Wąsosz k. Końskich. Leśniczówka Kamienny Krzyż

Wąsosz k. Końskich, leśniczówka Niebo, kapliczka, fot. M. Cuper Czarniecka Góra [pieczątka] ok. 1939 rokKrzyż kamienny z 1849 r., przy drodze Końskie – Wąsosz. O tej kapliczce w mojej rodzinie mówiło się Krzyż Greinerowski. Nazwa wzięła się zapewne z sentencji, którą kamieniarz umieścił na krzyżu: Fondator będący Nadleśny Francisek Greiner i Franciska Zona jego prosą O zdrowaś Maryia Anno 1849.
Dziadek i babcia Janiszewscy, moja mama z siostrą mieszkali w leśniczówce w latach trzydziestych; stąd też zachowane fotografie przy kapliczce. Tu też moja mama na początku lat czterdziestych, jeszcze w czasie okupacji znalazła zalakowaną butelkę z fotografiami majora Hubala. W mojej rodzinie zachowały się dwie fotografie – dziadek wspominał, że fotografii było więcej, były też ponoć listy i dokumenty; taka hubalowa poczta kapliczkowa. Od lat obserwuję tą kapliczkę – będzie potrzebna jej konserwacja.

Kapliczka, fot. M. Cuper Czarniecka Góra [pieczątka] ok. 1939 rok

Zygmunt Janiszewski z córkami Haliną i Barbarą przy kapliczce ok. 1939 rok, fot. M. Cuper

Zygmunt Janiszewski z córkami Haliną i Barbarą przy kapliczce ok. 1939 rok, fot. M. Cuper

Zachowana fotografia Hubala, Tereski i oddziału

Zachowana fotografia Hubala, Tereski i oddziału. Podpis na fotografii: Jako pamiątka wspólnej i szczerej służby w Anielinie u Marysi Sokołowi Koledzy

Wąsosz k. Końskich, leśniczówka Niebo, krzyż kamienny z 1849 r.Wąsosz k. Końskich, leśniczówka Niebo, krzyż kamienny z 1849 r.