Końskie – plac przykościelny. Figura Matki Boskiej

Końskie - plac przykościelny. Figura Matki Boskiej

Około roku 1960 ówczesne władze miasta usuwały z placów i ulic krzyże i figury, przenosząc je na plac przykościelny. W rogu placu w części północno-wschodniej znajduje się figura Matki Boskiej, przeniesiona tutaj z klombu przed magistratem. Napis na cokole: Matko Niepokalanie Poczęta opiekuj się nami. Fundator Skuza Józef. 1936 rok. Pośw. X.J.W.P.B.K.S. (Skuza Józef [ludowy rzeźbiarz z Borkowic]. Poświęcił ks. Jan Wiśniewski, proboszcz borkowicki, kanonik sandomierski).

ks. Józef Barański

Trzeba doprecyzować, że ks. Barański mając na myśli magistrat pisał o budynku położonym po drugiej stronie ulicy ks. Józefa Granata (dzisiaj mieszczącym przedszkole) tzw. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Figura była ustawiona od strony południowej budynku obok drewnianego baraku, przy dużej wierzbie, w pobliżu małego stawiku – oczka wodnego. Od niego brał początek ciek wodny nazywany zwyczajowo Nil, który kończył swój bieg w kanale parkowym. Pamiętam, że ks. Barański był bardzo dumny z rozszyfrowania skrótu przedstawionego za pomocą siedmiu liter – chciał bardzo podzielić się tą informacją. Z tyłu postumentu znajduje się napis lub jego fragment: Matka… Na głowie figury wzorowanej na figurze Madonny z Lourdes ślad po koronie.

Wypada jeszcze dodać, a podaję za ciekawymi informacjami zawartymi w książce pt. Ksiądz Jan Wiśniewski 1876-1943: Źródła notują szereg inwestycji budowlanych odnoszących się do budowy kaplicy, figurek i krzyży. Z inicjatywy proboszcza powstała w 1933 roku na Krakowej Górze kaplica publiczna wzniesiona na pamiątkę odsieczy wiedeńskiej. Odbywały się tam Msze św. podkreślające szczególnie ważne wydarzenia historyczne. Należy podkreślić, że ksiądz Wiśniewski wzniósł wiele krzyży i figurek. Krzyże są przykładem Męki Pańskiej, natomiast figurki kultu maryjnego…

Końskie - plac przykościelny. Figura Matki Boskiej

Końskie - plac przykościelny. Figura Matki Boskiej

Końskie - plac przykościelny. Figura Matki Boskiej

Końskie - plac przykościelny. Figura Matki Boskiej

Bibliografia:
– Jarosław Fidos, Daniel Olszewski Ksiądz Jan Wiśniewski 1876-1943. Życie i działalność, Kielce 2000
– Ks. Józef Barański Kolegiata pod wezwaniem św. Mikołaja w Końskich, maszynopis s. 7, w posiadaniu KW