Końskie miastem garnizonowym w latach 1811-1831

Dokument z 1829 r. - Pozwolenie na ślub porucznika Józefa Grabińskiego z konecką panną wyraziła Komisya Rządowa Woyny. Musiała być to ważna sprawa skoro widnieje kilka podpisów generalskich. Dokument z 12.08.1829 w zbiorach KW.
Dokument z 1829 r. – Pozwolenie na ślub porucznika Józefa Grabińskiego 
z konecką panną wyraziła Komisya Rządowa Woyny. 
Musiała być to ważna sprawa skoro widnieje kilka podpisów generalskich.
Dokument z 12.08.1829 w zbiorach KW.

Obiecałem czytelnikom wykaz żołnierzy pułków stacjonujących i formujących się w Końskich. Mozolnie przebrnąłem przez zapiski Henryka Seweryna Zawadzkiego. Po co ten wykaz? Co ciekawego można się z niego dowiedzieć? Otóż po analizie całości zapisu można wyciągnąć wnioski:

 1. W latach 1811-1831 Końskie było miastem garnizonowym. Stacjonowały tu pułki: 2 Pułk Piechoty Liniowej, 3 Pułk Piechoty, 7 Pułk Piechoty Polskiej, 8 Pułk Piechoty Liniowej, formował się 7 Pułk Strzelców Pieszych, 15 Pułk Piechoty. Stacjonowała żandarmeria, Pułk Strzelców Wolnych, Pułk Krakusów i Weterani. Prawie dwieście nazwisk żołnierzy; z mniejszym lub większym „bagażem” informacji dodatkowych.
 2. Z opisu miasta sporządzonego przez burmistrza Michała Sudnika w 1820 r. wynika, że żyło w nim 2659 osób – w tym 1084 Żydów – co stanowi prawie 41% liczby mieszkańców. Mieszczanie mieszkali w 218 domach, z czego było 180 drewnianych. Ludność utrzymywała się przede wszystkim z pracy w przemyśle i rzemiośle, ponadto z handlu, a także z rolnictwa. Zdaniem burmistrza; z powodu braku pieniędzy i handlu – upadały fabryki broni, powozów i wszelkich obiektów ślusarskich. W ciągu roku odbywało się dziewięć jarmarków, na których handlowano zbożem, bydłem i „kramarszczyzną drobną”. Chociaż posiadało prawo do dwóch targów w tygodniu, od 26 lat targi miały miejsce tylko we wtorki. Miasto nie było brukowane, na własność posiadało ratusz – siedzibę magistratu, oraz drugi dom zajęty przez polskie wojsko (prawdopodobnie lazaret).
 3. Żołnierze zajmowali w tym okresie głównie kwatery prywatne w Końskich i okolicznych miejscowościach. Dla kilkusetosobowej grupy żołnierzy i oficerów zapewnienie żywności (dla żołnierzy i koni) i obsługa techniczna (naprawy rusznikarskie broni wykonywały miejscowe zakłady rusznikarskie i rusznikarze pułkowi) – było zapewne poważnym logistycznym problemem.
 4. Obsługę zdrowotną zapewniał wojskowy lazaret. Proszę zwrócić uwagę na znaczną ilość lekarzy pułkowych, sztabslekarzy i chirurgów. Duża jest też ilość żołnierskich zgonów (z różnych przyczyn, wskazywana jest np. gruźlica).
 5. Ciekawostką są planowane zapisem notarialnym śluby. Pozwolenie na nie (zapewne dla oficerów) wyrażała Komisya Rządowa Woyny – patrz pokazany dokument. Musiała być to ważna sprawa skoro widnieje kilka podpisów generalskich. Dokument kończy się formułą: lecz ślub może Mu być dany po dopełnieniu warunków Prawem przepisanych.
  Stąd zapisy notarialne w Końskich ze zdaniem: ...przyrzeka wyjść za mąż i oświadcza, że nie będzie rościć żadnych pretensji do Rządu na wypadek śmierci jej przyszłego męża…
  Odnalazłem kilkanaście zapisów notarialnych o chęci zawarcia małżeństwa. Zawarte małżeństwa stanowiły zapewne kontynuację koneckich rodów, a i świadczyły o urodzie i kochliwości koneckich panien.
 6. Świadomie pominąłem kilka wyrazistych wątków z tego okresu. Będzie zatem osobny artykuł o placu ćwiczeń i parad wojskowych, polskich szwoleżerach, będzie publikowany reprint – Zwłoki ks. Józefa Poniatowskiego w Końskich 18 i 19 lipca 1817. To najbliższe tematy, które są w trakcie przygotowania.

