Rejestracja przybyłych Żydów – Końskie, kwiecień 1940 r.

Końskie, getto, nosiwoda; ogrodzenie getta

Piętnastego października 1939 r. kreishauptmann Albrecht na terenie miasta utworzył Kolonię Żydowską z własną administracją. Przyczyną tak wczesnego zorganizowania w Końskich specjalnej dzielnicy była potrzeba ulokowania wszystkich Żydów w wyodrębnionej kolonii i szybkie przejęcie – w drodze grabieży i przymusu żydowskich placówek gospodarczych (zakładów, warsztatów, sklepów itp.). Niewątpliwie łatwiej było również zakwaterować w tejże dzielnicy uchodźców – wysiedleńców, którzy w tym czasie masowo uciekali z terenów zajętych przez hitlerowski Wehrmacht. Kolonia Żydowska po kilkunastu miesiącach została przemieniona w getto. Z Księgi Gmin Żydowskich dowiadujemy się, że getto w Końskich powstawało w długim okresie czasu, ale wiosną 1940 r. ludność żydowska była już w gettcie. [Grażyna Dymerska Żydzi koneccy, Końskie 1998]

Przedstawiam dokument z mojego zbioru: Rejestracja przybyłych Żydów od dnia 7.04 do 29.04 1940 r. Proszę zwrócić uwagę na to skąd pochodzą uchodźcy: Jędrzejów, Kalisz i Łódź.

Końskie, strona tytułowa dokumentu z kwietnia 1940 r.
Końskie, dokument - Rejestr przybyłych Żydów od dnia 7.04 do dnia 29.04.1940 r.

Powyżej fotografie z koneckiego getta [nie znam właścicieli fotografii, bardzo proszę o kontakt]:
1. Nosiwoda
2. Ogrodzenie getta (w większości był to szczelny parkan)