heraldyka i sfragistyka

Herb Gminy Smyków

Dnia 15 października 2018 r. Rada Gminy w Smykowie uchwałą nr 235/XXXVI/2018 ustanowiła herb, flagę, pieczęć i sztandar oraz określiła zasady ich używania. Podstawą prawną przyjęcia uchwały było zaakceptowanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji projektów tych znaków – symboli samorządowych, w oparciu o pozytywną opinię Komisji Heraldycznej. Opinia ta oznacza zgodność projektów z miejscową tradycją historyczną i z zasadami określonymi przez nauki pomocnicze historii (heraldykę i weksylologię). Projekty opiniowanych […]

Herb Gminy Smyków Czytaj dalej »

Herb gminy Gowarczów

Herb został umieszczony na rewersie sztandaru, natomiast godła — klucze (bez tarczy) znalazły miejsce na pieczęci urzędowej, fladze i w głowicy sztandaru.Ustanowienie powyższych znaków poprzedziły kilkumiesięczne prace badawcze i projektowe. Ich efektem był pierwszy projekt herbu Gminy Gowarczów, który przedstawiał oba klucze o barwie złotej położone pod złotą koroną szlachecką. Wyobrażenie to zostało zapożyczone ze znanej, ale nie datowanej, pieczęci Magistratu Miasta Gowarczów oraz wzorowanego na nim wizerunku herbu miejskiego z 1847

Herb gminy Gowarczów Czytaj dalej »

Herb i flaga Gminy Słupia (Konecka)

W dniu 14 czerwca 2016 r. Rada Gminy Słupia ustanowiła herb i flagę, będące znakami wspólnoty samorządowej. Projekty tych znaków zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Herb gminy Słupia wyobraża w polu tarczy tzw. hiszpańskiej (zakończonej półokręgiem) o barwie czerwonej dwa godła: wieżę srebrną (białą) z dachem czarnym i takimi oknami i wejściem podwyższonym oraz pół koła wodnego srebrnego

Herb i flaga Gminy Słupia (Konecka) Czytaj dalej »

Fałków – nadanie praw miejskich 1340 r.

Rynek w Fałkowie w 1912 r. Źródło: Zbiory Katarzyny i Euzebiusza Barańskich  zgromadzone w Muzeum Regionalnym w Fałkowie. Fałków, co może obecnie wydawać się nieco zaskakujące, otrzymał prawa miejskie jako pierwsza miejscowość z terenu całego dzisiejszego powiatu koneckiego. To bardzo istotne wydarzenie miało miejsce w Krakowie 6.12.1340 r. Akt przekształcenia wsi rodowej Fałków w miasto, na prośbę ówczesnych właścicieli Piotra i Jakuba Szyrzyków, podpisał król Polski Kazimierz Wielki. Inne

Fałków – nadanie praw miejskich 1340 r. Czytaj dalej »

Herb miasta Końskie – relikt PRL

Anno Domini 2015 herb Końskich skończy w obecnej postaci 40 rok życia na scenie publicznej. Po raz pierwszy zaistniał w 1975 r. na obwolucie książki Jerzego Brzozowskiego Końskie wczoraj i dziś. Ma tam tarczę prostokątną z języczkiem u dołu, kształtem zbliżoną do tarczy z orłem państwowym. Skojarzenie z godłem państwa miało niewątpliwie podnieść znaczenie herbu miejskiego. W polu czerwonym tarczy znajduje się monogram złożony z liter o barwie białej. Monogram został

Herb miasta Końskie – relikt PRL Czytaj dalej »

Pieczęcie i herby miasta Gowarczów

Najstarsza znana pieczęć miejska Gowarczowa została odciśnięta na dokumencie w 1778 roku. Widnieją na niej dwa skrzyżowane klucze oraz inicjały PA/GW lub M-G-W-P, a niewykluczone, że również gwiazda. Pieczęć ta, o średnicy ok. 27–28 mm, nie posiadała napisu otokowego. W. Wittyg, Pieczęcie miast dawnej Polski, Kraków 1905, s. 80 Drugą znaną pieczęć miasta można datować na przełom XVIII i XIX wieku. Godłami napieczętnymi są dwa skrzyżowane

Pieczęcie i herby miasta Gowarczów Czytaj dalej »

Herb i flaga powiatu koneckiego

Herb powiatu koneckiego Herb powiatu koneckiego, w odróżnieniu od herbów rodowych, miejskich, kościelnych etc., jest herbem terytorialnym. Wyobraża w głowicy dwudzielnej, w polu prawym dwa pasy czerwony i srebrny (biały), w polu lewym błękitnym trzy gwiazdy złote (żółte), pod głowicą w polu czerwonym koło wodne złote (żółte) o sześciu dzwonach. W głowicy, czyli w górnej części tarczy, widnieje część herbu dawnego województwa sandomierskiego, w granicach którego obszar obecnego

Herb i flaga powiatu koneckiego Czytaj dalej »

Herb i flaga gminy Ruda Maleniecka

Herb gminy Ruda Maleniecka wyobraża w polu zielonym koło wodne złote (żółte) o pięciu dzwonach, bez szóstego dolnego i umieszczoną pod nim takąż rybę, karpia. Koło wodne symbolizuje miejscowe tradycje przemysłu głównie żelaznego oraz przetwórstwa zbożowego. Kuźnice wodne i późniejsze zakłady metalurgiczne działały na terenie obecnej gminy co najmniej od początku XVI wieku przez około 500 lat. Liczne przykłady zastosowania kół wodnych zawierają dzieje Kołońca i Machor.

Herb i flaga gminy Ruda Maleniecka Czytaj dalej »

Herb i flaga gminy Fałków

Herb gminy Fałków wyobraża w polu błękitnym mur czerwony i umieszczone nad nim koło wodne srebrne (białe) o czterech dzwonach. Mur symbolizuje dawny charakter miejski Fałkowa, lokowanego w 1340 roku przez króla Kazimierza Wielkiego i pozostającego miastem przez około 400 lat. Mur odnosi się także do zachowanych w Fałkowie ruin dworu obronnego. Koło wodne symbolizuje miejscowe tradycje przemysłu żelaznego i przetwórstwa zbożowego. Co najmniej od początku XVI wieku

Herb i flaga gminy Fałków Czytaj dalej »

Heraldyka powiatu koneckiego w latach 1945–2005

W 2007 r. Polskie Towarzystwo Heraldyczne i Towarzystwo Naukowe we Włocławku przygotowywały ogólnopolską konferencję naukową o heraldyce samorządowej w latach 1944-2005. Miała to być czwarta konferencja z cyklu poświęconego herbom samorządowym od okresu zaborów, poprzez lata II Rzeczypospolitej, wojnę i okupację. Konferencja ta, jak dotąd, nie doszła do skutku, ale na jej potrzeby rozpoznano kolejne zagadnienie z dziejów konecczyzny. Omówienie heraldyki powiatu koneckiego należy rozpocząć od przedstawienia zmian terytorialno-administracyjnych. W pierwszych latach PRL

Heraldyka powiatu koneckiego w latach 1945–2005 Czytaj dalej »