Dokument w całej okazałości. Kończy się formułą: lecz ślub może Mu być dany po dopełnieniu warunków Prawem przepisanych.
Dokument w całej okazałości. Kończy się formułą: lecz ślub może Mu być dany po dopełnieniu warunków Prawem przepisanych. Stąd zapisy notarialne w Końskich ze zdaniem: 
…przyrzeka wyjść za mąż i oświadcza, że nie będzie rościć żadnych pretensji do Rządu 
na wypadek śmierci jej przyszłego męża…
Dokument z 12.08.1829 w zbiorach KW.

Orzeł 2 Pułku Piechoty Liniowej Królestwa Polskiego. Źródło wizerunku: Wikipedia.
Orzeł 2 Pułku Piechoty Liniowej Królestwa Polskiego. 
Źródło wizerunku: Wikipedia.

2 Pułk Piechoty Liniowej

 • Alkiewicz Piotr – podporucznik w Końskich garnizonem stojący [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 14.01.1830]
 • Blinstrub Leon – kapitan. Anna z Jakobsonów I v., Mrozowska II v. żona Leona Blinstrub, w Końskich zamieszkała, ustanawia pełnomocnika … o dostarczanie wódki z gorzelni w Jakimowicach [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 7.10.1830]
 • Bogucki Benedykt – porucznik [Akta stanu cywilnego z 20.04.1829, str. 87]
 • Brzeziński Emilian Dumin – podoficer w Końskich konsystujący. Brzeziński sprzedał prawa swe do połowy wsi Wilczno w pow. … Tadeuszowi Wiszniewskiemu urzędnikowi w górnictwie we wsi … zamieszkały [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 15.09.1830]
 • Burski Józef – podoficer. Stawił się Józef Burski w Końskich konsystujący i zeznał, że otrzymał od Gwidona hr. Ponińskiego, dziedzica dóbr Małoszewic w pow. miechowskim; 4000 zł. pol. zastąpienie go w wojsku pol. i z odebrania tej sumy kwituje. [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 25.11.1830]
 • Dąbrowski Jan – kapitan kwaterujący w Końskich [Akta stanu cywilnego z 1827, alegaty do aktu 69]
 • Grabowski Józef – porucznik [Dokument: Warszawa 12.08.1829, …pozwolenie wejścia w związki małżeńskie…]
 • Goztkowski Ignacy – podporucznik [Akta stanu cywilnego z 1.06.1830, str. 24]
 • Hellich Franciszek – sierżant, starszy felczer, pełniący obowiązki pierwszego felczera. Deklaracja Anny Olszewskiej z Końskich iż pragnie poślubić Franciszka Hellicha i oświadcza na wypadek śmierci jej męża nie będzie rościła żadnych pretensji do Rządu o emeryturę itp. [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 25.05.1830]
 • Hiż Jan Felix – podpułkownik w Końskich z pułkiem konsystujący daje pełnomocnictwa Karolowi Hiżowi kapitanowi Gwardii Grenadierów w Warszawie konsystującemu [Akta stanu cywilnego z 4.04.1829]
 • Hoffnasiewicz Ludwik – Jan i Marianna Hoffnasiewicz zam. w Wólce Dziebałtowskiej udzielają zezwolenia swemu 18. letniemu synowi do wstąpienia do Wojska Polskiego do 2 PP Lin. [Akta notarialne 3.12.1828, str. 172]
 • Jędrychowski Andrzej – żołnierz [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 24.05.1830]
 • Kmita Józef – podporucznik i adiutant, lat 29 (zmarł 17.04.1829) [Akta stanu cywilnego z 20.04.1829, str. 87]
 • Kolbe Ferdynand August – kapitan. Chrzcił swą córkę Petronelę Joannę [Akta stanu cywilnego z 31.05.1830, str. 24]
 • Korycki Feliks – podporucznik, lat 31. W dniu 28.02.1829 ślub z Marianną z Gebhartów z Końskich. Świadkami byli Gabriel Wierzbowski sztabslekarz i Antoni Żaboklicki porucznik [Akta stanu cywilnego z 28.02.1829, str. 71]
 • Makowski Ignacy – kapitan [Akta stanu cywilnego z 20.04.1829, str. 87]
