Rezolucja z zebrania Rady Miejskiej miasta Końskich. Końskie, 3 listopada 1944 roku

Rezolucja z zebrania Rady Miejskiej miasta Końskich. Końskie, 3 listopada 1944 roku - 1 strona. W kolekcji KW.

Przedstawiam niepozorny dokument z mojej kolekcji z konspiracyjnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 3 listopada 1944 roku. Dokument (złożona kartka liniowanego papieru formatu A5) pisany ręcznie, nie jest chyba znany historykom. Zawiera uchwałę o utworzeniu Milicji miejskiej.

Jeżeli publikacja wzbudzi zainteresowanie historyków; opublikuję kolejne dokumenty z tego okresu (być może już z ich fachowym komentarzem) np. protokóły z konspiracyjnego posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej z dnia 15 grudnia 1944 roku i 7 stycznia 1945 roku.

Protokóły te to fragment większego zbioru oryginalnych dokumentów z posiedzeń Rady Miasta – Końskie, Przedborza i Powiatowej Rady Narodowej miasta Końskie.

Rezolucja z zebrania Rady Miejskiej miasta Końskich. Końskie, 3 listopada 1944 roku - 1 strona. W kolekcji KW.

Rezolucja z zebrania Rady Miejskiej miasta Końskich

Rada Miejska miasta Końskich na plenarnym posiedzeniu uchwala co następuje.

1. Solidaryzujemy się całkowicie z Narodowym Komitetem Lubelskim, który dąży do wyzwolenia Ojczyzny spod katowskiego jarzma hitlerowskiego.
Zaprowadzenia demokratycznego ustroju w państwie. Dobrych stosunków sąsiedzkich z Sowietami i ustalenia granic państwa przez Komitet Lubelski. Uważamy wszystkie te poczynania za sprawiedliwe i słuszne. Dlatego uczynimy wszystko co w naszej mocy, by wytyczne polityki Narodowego Komitetu Wyzwoleńczego [sic] ziściły się i przyniosły sprawiedliwość i szczęście narodowi naszemu.
Pragniemy żyć w spokoju, odbudować miasto nasze, zabezpieczyć przyszłość następnego pokolenia, podnosić przemysł, handel i kulturę. Pragniemy widzieć ojczyznę naszą silną, sprawiedliwą i zabezpieczoną po wszystkie czasy od germańskiego najeźdźcy.

2. W skład Rady Miejskiej wchodzą następujące ugrupowania polityczne
a. PPR
b. Związki Zawodowe
c. RPPS

3. Rezolucję przyjęto jednogłośnie

Końskie 3.11.1944 rok

Rezolucja z zebrania Rady Miejskiej miasta Końskich. Końskie, 3 listopada 1944 roku - 1 strona. W kolekcji KW.

Rada Miejska uchwala

stworzenie Milicji miejskiej. Komendantem milicji mianuje obywatela Borowika.
Na przewodniczącego rady powołuje obywatela Ziemowita, który sprawuje władze do chwili wejścia wojsk własnych i sprzymierzonych, oraz do zebrania się rady w pełnym składzie

Końskie 3.11.1944 rok