Herb i flaga powiatu koneckiego

Herb powiatu koneckiego
Herb powiatu koneckiego

Herb powiatu koneckiego, w odróżnieniu od herbów rodowych, miejskich, kościelnych etc., jest herbem terytorialnym. Wyobraża w głowicy dwudzielnej, w polu prawym dwa pasy czerwony i srebrny (biały), w polu lewym błękitnym trzy gwiazdy złote (żółte), pod głowicą w polu czerwonym koło wodne złote (żółte) o sześciu dzwonach. W głowicy, czyli w górnej części tarczy, widnieje część herbu dawnego województwa sandomierskiego, w granicach którego obszar obecnego powiatu pozostawał przez około 500 lat. Cały herb tego województwa przedstawiał w polu dwudzielnym z prawej strony sześć pasów czerwonych i srebrnych, z lewej strony, o barwie błękitnej, dziewięć gwiazd złotych.

Poprzez to dziejowe odwołanie herb powiatu nawiązuje do obecnego herbu województwa świętokrzyskiego, który również zawiera część herbu sandomierszczyzny. Koło wodne symbolizuje tradycje przemysłu głównie żelaznego i przetwórstwa zbożowego, dominujące w historii gospodarczej każdej z ośmiu gmin powiatu koneckiego. Kuźnice wodne istniały na tym terenie co najmniej od XV wieku, a ostatnie młyny z napędem wodnym dotrwały do pierwszej połowy XX wieku. Ponadto koła wodne napędzały rozmaite urządzenia w hutach szkła, tartakach i foluszach (młynach sukienniczych). Do dziś koła wodne działają w zabytkowych zakładach w Sielpi – koło żelazne, jedno z największych w Europie, o średnicy 8, 5 metra, w Maleńcu – dwa koła drewniane o średnicach 5,5 i 4,7 metra oraz w Starej Kuźnicy.

Pieczęć Koneckiego Powiatowego Związku Komunalnego z 1938 roku; średnica 38 mm (zbiór K. D.)

Pieczęć Koneckiego Powiatowego Związku Komunalnego z 1938 roku; średnica 38 mm
(zbiór K. D.)

W trakcie prac nad projektem herbu odnaleziono kilka pieczęci instytucji powiatowych z herbem dawnego województwa sandomierskiego, odciśniętych na dokumentach z lat 1921–1938. Należały one do Koneckiego Powiatowego Związku Komunalnego, Wydziału Sejmiku Koneckiego i Kasy Oszczędności Powiatu Koneckiego. Odszukanie tych pieczęci dało bezpośrednią podstawę do wykorzystania staropolskiego herbu wojewódzkiego w projektowanym herbie powiatowym.

Flaga powiatu koneckiego
Flaga powiatu koneckiego

Flagę powiatu koneckiego stanowi płat materii o proporcjach boków 8:5 i czterech równych strefach poziomych: żółtej, czerwonej, białej, niebieskiej. Barwy te zostały przeniesione z herbu powiatowego.

Projekty herbu, flagi i pieczęci urzędowych, zaopiniowane pozytywnie przez prof. S. K. Kuczyńskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Rada Powiatu w Końskich przyjęła 10 listopada 1999 roku. Następnie, w kwietniu 2000 r. projekty te zaopiniowała Komisja Heraldyczna utworzona przy MSWiA – akceptując herb i pieczęć zaleciła korektę flagi.

W 2009 r. został zaprojektowany, wykonany i przyjęty sztandar Powiatu Koneckiego, który 
następnie Komisja Heraldyczna przy MSWiA zaopiniowała negatywnie.

Oprac. Krzysztof Dorcz