 • Marcinkowski Kazimierz – żołnierz kompanii 4 fizylierskiej, natenczas w mieście Końskich konsystujący [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 29.04.1830]
 • Mąkiewicz Franciszek – kapitan [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 8.04.1830]
 • Milerowicz Józef – dobosz w Końskich konsystujący. Weronika Chmielewska z Końskich oświadcza, że mając zamiar wyjść za mąż, nie będzie rościć żadnych pretensji na wypadek jego śmierci. [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 30.10.1830]
 • Mostowski Tadeusz – kapitan [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 15.12.1830]
 • Neutschman August – lekarz [Akta stanu cywilnego z 1830, str. 83]
 • x Orłowski Leonard – kapelan kwaterujący w Końskich [Akta stanu cywilnego z 1827, alegaty do aktu 69]
 • Papliński Dominik – podporucznik w Końskich konsystujący [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 12.01.1830]
 • Poczyłowski – audytor pułku [Księga aktów notarialnych 28.12.1830, nr 289]
 • Rączkiewic Jan – kapitan [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 15.09.1830]
 • Reymunt Aleksander muzykus [Akta stanu cywilnego z 1830, str. 45]
 • Słupecki Kazimierz – dowódca pułkownik. Wiktoria z Lafontaenów Słupecka, w Końskich z mężem zamieszkała natenczas… [Akta notarialne str. 443, 5.04.1828]
 • Szleszyński – kapitan [Akta z 28.12.1830 nr. 289]
 • Szumski Stanisław- żołnierz z kompanii 2 fizylierów. Julianna Wolska, panna, zamieszkała w Końskich oświadczyła, iż pragnąc wyjść za mąż, że nie będzie rościć żadnych pretensji do Rządu na wypadek jego śmierci. [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 25.08.1830]
 • Szymański Franciszek – żandarm. Marianna Ałgusiewiczówna zamierza wyjść za mąż i zrzeka się pretensji na wypadek jego śmierci. [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 15.11.1830]
 • Świerzewski Grzegorz – feldfebel z kompanii 2, w mieście Gowarczowie konsystujący [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 22.01.1830]
 • Trojanowski Jan – podoficer, z muzyki. Rozalia Palczyńska czyni deklarację, że pragnąc wyjść za mąż – na wypadek jego śmierci nie będzie rościć pretensji. [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 6.10.1830]
 • Wałecki Kazimierz – podporucznik [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 15.09.1830]
 • Wierzbowski Gabriel – sztabslekarz [Akta stanu cywilnego z 28.02.1829, str. 71]
 • Wilkoński Konstanty – feldfebel, w Końskich konsystujący [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 15.09.1830]
 • Wiśniewski Jan – podporucznik w Końskich konsystujący [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 12.01.1830]
 • Zapałowski Jan – podporucznik. Mający lat 31 (urodzony w 1797, zmarły w 1872), z obozu na czas pewny przybyły do Końskich (kwaterował w obozie w Warszawie) chrzci swą córkę Kazimierę Kunegundę urodzoną dn. 4.03.29 r. (żona Rozalia z Gieppartów z Końskich). Dnia 22.02.1831 stawił się Wojciech Gieppart i zameldował, że 29.01.1831 urodził się syn Jana Zapałowskiego kapitana WP „nie mogący stawić się osobiście, teraz w obozie”. Dziecku dano na chrzcie imię Franciszek Jan [Akta stanu cywilnego z 17.08.1829, str. 33, akta stanu cywilnego 22.02.1831, str. 11]
 • Zieliński Mikołaj – porucznik, adiutant [Akta stanu cywilnego z 31.05.1830, str. 24]
 • Żaboklicki – porucznik [Akta stanu cywilnego z 28.02.1829, str. 71]
 • Żarski Stanisław – natenczas we wsi Wymysłów w pow. koneckim eksystujący [Akta notarialne z 11.08. 1815, nr 53]

