Końskie. Dom przy ul. Pocztowej 9 (nieistniejący). Fotografie

Końskie. Dom przy ul. Pocztowej 9 (nieistniejący). Fotografię udostępnił Mateusz Partyka

Przedwojenny dom rodziny Malanowiczów – otoczony niegdyś sadem i ogrodem warzywnym. Przed wyburzeniem na początku lat osiemdziesiątych XX wieku mieściły się tu pomieszczenia poczty (dzierżawione do 1980 roku).

Jak ciekawa była historia tego budynku i jego mieszkańców świadczy chociażby fragment wspomnień mówiących, że domownicy podczas ostatniej wojny byli mocno związani z działalnością konspiracyjną, prowadzoną głównie przez syna Zofii Malanowicz – Andrzeja [Zofia Malanowicz aresztowana w Końskich 20 sierpnia 1943 roku zmarła w Oświęcimiu w grudniu 1943 roku]. Miały tu miejsce spotkania początkowo członków ZWZ, a następnie AK. Pani Zofia Malanowicz wprowadzona była w wiele spraw konspiracyjnych – przechowywała tajne dokumenty, prasę itp. W domu Malanowiczów przez okres blisko roku odbywało się nielegalne nauczanie tzw. tajne komplety.

W najbliższym okresie będę publikował biogram seniora tego wielce zasłużonego rodu: Stanisława Malanowicza [1877-1942].

Zbiór 12 fotografii uratowanych od zniszczenia udostępnił Mateusz Partyka.

Bibliografia:
Bohdan Ziemowit Malanowicz Rodzina Malanowiczów, maszynopis

Końskie. Dom przy ul. Pocztowej 9 (nieistniejący). Fotografię udostępnił Mateusz Partyka

Końskie. Dom przy ul. Pocztowej 9 (nieistniejący). Fotografię udostępnił Mateusz Partyka

Końskie. Dom przy ul. Pocztowej 9 (nieistniejący). Fotografię udostępnił Mateusz Partyka

Końskie. Dom przy ul. Pocztowej 9 (nieistniejący). Fotografię udostępnił Mateusz Partyka

Końskie. Dom przy ul. Pocztowej 9 (nieistniejący). Fotografię udostępnił Mateusz Partyka

Końskie. Dom przy ul. Pocztowej 9 (nieistniejący). Fotografię udostępnił Mateusz Partyka

Końskie. Dom przy ul. Pocztowej 9 (nieistniejący). Fotografię udostępnił Mateusz Partyka

Końskie. Dom przy ul. Pocztowej 9 (nieistniejący). Fotografię udostępnił Mateusz Partyka

Końskie. Dom przy ul. Pocztowej 9 (nieistniejący). Fotografię udostępnił Mateusz Partyka

Końskie. Dom przy ul. Pocztowej 9 (nieistniejący). Fotografię udostępnił Mateusz Partyka

Końskie. Dom przy ul. Pocztowej 9 (nieistniejący). Fotografię udostępnił Mateusz Partyka

Końskie. Dom przy ul. Pocztowej 9 (nieistniejący). Fotografię udostępnił Mateusz Partyka