parafii przez lata. Podczas porządkowania piwnicy pod kaplicą przedpogrzebową znalazłem mocno zniszczony przez korozję,

Fałków. Neogotycki krucyfiks 130 lat później Czytaj dalej »

Wojciech Giepart – „przez szlachetność błyszczący”. 

Rusznikarz, puszkarz, lampucer, zegarmistrz, Radny Miejski i Zastępca Burmistrza miasta Końskie, patriota. cz. I Introdukcja Od dłuższego okresu pracuję nad ciekawym według mnie tematem: „Konecki słownik rusznikarzy, puszkarzy, rurarzy i szyftarzy XVIII i XIX w. Wytwarzanie broni palnej w koneckich dobrach Małachowskich – wybrane dokumenty”. Temat jest na tyle fascynujący i nowy, że „radośnie” przyjąłem propozycję Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu zaprezentowania go na konferencji popularnonaukowej w Końskich w dniu

Wojciech Giepart – „przez szlachetność błyszczący”.  Czytaj dalej »

Rogów k. Końskich i Czarniecka Góra k. Stąporkowa. Pamięć o „nieszczęśliwych starcach wygnanych z Warszawy po upadku powstania warszawskiego 1944”

Siódmego kwietnia 2010 roku na stronie konskie.org.pl zamieściłem artykuł p. Henryka Seweryna Zawadzkiego: „Warszawa intelektualna w Końskich po Powstaniu Warszawskim”.  Wątki wysiedleńców warszawskich pojawiły się również w „Kronice szkolnej w Rogowie 1944 – 1950 cz. III” – przedstawione na stronie 26 czerwca 2016. Przypomnę poniżej fragmenty tego wspaniałego i autentycznego źródła informacji: Kronikę spisał kierownik szkoły Stanisław Jaworski”. Nie przypuszczałem, że poznam nazwiska tych ludzi. Po wnikliwym

Rogów k. Końskich i Czarniecka Góra k. Stąporkowa. Pamięć o „nieszczęśliwych starcach wygnanych z Warszawy po upadku powstania warszawskiego 1944” Czytaj dalej »

Kalendarium wydarzeń kulturalnych i patriotyczno-religijnych w Końskich, powiecie koneckim w latach 1915-1918. Koneckie Towarzystwo „Lutnia”

Część IV Przebudzenie W ostatnio opublikowanym odcinku „Kalendarium…” zastanawiałem się przez chwilę nad drogą i sposobem prezentacji zgromadzonego materiału. Dopiero teraz (przy tym odcinku) można powiedzieć, że jestem umiarkowanie zadowolony z osiągniętej formy przekazu. Sądzę, że przy prezentacji kolejnych odcinków osiągnie ona (znaczy się forma przekazu) odpowiednią, zadowalającą mnie i Państwa formę. Nabieram też pewności, że koniecznie, powtarzam koniecznie muszę opracować indeks nazwisk i miejscowości.

Kalendarium wydarzeń kulturalnych i patriotyczno-religijnych w Końskich, powiecie koneckim w latach 1915-1918. Koneckie Towarzystwo „Lutnia” Czytaj dalej »

Kalendarium wydarzeń kulturalnych w Końskich, powiecie koneckim, guberni radomskiej w latach 1906-1915

Anabasis czy Katabasis? Przedstawiam Państwu trzecią część pierwszego rozdziału opracowania: „Kalendarium wydarzeń kulturalnych w Końskich, powiecie koneckim, guberni radomskiej od połowy XIX wieku do 1939 roku. Trzecia część obejmuje lata 1906-1915 tj. do okupacji niemiecko-austriackiej. Jestem w trakcie „drogi”, nie wiem jeszcze czy dotrę do zamierzonych kierunków przedstawienia tematu. Położę nacisk na opis miasta Końskie (okres zaboru rosyjskiego, okres okupacji austriacko-niemieckiej i okres XX międzywojennego) od połowy XIX

Kalendarium wydarzeń kulturalnych w Końskich, powiecie koneckim, guberni radomskiej w latach 1906-1915 Czytaj dalej »

O aptece Antoniego Chmielewskiego w Końskich 1840-61

Przeglądałem wnikliwie poszyt dokumentów analizując zawarte informacje, karta po karcie. Poszyt nosi nazwę (pisana piękna kaligrafią): O Aptece Antoniego Chmielewskiego w Końskich. Dokumenty dotyczą kontroli, sprawozdań etc. apteki Chmielewskiego w Końskich w latach 1840 do 1861. Dużą część poszytu stanowią obwoluty listów z tych lat. [1]  Wiadomości, dodam ciekawych –  jest wiele, czuję lekki dreszczyk emocji ujawniając je. Po „pierwszym czytaniu” postanowiłem zgrupować

O aptece Antoniego Chmielewskiego w Końskich 1840-61 Czytaj dalej »

Kalendarium wydarzeń kulturalnych w Końskich, powiecie koneckim, guberni radomskiej w latach 1901-1905.

Józef Wojdacki. Uczestnik powstania styczniowego, kapitan z oddziału Czachowskiego. Był „przechodniem” w Końskich w latach 1892-1905. Animator wydarzeń kulturalnych, reżyser przedstawień – wielka postać. Z krótkim biogramem Józefa Wojdackiego można zapoznać się na archiwalnej stronie śp. Jerzego Kowalczyka: „Powstanie styczniowe 1863-1864” (powstanie 1863.zsi.kielce.pl. Kopia fotografii w zbiorach Krzysztofa Woźniaka, otrzymałem ją przed laty o p. Henryka Seweryna Zawadzkiego z Torunia. Zamiast wstępu uwag kilka „Kalendarium wydarzeń kulturalnych

Kalendarium wydarzeń kulturalnych w Końskich, powiecie koneckim, guberni radomskiej w latach 1901-1905. Czytaj dalej »