Uzupełnienia:

 • W alegatach do aktu 69 jest dokument z którego widać, że w Końskich kwaterował 2 PPL, że kapitan WP Jan Dąbrowski i kapelan tegoż pułku x Leonard Orłowski kwaterowali wówczas w Końskich [Akta stanu cywilnego z 1827]
 • Akt z dnia 28.01.1827. Z aktu tego widać, że na Bawarii kwaterowali żołnierze z 2 PPL [Akta stanu cywilnego z 1827, str. 7]
 • Z akt stanu cywilnego wynika, że w w Końskich w 1828 i 1829 stacjonował 2 PPL [Akta stanu cywilnego z 1829]
 • Żołnierze wzmiankowani są w aktach w latach: 1815, 1827, 1828, 1829, 1930.
 • Z aktu nr 341 wnioskować należy, że w grudniu 1830 2 PPL już wyemigrował z Końskich do Warszawy [Akta stanu cywilnego1830, str. 57]
Królestwo Polskie. Orzeł do czapki 4 Pułku Piechoty Liniowej, strzelców pieszych 1815-1831. Źródło wizerunku: dobroni.pl.
Królestwo Polskie. Orzeł do czapki 4 Pułku Piechoty Liniowej, strzelców pieszych 1815-1831. 
Źródło wizerunku: dobroni.pl.

