Mieczysław Jakubowski

Mieczysław Jakubowski, fot. Biblioteka Sejmowa

Mieczysław Jakubowski (1896 Starzechowice – 1963 Londyn) ziemianin, poseł na sejm II (Związek Ludowo-Narodowy) i III kadencji (Klub Narodowy) w latach 1928-35. Ojciec – Kazimierz Ignacy, właściciel majątku Fałków, przemysłowiec, matka – Marianna z d. Maciejczyk. Studiował prawo na uniwersytetach w Warszawie (1916-20, łącznie 4 semestry) i Poznaniu (magister praw). W okresie studiów w Warszawie wiceprezes Akademickiego Koła Polskiej Macierzy, a w Poznaniu sekretarz generalny Narodowego Zjednoczenia Młodzieży Akademickiej oraz prezes koła Młodzieży Wszechpolskiej. W 1922 założyciel i redaktor „Akademika” w Poznaniu. W okresie międzywojennym prowadził majątek rodzinny Starzechowice. Działacz Obozu Wielkiej Polski (w 1926 oboźny na powiat konecki, członek Straży Narodowej (1928), działacz SN (1935-39 członek Komitetu Głównego). W okresie II wojny światowej należał do organizatorów konspiracyjnej Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej (1939), następnie był skarbnikiem ZG SN. Z ramienia SN członek Rady Jedności Narodowej (od czerwca 1944), z której ustąpił we wrześniu 1944, następnie wiceprezes ZG SN. Na krótko aresztowany przez NKWD 8.03.1945. Od 1952 na emigracji w Wielkiej Brytanii, wiceprzewodniczący Komitetu Politycznego SN na Uchodźstwie.

[Biografia i fotografia – wykorzystano materiały za zgodą Biblioteki Sejmowej w Warszawie.]