Końskie. Społeczeństwo żydowskie w akcji LOPP [1932 rok]

Końskie, ulica 3 Maja. Po prawej stronie widoczny budynek hali targowej - proszę zwrócić uwagę na hasło propagandowe: Popieraj LOPP i samolot (PWS-5?) na dachu hali. Fotografia Antoniego Borowca [jedna z dwóch zamieszczonych na pocztówce] pochodzi z pocztówki wysłanej pocztą polową przez Niemca 27.09.1939 roku.

Otwieram kolejny temat, w którym przewiduję wiele artykułów: Koneckie skrzydła. Będzie to nie tylko historia Koła Szybowcowego i Szkoły Szybowcowej na Baryczy, którą ukończyło 87 pilotów szybowców (!). Ilu z nich zostało pilotami samolotów, ilu walczyło? Mam nadzieję, że odezwą się potomkowie – pokażę pamiątki i fotografie, opublikuję wspomnienia. Ciekawa jest historia przekazanego w połowie lat trzydziestych XX wieku przez ówczesne Ministerstwo Spraw Wojskowych samolotu PWS-5, historia śmigieł, które są gdzieś przykurzone w koneckich mieszkaniach i wiele, wiele innych tematów. Zapraszam.

W ten temat wpisuje się również wycinek prasowy z gazety Ziemia Radomska z 1932 roku z artykułem autorstwa Józefa Lamberta pt. Społeczeństwo żydowskie w akcji LOPP [Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej]. Dodam jeszcze, że Józef Lambert był dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Końskich w latach 1929-47, nauczycielem tajnego nauczania w latach okupacji.

Końskie. Społeczeństwo żydowskie w akcji LOPP

Dnia 18.0932 r. odbyło się w Radoszycach w miejscowej synagodze nabożeństwo żałobne połączone z pieniami żałobnemi za dusze św. pamięci por. Fr. Żwirki i inż. St. Wigury. Społeczeństwo żydowskie tegoż miasta dało inicjatywę mianowania jednej z ulic w Radoszycach imieniem św. pamięci por. Żwirki.

Wycinek prasowy Ziemia Radomska, 1932 r., nr 222 - oryginalny tekst udostępniony jest w Radomskiej Bibliotece Cyfrowej

Dnia 23.09 bieżącego roku odbyło się w Przedborzu w synagodze nabożeństwo żałobne za dusze por. Fr. Żwirki i inż. St. Wigury.
Dnia 23.09 społeczeństwo żydowskie Przedborza z racji rocznicy tamtejszego rabina Grünbauma urządziło zbiórkę na rzecz LOPP wsród społeczeństwa miejscowego i przybyłych na uroczystość gości.
Dnia 25.09 bieżącego roku projektowana jest druga zbiórka na LOPP w miejscowej synagodze.
Dnia 25.09 bieżącego roku odbyło się posiedzenie zarządu koła LOPP w Końskich zwołane przez prezesa tegoż koła p. Mojżesza Hohberga. Na posiedzeniu był przedstawiciel komitetu powiatowego. Zebranie miało na celu usprawnienie pewnych niedomagań organizacyjnych i werbowanie większej ilości członków. Podziwiać należy chęć współpracy społeczeństwa żydowskiego, bo członkowie zarządu powzięli myśl podziału miasta na rejony i osobistego inkasowania składek, by dać przykład innym.
Na wolne święta żydowskie zapowiedziany jest ogromny wiec żydowski w Końskich w sprawach LOPP. Na wiece projektowane są przemówienia i referaty.
Jak się okazuje, to te obawy, że koła żydowskie LOPP będą tylko na papierze nie mają zupełnie miejsca na naszym terenie. Społeczeństwo żydowskie wykazuje zupełne zrozumienie spraw obrony państwa, a chociaż późno został nawiązany kontakt ze społeczeństwem żydowskim i LOPP, to ofiarnością i pracą nadrabia społeczeństwo dawne zaniedbania wynikłe niezupełnie z ich winy. Poważny rozwój prac w LOPP wśród społeczeństwa żydowskiego należy zawdzięczać dobrze dobranym zarządom i energicznym p. prezesom. Życzymy społeczeństwu żydowskiemu owocnej pracy.

Józef Lambert Prezes Komitetu Powiatowego
Ziemia Radomska, 1932 rok, nr 222, s. 4
[oryginalny tekst udostępniony jest w Radomskiej Bibliotece Cyfrowej]