3 Pułk Piechoty Liniowej

 • Andrychiewicz Walenty – dowódca, pułkownik [Akta st. cywil. za 1822, str. 206]
 • Bzowski Piotr – porucznik. [Księga 23, rok 1825, dział urodzeń, str. 243] W mieście Końskich konsystujący syn Jana i Salomei, lat 34, wziął ślub z panną Marianną, Krystyną, Petronelą de Poneet, córką Samuela i Krystyny [Akta stanu cywilnego – małżeństw z 17.03.1823, str 214 i 215]
 • Gerhard Józef – porucznik. Anna Czerwińska w majątku Stużno zamieszkała przyrzeka wyjść za mąż. [Akta notarialne 30.05.1823, str. 181]
 • Daszewski Wawrzyniec – sztabsdoktor [ Akta z 23.12.1822 nr 278]
 • Dąbrowski Franciszek – major, lat 35 [Akta st. cywil. za 1822, str. 59]
 • Gałecki Jan – porucznik [Akta stanu cywilnego z 1822, str. 25]
 • Głogowski Paweł – major [Akta notarialne 15.05.1822, str. 181]
 • Inger Marcin August – lekarz zamieszkały w Białaczowie [Akta notarialne z 11.08. 1815, nr 54]
 • Jabłonowski Aleksander – żołnierz [Akta z 22.01.1830]
 • Jastrzębski Bonawentura – major, na kwaterze w Końskich, w domu Zawilińskich zamieszkały [Akta notarialne 3.04.1822, str. 173]
 • Kęszycki Kacper – oficer [Akta st. cywil. za 1822, str. 59]
 • Klemm Karol – muzykus (rodem z Saksonii) [Akta stanu cywilnego z 1823, str. 216]
 • Klein Jan – muzykant [Akta st. cywil. za 1822, str. 31]
 • Kossowski Stanisław – porucznik [Akta st. cywil. za 1822, str. 59]
 • Kozłowski Ignacy – oficer [Akta st. cywil. za 1822, str. 59]
 • Kraus Jan – muzykant [Akta st. cywil. za 1822, str. 31]
 • Kromowski Adolf – podporucznik [Akta stanu cywilnego z 4.11.1821, str. 320]
 • Lipowski Wojciech – audytor, lat 49 [Akta stanu cywilnego – małżeństw z 17.03.1823, str 214 i 215]
 • Muszyński Jakub – podporucznik. Małgorzata Ekiert przyrzeka wyjść za mąż za Jakuba Muszyńskiego w obwodzie opoczyńskim konsystującego [Akta notarialne 1.04.1822, str. 164]
 • Oborski Ludwik – podpułkownik, lat 33, Kawaler Krzyża Legii Hon.; chrzcił swego syna Ignacego Michała Xawerego [Akta st. cywil. za 1822, str. 162]
 • Ostrowiecki Józef – oficer [Akta st. cywil. za 1822, str. 206]
 • Otowski Józef – kapitan [Akta st. cywil. za 1822, str. 59]
 • Rychłowski Tadeusz – podoficer, w kompanii I fizylierów, stojący na kwaterze we wsi Dziebałtowie [Akta notarialne 3.03.1822, str. 157]
 • Siegert Fryderyk – kapelmistrz [Akta stanu cywilnego z 1823, str. 216]
 • Sulikowski Józef – adiutant. Pelagia z Myszkowskich Moszyńska, wdowa po Auguście ze Skórnic, przyrzeka wyjść za mąż i oświadcza, że nie będzie rościć żadnych pretensji do Rządu na wypadek śmierci jej przyszłego męża [Akta notarialne 15.05.1822, str. 181]
 • Tański – żołnierz, zmarł w lazarecie w Końskich (3 PP stał garnizonem w Końskich) [Akta stanu cywilnego z 4.11.1821, str. 320]
 • Thieme Karol – porucznik. Wziął ślub z p. Katarzyną Mülkumówną c. Augusta i Doroty [Akta stanu cywilnego z 4.11.1821, str. 320]
 • Zaczewski Xawery – porucznik [Akta stanu cywilnego z 16.05.1823, str. 219]
 • Zigert Karol – muzykant [Akta st. cywil. za 1822, str. 31]

