Końskie – 14.08.1924. Prezydent Stanisław Wojciechowski – zapomniana wizyta?

Plakat z kolekcji p. Małgorzaty Malanowicz. Dokumenty - wspaniały zestaw - przekazane do Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich (dodam, że muzeum od 7.10.2009 r. - na uchodźstwie).
Plakat z kolekcji p. Małgorzaty Malanowicz. 
Dokumenty – wspaniały zestaw – przekazane do Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich 
(dodam, że muzeum od 7.10.2009 r. – na uchodźstwie).

Jaskrawy kolor plakatu nieco wyblakł, „kwaśny” papier plakatu kruszeje. Cóż, minęło prawie 90 lat. Czy ta wizyta wzbudzała równie wielkie emocje, jak ta późniejsza 8 maja 1998 roku prezydenta III Rzeczypospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego?

Czy w ogóle doszło do tej krótkiej wizyty w dniu 14 sierpnia 1924 roku? Lokalni historycy milczą, nie natknąłem się na żadną wzmiankę w pamiętnikach. Przytoczę zatem treść dokumentu z nadzieją, że czytelnicy pomogą.

Zawiadomienie

W dniu 14 sierpnia 1924 r. w przejeździe do Sandomierza Pan Prezydent Rzeczypospolitej zaszczyci nasze miasto, zatrzymując się na ulicy 3 Maja. Po raz pierwszy w Odrodzonej Ojczyźnie witać mamy Najwyższego Dostojnika Państwa – nie wątpię przeto, że przy powitaniu nie zabraknie ani jednej organizacji, ani jednego obywatela miasta.

Powitanie Pana Prezydenta odbędzie się za biurem Starostwa obok posesji p. St. Wodzinowskiego, o godzinie 4 minut 30 po południu. W tym samym miejscu zbiorą się wszystkie organizacje i mieszkańcy w porządku przez Magistrat ustalonym. Wzywam wszystkich mieszkańców miasta do utrzymania ładu i porządku, oraz niewystawania na ulicach oddzielnymi grupami. Jednocześnie zarządzam udekorowanie domów flagami w dniu 14 i 15 sierpnia 1924 r.

Końskie, dnia 13 sierpnia 1924 r. 
Burmistrz Szymański
Końskie, po lewej stronie ówczesny budynek Starostwa (ulica 3 Maja). Tak mogło wyglądać powitanie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Fotografia pochodząca zapewne z lat trzydziestych XX wieku.
Końskie, po lewej stronie ówczesny budynek Starostwa (ulica 3 Maja). 
Tak mogło wyglądać powitanie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. 
Fotografia pochodząca zapewne z lat trzydziestych XX wieku.
Końskie, ul. Piłsudskiego - czerwiec 2011.
Końskie, ul. Piłsudskiego – czerwiec 2011.