Końskie. Zaginiony świat Żydów – getto

Końskie, getto, ul. Rynek 2. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka

Końskie, getto, ul. Rynek 2. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka

Trafił do mnie zestaw fotografii, swoistej niemieckiej inwentaryzacji – dokumentacji z getta i nie tylko. Fotografie starannie, precyzyjnie opisane, z podaniem: nazwy ulicy, numeru posesji i nazwiskiem właściciela (?). Budynki te w większości nie istnieją.

Getto. Jest jeszcze pozornie „spokojnie”, trwa codzienna krzątanina, przebudowa ulicy Rynek, sklepy mają jeszcze swoich klientów, widoczne opaski z gwiazdą Dawida, granatowa policja. Niedługo ten świat diametralnie się zmieni…

3 listopada minęła kolejna rocznica pierwszego transportu koneckich Żydów do miejsca ich zagłady. Czy na istniejącej bocznicy kolejowej, z której odjeżdżały transporty Żydów „w nieznane” zostanie umieszczona tablica informacyjna? Przez kilka lat po wojnie taka tablica wisiała na budynku magazynowym.

3–7 listopada 1942 około 9 tysięcy Żydów wywieziono z Końskich do obozu zagłady w Treblince, a około 600 rozstrzelano na miejscu (Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego nr 15-16/1955)

Końskie, getto, ul. Rynek 9. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul. Rynek 9. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, ul. Szymańskiego 10. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, ul. Szymańskiego 10. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul. Joselewicza 3. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul. Joselewicza 3. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul. Joselewicza 24. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul. Joselewicza 24. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul. Kazanowska 3. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul. Kazanowska 3. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul. Jatkowa 13. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul. Jatkowa 13. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul.  Jatkowa 30. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul. Jatkowa 30. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul. Kopce 2. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul. Kopce 2. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul. Kopce 3. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul. Kopce 3. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, ul. 3 Maja 1. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, ul. 3 Maja 1. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul. 3 Maja 24. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul. 3 Maja 24. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul. 3 Maja 26. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul. 3 Maja 26. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul. 3 Maja 60. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka
Końskie, getto, ul. 3 Maja 60. Fotografię udostępnił Mateusz Partyka