Uzupełnienia

 • Żołnierze wzmiankowani są w aktach w latach: 1815, 1821, 1822, 1823, 1825.
 • W księdze tej [1822] jest sporo aktów ślubu żołnierzy żołnierzy i oficerów z 3 PPL. W księdze aktów zejść zanotowano 21 aktów śmierci żołnierzy 3PPL i 2 akta śmierci z korpusu weteranów w Końskich, zmarłych w lazarecie. Większość wypadków śmierci przypada na marzec i kwiecień i częściowo na listopad. Wnioskować można, że umarli na gruźlicę [Akta stanu cywilnego 1822]
 • W księdze ślubów [1823], aż się roi od ślubów żołnierzy, podoficerów i oficerów, a szczególnie „muzykusów” z 3 PPL z pannami koneckimi. Jest tych aktów kilkanaście. Z zapisków metrykalnych widać, że wojsko kwaterami stojące w Końskich, nie zajmowało oddzielnego obozu, a kwaterowało w poszczególnych domach [Akta stanu cywilnego 1823]
Orzeł na czapkę Korpusu Weteranów z okresu Królestwa Polskiego i powstania Listopadowego. Orzeł noszony był w Korpusie Weteranów - formacji złożonej z wysłużonych ale sprawnych żołnierzy i oficerów. W sytuacji, gdy służba wojskowa trwała wiele lat często ludzie tacy nie potrafili odnaleźć się w życiu cywilnym, nie posiadając środków utrzymania ani majątku. Z tego powodu we wszystkich państwach tworzono formacje które zapewniały opiekę i wsparcie starym wiarusom (ale tylko tym zasłużonym). W zamian pełnili oni pomocnicze funkcje pilnując magazynów i szpitali wojskowych, strzegli twierdz i więzień wojskowych. W Królestwie Polskim od 1828 roku Korpus tworzyły 3 bataliony, z których ostatni pełnił rolę karnego, złożony z
Orzeł na czapkę Korpusu Weteranów z okresu Królestwa Polskiego i powstania Listopadowego. Orzeł noszony był w Korpusie Weteranów – formacji złożonej z wysłużonych ale sprawnych żołnierzy i oficerów. W sytuacji, gdy służba wojskowa trwała wiele lat często ludzie tacy nie potrafili odnaleźć się w życiu cywilnym, nie posiadając środków utrzymania ani majątku. Z tego powodu we wszystkich państwach tworzono formacje które zapewniały opiekę i wsparcie starym wiarusom (ale tylko tym zasłużonym). W zamian pełnili oni pomocnicze funkcje pilnując magazynów i szpitali wojskowych, strzegli twierdz i więzień wojskowych. W Królestwie Polskim od 1828 roku Korpus tworzyły 3 bataliony, z których ostatni pełnił rolę karnego, złożony z „kompanii poprawczych” – dwóch więźniów cywilnych i jednej wojskowych. Wybrałem fragment opisu i wizerunek orła z eMWPaedia.

