Końskie – cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie (Иконы Божией Матери Знамение)

Końskie, cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie, fotografia prawdopodobnie z okresu I wojny światowej. Fotografię udostępnił Ryszard Cichoński.
Końskie, cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie, fotografia prawdopodobnie 
z okresu I wojny światowej. Fotografię udostępnił Ryszard Cichoński.

Dla stacjonujących w mieście 25. Smoleńskiego i 27. Witebskiego Pułków Piechoty wzniesiono cerkiew wojskową według typowego projektu. Wyświęcenie cerkwi odbyło się 17 października 1903 roku. Cerkiew wybudowano na centralnym placu miasta, przy skrzyżowaniu dwóch ulic, na planie prostokąta, z polerowanej, czerwonej cegły, przyozdobiono nad drzwiami i oknami ornamentem z białego kamienia. Wokół cerkwi, na wysokim kamiennym fundamencie, wzniesiono żeliwne ogrodzenie. Cerkiew mieściła około 1000 osób. Koszt budowy wyniósł ponad 40 tys. rubli, z czego 19 tys. pochodziło z kasy państwowej. Po opuszczeniu koszarów przez pułk, cerkiew stała się świątynią parafialną. Odchodzący z miasta pułk pozostawił ikonostas, pomalowany na biało, ze złoceniami. W 1913 roku parafia liczyła 456 osób. W maju 1915 roku, po wkroczeniu do Końskich wojska austriackiego, cerkiew stała opuszczona. W 1936 roku władze powiatowe sprzedały cerkiew osobom prywatnym, które dokonały jej rozbiórki. Z uzyskanego materiału wybudowano prywatne domy. Na pustym placu w 1946 roku postawiono pomnik upamiętniający wydarzenia obu wojen światowych.

Kirył Sokoł, Aleksander Sosna
[w: Cerkwie w centralnej Polsce 1815-1915, Kirył Sokoł, Aleksander Sosna, Białystok 2011]

Końskie, cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie, fotografia z 1912 roku. Fotografię udostępnił Ryszard Cichoński.
Końskie, cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie, fotografia z 1912 roku. 
Fotografię udostępnił Ryszard Cichoński.

Przytoczę również informacje zebrane przez Mariana Chochowskiego: W 1917 r. Austriacy zrabowali dzwony z wieży od strony zachodniej. Po nieudanych pertraktacjach z Metropolią Prawosławną, władze powiatowe sprzedały świątynię nabywcom prywatnym. Z uzyskanego materiału zbudowano w Końskich dwa duże domy. …Dla lepszej akustyki strop wyłożono płytami korkowymi.

[w: Końskie, Zabytki sztuki sakralnej, Marian Chochowski, Końskie 2005]

Końskie, cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie, fotografia prawdopodobnie z okresu I wojny światowej. Fotografię udostępnił Ryszard Cichoński.
Końskie, cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie, fotografia prawdopodobnie 
z okresu I wojny światowej. Fotografię udostępnił Ryszard Cichoński.
Końskie, cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie, fotografia prawdopodobnie z okresu I wojny światowej. Fotografię udostępnił Ryszard Cichoński.
Końskie, cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie, fotografia prawdopodobnie 
z okresu I wojny światowej. Fotografię udostępnił Ryszard Cichoński.
Końskie, cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie, fotografia z I wojny światowej. Fotografię udostępnił Ryszard Cichoński.
Końskie, cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie, fotografia z I wojny światowej. 
Fotografię udostępnił Ryszard Cichoński.
Końskie, cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie, fotografia prawdopodobnie z okresu międzywojennego. Fotografię udostępnił Ryszard Cichoński.
Końskie, cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie, fotografia prawdopodobnie 
z okresu międzywojennego. Fotografię udostępnił Ryszard Cichoński.
Końskie, cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie, fotografia prawdopodobnie z okresu międzywojennego. Dopiero z bliska widać jak monumentalny był to budynek. Fotografię udostępniła Grażyna Łyżwa.
Końskie, cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie, fotografia prawdopodobnie 
z okresu międzywojennego. Dopiero z bliska widać jak monumentalny był to budynek. 
Fotografię udostępniła Grażyna Łyżwa.
Końskie, cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie, fotografia prawdopodobnie z okresu międzywojennego. Dopiero z bliska widać jak monumentalny był to budynek. Fotografię udostępniła Grażyna Łyżwa.
Końskie, cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienie, fotografia prawdopodobnie 
z okresu międzywojennego. Dopiero z bliska widać jak monumentalny był to budynek. 
Fotografię udostępniła Grażyna Łyżwa.
Końskie ul. Piłsudskiego, podwórkowe lapidarium: odnalezione elementy kamieniarki pozostałe po rozbiórce cerkwi - obok budynku zwanego „burmistrzówką”. Fot. KW - 2005 r.
Końskie ul. Piłsudskiego, podwórkowe lapidarium: odnalezione elementy kamieniarki 
pozostałe po rozbiórce cerkwi – obok budynku zwanego „burmistrzówką”. Fot. KW – 2005 r.