Więzienie w Końskich w okresie międzywojennym

Końskie, ul. Spółdzielcza. Budynek nieistniejącego budynku więzienia od strony północnej. Fotografia zamieszczona w: Księdze jubileuszowej więziennictwa polskiego 1918-1928.
Końskie, ul. Spółdzielcza. Nieistniejący budynek więzienia od strony północnej.
Fotografia zamieszczona w: Księdze jubileuszowej więziennictwa polskiego 1918-1928.

O więzieniu w Końskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego niewiele możemy odnaleźć informacji. W wydanej w 1929 roku: Księdze jubileuszowej więziennictwa polskiego 1918-1928, zawarta jest tylko niewielka informacja:

Do trzeciej grupy więzień należą więzienia (w tym więzienia przy sądach grodzkich), przeznaczone:
a) do odbywania kar: ciężkiego więzienia, więzienia zastępującego dom poprawy, więzienia, aresztu i aresztu ścisłego, wymierzonych na czas do jednego roku, a mianowicie więzienia w: Będzinie, Białej Podlaskiej, Częstochowie, Grodzisku Maz., Grójcu, Kole, Koninie, Kutnie, Lipnie, Łowiczu, Łodzi (Targowa), Łodzi (Gdańska), Mławie, Ostrołęce, Płońsku, Pułtusku, Rawie Mazowieckiej, Sierpcu, Sosnowcu, Suwałkach, Wieluniu, Włocławku, Chełmie, Dubnie, Końskich, Kowlu, Kozienicach, Krasnymstawie, Krzemieńcu, Ostrogu, Pińczowie, Równem, Włodzimierzu Woł., Zamościu, Miechowie, Brześciu nad Bugiem, Kobryniu, Lidzie, Nowogródku, Oszmianie, Pińsku, Prużanie, Słonimie, Święcianach, Wilejce, Wołkowysku…

Trzeba dodać, że były jeszcze więzienia drugiej i trzeciej kategorii.

Personel więzienia w Końskich. Ciekawa fotografia pokazująca budynek więzienia od strony południowej (dziedzińca). Fotografia zamieszczona w: Księdze jubileuszowej więziennictwa polskiego 1918-1928.
Personel więzienia w Końskich. 
Ciekawa fotografia pokazująca budynek więzienia od strony południowej (dziedzińca). 
[Pierwszy z lewej (z pękiem kluczy) to Aleksander Stangierski, klucznik, który pomógł 
„Szaremu” w odbiciu więźniów, przekazując rozkład pomieszczeń i stan obsady niemieckiej. 
To on otworzył drzwi – partyzanci bez hałasu zajęli więzienie. 
Niestety w czasie tej akcji zginął. Informację podał Ireneusz Janik] 
 Fotografia zamieszczona w: Księdze jubileuszowej więziennictwa polskiego 1918-1928.

Fotografia zamieszczona w: Księdze jubileuszowej więziennictwa polskiego 1918-1928.
Fotografia zamieszczona w: 
Księdze jubileuszowej więziennictwa polskiego 1918-1928.

A nieco sensacyjną informację odnalazłem w krakowskiej gazecie Rola z dnia 13 maja 1934:

Więzienie sprzedane na licytacji
W miejscowości Końskie odbyła się licytacja budynku więziennego. Nieruchomość ta, należąca do Adeli Bluman, została zajęta na zabezpieczenie należności Icka Gruna. Wiadomość o licytacji lotem błyskawicy obiegła niewielkie miasteczko, tak, że w chwili przybycia komornika zebrał się już na miejscu pokaźny tłum, żywo rozprawiający o tym wypadku. Do licytacji stanął tylko Al. Rudnicki, inspektor więzienny w Warszawie, który nabył nieruchomość na rzecz skarbu państwa za 19.825 zł. W ten sposób Icek Grun otrzymał swoje wierzytelności, a Adela Bluman straciła budynek, z którego czynsz był głównym jej utrzymaniem.

KW

Szkic Feliksa Przyborowskiego koneckiego więzienia z zaznaczeniem rozmieszczenia pomieszczeń. W zbiorach KW
Szkic Feliksa Przyborowskiego koneckiego więzienia z zaznaczeniem rozmieszczenia pomieszczeń. 
W zbiorach KW

Końskie, ul. Spółdzielcza, kamień i tablica pamiątkowa. 
Od tego miejsca powinny się zaczynać uroczystości Koneckiego Września. 
Treść tablicy (zapewne poprawna dla minionej epoki) winna być zmieniona? Foto. KW.