Końskie. Korespondencja z getta

I strona, Końskie - Getto

Przypomnę tylko, że piętnastego października 1939 r. kreishauptmann Albrecht na terenie miasta utworzył Kolonię Żydowską z własną administracją. […] Kolonia Żydowska po kilkunastu miesiącach została przemieniona w getto. Z Księgi Gmin Żydowskich dowiadujemy się, że getto w Końskich powstawało w długim okresie czasu, ale wiosną 1940 r. ludność żydowska była już w getcie. [Grażyna Dymerska Żydzi koneccy, Końskie 1998]

Całostka pocztowa stanowiąca ozdobę mojej filatelistycznej kolekcji, dotyczy więc krótkiego funkcjonowania Kolonii Żydowskiej. Pisana jest obowiązkowo w języku niemieckim, zawiera podpisy dwóch cenzorów.

II strona, Końskie - GettoI strona
Sz. Rinski
Końskie
Ulica 3-go maja 28
Daj zaraz odpowiedź przez 
[?] Czerwony Krzyż
Rinski

II strona
Końskie, 4/I 940 r.
Kochany Synu
[?],
Dlaczego nie piszesz do mnie już 5 miesięcy?? Matka jest zdrowa, mamy wszystkiego wystarczająco: chleba, mięsa i cukier
[cukier po polsku]. Z nami nie jest przyjemnie [?], bo ty nie piszesz, co wy wszyscy robicie. Napisz zaraz przez Czerwony Krzyż: co robicie i przyślij nam ciepłe buty wasz [?] ojciec Sz. Rinski

Całostka pocztowa wysłana do Brazylii. Ciekawe czy dotarła do rąk adresata, czy żyją potomkowie Sz. Rinskiego w Brazylii.