Końskie, Fałków, Radoszyce – zabytki…

Końskie. Glorietta

Ustaliłem listę zabytków Ziemi Koneckiej wymagających podjęcia natychmiastowej pomocy – naprawy, zabezpieczenia i konserwacji, decyzji co do ich ochrony. To jest sygnał, dzwonek alarmowy: tu dzieje się źle, potrzebna jest pomoc.

Moja lista zabytków: 

1. Pieta. Osiemnastowieczna rzeźba w Fałkowie

Fałków. Figura przydrożna - Pieta, w rynku z 1792 roku.

Fałków. Figura przydrożna - Pieta, w rynku z 1792 roku.

2. Glorietta, zespół pałacowy w Końskich

Końskie. Glorietta, powstała zapewne na przełomie XVIII i XIX wieku. Istnieje podanie, że władze carskie wyznaczyły hr. Tarnowskiemu podatek od orła, łaskawie zezwalając na jego pozostawienie. Plac przed gloriettą zwany Pod orłem był świadkiem wielu uroczystości Bożego Ciała, 3 Maja, tu odbywały się uroczyste zbiórki POW i strażaków.

Końskie. Glorietta - postępujące zniszczenia

Końskie. Glorietta

3. Ogrodzenie parkowe z przyległościami w Końskich

Końskie. Ogrodzenie parkowe od strony wschodniej (co prawda nie jest zabytkowe, ale od roku nikomu ten stan nie przeszkadza)

Ogrodzenie parkowe od strony zachodniej. Po prawej stronie fotografii miejsce po wyburzonym zabytkowym budynku parku (7.10.2009 rok)

Końskie. Fragment ogrodzenia parkowego z basztą od strony wschodniej

4. Siedemnastowieczny obraz św. Rocha na skórze w Radoszycach

5. Zabytki i eksponaty zgromadzone do niedawna w wyburzonym budynku banku Zamkowa 7, Końskie

Lista po Waszej opinii i ewentualnej ekspertyzie, z odpowiednią dokumentacją zostanie przekazana do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, władz miasta i powiatu.

Jak mawia znany kielecki klasyk, fascynat historii regionalnej i ochrony zabytków: Wiedzieć przerodzi się z upływem czasu w chcieć. A chcieć to już dużo. To zapewne pozwoli, przy odrobinie dobrej woli zaplanować pozytywne działanie.