7 Pułk Piechoty Liniowej

 • Baum Karol – lekarz natenczas w Końskich mieszkający [Akta notarialne z 11.08. 1815, nr 54]
 • Dębski Stanisław – sierżant, w Rogowie na kwaterze stojący [Akta stanu cywilnego z 14.02.1821, str. 18]
 • Foliacki Paweł – lekarz młodszy, tu w Końskich razem z pułkiem konsystujący [Księga aktów notarialnych, str. 597, 8.01.1820]
 • Groszkowski Ignacy – chirurg [Akta z 1820, str. 356]
 • Grotowski Feliks – pułkownik, lat 40 [Akta stanu cywilnego 3.08.1815, str. 63]
 • Grotowski Maciej – kapitan, lat 26 [Akta stanu cywilnego 3.08.1815, str. 63]
 • Illustkowski Karol – major [Akta stanu cywilnego 1826, str. 3]
 • Iwanowski Konstanty Franciszek – muzykus, zmarł 4.09.1825 [Księga 23, rok 1825, dział zejścia, str. 238]
 • Kąkiewicz Daniel – sierżant. W dniu 16.09. 1815 stawili się Maciej Wesołowski porucznik I Teodor Kwaśniewski feldfebel i zameldowali o śmierci Daniela Kąkiewicza sierżanta tegoż pułku [Akta stanu cywilnego 16.09.1815, str. 211]
 • Kierski Maxymilian – major [Akta stanu cywilnego 1826, str. 3]
 • Korduszewski Franciszek – żołnierz [Akta z 1820, str. 16]
 • Kowalski Jakób (oryginalna pisownia, zgodnie z obowiązującym przepisem ortograficznym od 1936 pisze się Jakub) – żołnierz, w Kościeliskach na kwaterze stojący [Akta stanu cywilnego z 7.03.1821, str. 24]
 • Kraśniewski Teodor – feldfebel [Akta stanu cywilnego 16.09.1815, str. 211]
 • Krupiński Jan – porucznik (zdymisjonowany) [Akta z 1820, str. 305]
 • Krzyżanowski Józef – muzykus [Akta stanu cywilnego z 1821, str. 13]
 • Kuczborski Marcin – major [Akta stanu cywilnego 1826, str. 3]
 • Kuligowski Piotr – porucznik (zdymisjonowany) [Akta z 1820, str. 305]
 • x Kurowski Józef – kapelan [Akta stanu cywilnego – małżeństw z 10.12.1823, str 84]
 • Łukasiewicz Jakób – muzykus [Księga 23, rok 1825, dział zejścia, str. 240]
 • Markszefd Kacper – muzykus [Akta stanu cywilnego z 1821, str. 12]
 • Misiorow Kiryło – dymisjonowany żołnierz, kawaler, zmarł w wieku 70 lat w domu lazaretowym [Księga 23, 30.12.1825, dział zejścia, str. 255]
 • Nowakowski Józef – kapitan [Akta stanu cywilnego – małżeństw z 10.12.1823, str 84]
 • Redolot Franciszek – muzykus [Akta stanu cywilnego z 1821, str. 12]
 • Rohland Franciszek – pułkownik dowódca. Franciszek Rohland dowódca 7PPL w Końskich wraz z generałową Kazimierą Żółtowską i Seweryn Roman kapitan 7 PPL z Anną Meinner – trzymali do chrztu dziecko majora Karola Illustkowskiego – 1 imię małego to Stanisław – Wincenty [Akta stanu cywilnego 1826, str. 29]
 • Roman Seweryn – kapitan [Akta stanu cywilnego 1826, str. 29]
 • Rowiński Piotr – muzykus [Akta stanu cywilnego z 1821, str. 13]
 • Rywacki Jerzy – lekarz [Akta stanu cywilnego 1826, str. 27]
 • Siestrzyński Jan – doktor, lat mający 37. Końskie. Roku tysiąc osiemset dwudziestego czwartego, dnia drugiego maja, przed nami urzędnikiem cywilnym gminy Końskie stawił się JWP Jan Franc lat czterdzieści przeszło mający i Sebastian Laskowski mający lat sześćdziesiąt, obywatele, oświadczając nam, że w tymże mieście dziś w nocy w domu pod nr. 155 umarł Jan Siestrzyński doktor, lekarz w pułku siódmym, lat mający 37, mąż Antoniny z Jarockich, czego akt spisaliśmy (-) x Zwoleński [Akt stany cywil. 1824 r. str 221, nr aktu 161]
 • Sypniewski Tomasz – sierżant w Końskich zamieszkały [Akta stanu cywilnego z 1821, str. 283]
 • Szetter Stanisław – porucznik w Końskich zamieszkały [Akta stanu cywilnego z 1821, str. 60]
 • Sztaynert Ludwik – sierżant [Akta z 1820, str. 51]
 • Wacławski Paweł – żołnierz konsystujący w Końskich [Akta stanu cywilnego 18.06.1815, str. 53]
 • Towścik Józef – audytor [Akta stanu cywilnego – małżeństw z 10.12.1823, str 84]
 • Wesołowski Maciej – porucznik [Akta stanu cywilnego 16.09.1815, str. 211]
 • Wiszniowski Józef – żołnierz, z zawodu rusznikarz [Księga 23, 2.11.1825, dział urodzeń, str. 96]
 • Witkowski Paweł – kapitan, we wsi Kłonwie [?] pow. radomskim konsystujący, syn Jana i Heleny, lat 34, wziął ślub z panną Anną, Emilią, Franciszką, Krystyną de Poneet, lat 21, córką Samuela i Krystyny [Akta stanu cywilnego – małżeństw z 17.03.1823, str 214 i 215]
 • Wodzeński Jan – żołnierz w Baryczy na kwaterze stojący [Akta stanu cywilnego z 8.03.1821, str. 25]
 • Zand Adolf – muzykus [Akta stanu cywilnego z 1821, str. 12]

