Młynek Nieświński 22.04.2016 część III

Młynek Nieświński – 22.04.2016. Dzisiaj w rocznicę egzekucji pojawiła się prowizoryczna tablica informująca o dacie, miejscu egzekucji, rozstrzelanych… Foto. KW.
Jan Mączyński wtedy miał 18 lat – jeden z dziesięciu rozstrzelanych. Jeszcze w trakcie trwania uroczystości pani Barbara Błaszczyk przekazała do skopiowania fotografię.


Po raz pierwszy spotykamy się w tym miejscu, by uczcić naszą pamięcią zamordowanych 10 patriotów. Zostali oni rozstrzelani 22 kwietnia 1944 roku przez okupantów niemieckich… powiedział na wstępie Marek Kozerawski wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Końskich i zarazem sołtys Rogowa, regionalista i pasjonat lokalnej historii.

W chwili pamięci, refleksji, zadumy i modlitwy uczestniczyły rodziny zamordowanych, mieszkańcy Młynka Nieświńskiego, przedstawiciele władz powiatu i miasta Końskie.

Już zapewne niedługo skończy się śledztwo prowadzone przez IPN, ustaleni zostaną wykonawcy mordu, ustalona zostanie zapewne pełna lista ofiar, utrwalona zostanie pamięć…

KW


Pierwsze informacje o egzekucji na Młynku Nieświńskim przekazały: pp. Jadwiga Grzęda i Barbara Widulińska. Artykuł na stronie:

Młynek Nieświński – 22.04.2016. Początkowo pojawili się najbliżej mieszkający. 
Kobiety wspominały… Foto. KW.

Po raz pierwszy spotykamy się w tym miejscu, by uczcić naszą pamięcią zamordowanych 10 patriotów. Zostali oni rozstrzelani 22 kwietnia 1944 roku przez okupantów niemieckich…
powiedział na wstępie Marek Kozerawski wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Końskich i zarazem sołtys Rogowa, regionalista i pasjonat lokalnej historii. Foto. KW.

W chwili pamięci, refleksji, zadumy i modlitwy uczestniczyły rodziny zamordowanych, 
mieszkańcy Młynka Nieświńskiego, przedstawiciele władz powiatu i miasta Końskie.
Foto. KW.