Wierzchowiska. Krzyże w lesie

Na trasie między Bedlnem a Wierzchowiskami - krzyż w lesie. Fot wrzesień 2005 r.Krzyż przed Wierzchowiskami (od strony wschodniej). Sąsiedztwo potężnych i pięknych drzew świadczy o starannym wyborze miejsca posadowienia krzyża. Fot wrzesień 2005 r.

Szanowny Panie. Ostatnio byłem w Bedlnie koło Końskich, skąd udałem się drogą do wsi Wierzchowiska do sprawdzenia przy tej drodze, czy stojący krzyż z drzewa dębowego z napisem na dole 1863 rok jest oznaką, że tam pochowany jest powstaniec z roku 1863. U góry krzyża w drzewie wyżłobione są napisy, ale trudno z dołu ich odczytać. Czy Pan Magister ma jakieś wiadomości w jakim celu był ten krzyż postawiony? Przy okazji to mi Pan o tym powie. Łączę krajoznawcze pozdrowienia Zygmunt Kwietniewski, Końskie 3 grudnia 1980


Z listu Zygmunta Kwietniewskiego do Henryka Seweryna Zawadzkiego zamieszkałego w Toruniu. Kilkadziesiąt lat później wraz z synem przebyłem tą sama drogę. Znalazłem dwa drewniane krzyże. Jeden mniej więcej w połowie drogi miedzy Wierzchowiskami, a Bedlnem w lesie, drugi przed samą wsią Wierzchowiska od strony wschodniej, na skraju lasu. Napisów dotyczących powstania żadnych nie odnalazłem. Pytałem mieszkańców: starsi nie pamiętali, młodzi nie wiedzieli.

Wierzchowiska. Inskrypcje na krzyżu: Na chwałę Panu Bogu, rok 1914. W środku napis nieczytelny: widoczna data 1937. Fot wrzesień 2005 r.