O projekcie

Jestem depozytariuszem kolekcji, zbiorów lub ich fragmentów konecczan: pp Marii Dorcz, Henryka Seweryna Zawadzkiego, Andrzeja Fajkosza, Józefy Chodaczyńskiej, Michała Ławacza, Tomasza Bąka, Stanisława Wydry, Mariana Chochowskiego, Tadeusza Śliwaka ps. Kobuz i wielu innych darczyńców. Moja osoba jest gwarantem, iż zbiory nie ulegną rozproszeniu, sprzedaniu, zniszczeniu; zostaną fachowo opracowane i udostępniane. Kolekcjonuję koneckie walory filatelistyczne (w tym przedruki z lutego 1945 roku) i regionalną fotografię.

Zapraszam do współtworzenia projektu Końskie.org.pl

Krzysztof Woźniak

Kontakt: [email protected] i 784 700 223.

I give guided tours of Konskie, talking about issues related to the history of the Konskie Jews. I cooperate with the interpreter if necessary.