Końskie. Figura przydrożna na ulicy Spacerowej

Końskie, ul. Spacerowa, figura przydrożna, fotografia Antoniego Borowca wykonana prawdopodobnie w latach dwudziestych XX wieku

To druga kapliczka, o której wspomina ks. Jan Wiśniewski: Jadąc z Końskich ku Kazanowu, spotykamy po drodze figurę z 11 października 1814 r., nieco dalej stoi figura z 1776 r. odnowiona w 1815 r. [w: Dekanat Konecki, 1913 r.]. Napis na figurze: ODNOWIONA PRZEZ SUKCESORÓW FUNDATORA S. P. W. ZAWILENSKIEGO. DNIA 6. CZERWCA 1818.
Nad napisem niezidentyfikowana płaskorzeźba [pytałem specjalistów – wskazywali na wizerunek snopa zboża (można interpretować jako ofiarę złożoną Bogu przez Kaina – rolnika, związany snop – symbol zgody…) ryt nad „snopem” – nierozpoznany]. Jeszcze krótkie wyjaśnienie co do fundatora kapliczki. Ks. Jan Wiśniewski pisze: W 1778 r. promotorem bractw Różańca św. i Aniołów Stróżów był Wojciech Zawiliński.

Powyżej fotografia Antoniego Borowca wykonana prawdopodobnie w latach dwudziestych XX wieku

Końskie, ul. Spacerowa, figura przydrożna, fotografia Henryka Seweryna Zawadzkiego z 1933 roku
Fotografia Henryka Seweryna Zawadzkiego z 1933 roku
Końskie, ul. Spacerowa, figura przydrożna. Fotografia z około 2000 r. Napis i nierozpoznany ryt.

Końskie, ul. Spacerowa, figura przydrożna. Fotografia z około 2000 r.