Piasek k. Końskich. Krzyż i figura Matki Boskiej

Piasek k. Końskich. Figura Matki Boskiej

Tuż obok domu nr 11 znajduje się stalowy krzyż (pierwotnie był dębowy) i kamienna figura Matki Boskiej stojącej na półkuli depczącej głowę węża oplatającego kulę ziemską. Figurę ufundował Jan Janiszewski około 1935 roku. Miejscowi mówią, że zamówił ją u „Paihnera” z sąsiedniej wsi Paruchy.
Napis u podstawy figury S. Palhner. Tą piękną ludową figurę Matki Boskiej z Piasku fotografuję rokrocznie każdej wiosny na rozpoczęcie sezonu wypraw rowerowych – swoim „radosnym” pięknem zawsze wzbudza moje emocje, a zmieniane przybrania kwiatowe nazywam Jej sukienkami. I jeszcze akcent rodzinny. Zupełnie przypadkowo dowiedziałem się, że w domu fundatora bywali przed wojną moi dziadkowie Janiszewscy z Szabelni i Krzyża Greinerowskiego. Tuż obok znajduje się kamienna tablica pamiątkowa: Pamięci Zofii Janiszewskiej lat 44 łączniczce Armii Krajowej, oraz Jana Janiszewskiego lat 72, zamordowanych 14.X.1943 r. przez hitlerowców podczas obławy na II Zgrupowanie Robota z Partyzanckich Zgrupowań Gór Świetokrzyskich „Ponury”. Dalej drewniany młyn (będzie stał ponoć jeszcze 3 lata, a potem „na służbę w inne regiony”)  już bez koła wodnego.

Zapraszam do galerii

Piasek k. Końskich