Uzupełnienia

 • Żołnierze wzmiankowani są w aktach w latach: 1815, 1819, 1820, 1821, 1824, 1825, 1826.
 • W akcie z dnia 5.03. 1820, str. 32 występują „muzykusy” z 7 PPL, ponadto jest kilka aktów ślubów przeważnie muzykusów [Akta stanu cywilnego 1820]
 • W aktach zejść 1820 zanotowano 15 aktów śmierci żołnierzy z 7 PPL zmarłych w lazarecie w Końskich [Akta stanu cywilnego 1820]
 • W aktach zejść 1821 zanotowano 13 aktów śmierci żołnierzy z 7 PPL zmarłych w lazarecie w Końskich [Akta stanu cywilnego 1820]
 • W aktach zejść 1824 zanotowano 12 aktów śmierci żołnierzy z 7 PPL zmarłych w lazarecie w Końskich [Akta stanu cywilnego 1824]
Żołnierze 5., 6. i 7. Pułku Piechoty w czasie powstania listopadowego. Źródło wizerunku WIKIPEDIA.
Żołnierze 5., 6. i 7. Pułku Piechoty w czasie powstania listopadowego. 
Źródło wizerunku WIKIPEDIA.

8 Pułk Piechoty Liniowej

 • Balicki Jan – felczer lazaretowy [Akta z 1819, str. 92]
 • Blümer Ignacy Aleksander – pułkownik. Był świadkiem ślubu Michała Ludwika hr. Paca generała dywizji i kawalera wielu orderów, lat 35, syna Michała Paca starosty kowieńskiego i Ludwiki z hr. Tyzenhausów… [Akt z 27.11.1817, str. 95]
 • Ciągliński Franciszek – lat 38, muzykus (zastrzelił się) [Księga 23, 8.05.1825, dział zejścia, str. 226]
 • Dorant Roman – porucznik [ Akt z 3.03.1819 nr 28]
 • Dyczan Piotr – żołnierz. Wymieniony wśród zmarłych żołnierzy w lutym i marcu 1818 w domu lazaretowym w Końskich [Akta z 1818, str. 274]
 • Frize Jan – lekarz [Akta z 1819, str. 311]
 • Gadomski Józef – żołnierz [Księga 23, 22.02.1825, dział urodzeń, str. 17]
 • Godzyński Piotr – żołnierz, lat 30 [Księga 23, 26.09.1825, dział małżeństw, str. 176]
 • Gołębiowski Łukasz – żołnierz. Zmarł w Końskich w lazarecie wojskowym [Akta z 1818, str. 264]
 • Górski Jakób – kapelmistrz [Akt z 2.03.1817, str. 34]
 • Grzybowski Walenty – [Księga 23, 16.08.1825, dział urodzeń, str. 68]
 • Grzybowski Wincenty – żołnierz, lat 30 [Księga 23, 1825, dział małżeństw, str. 189]
 • Hannig Józef – sierżant w Końskich [Akta z 1817, str. 54]
 • Jaworski Antoni – żołnierz [Księga 23, 26.09.1825, dział małżeństw, str. 189]
 • Leszczyński Ignacy – żołnierz [Księga 23, 26.09.1825, dział małżeństw, str. 189]
 • Libich Karol – sztabslekarz [Akta st. cywil. 1824, nr 250]
 • Libzacko Win. – sierżant (zmarł) [Akta z 1819, str. 311]
 • Krassowski Andrzej – podoficer kompanii pociągowej, lat 30 [Księga 23, 12.05.25, dział małżeństw, str. 177]
 • Kwiatkowski Stanisław – muzykus [Księga 23, 28.06.1825, dział zejścia, str. 232]
 • Maliszewski Franciszek – starszy sierżant z Końskich [Akta z 1817, str. 58]
 • x Miszewski Julian – kapelan [Akta st. cywil. 1824, nr 250]
 • Newiński Franciszek – żołnierz Wymieniony wśród zmarłych żołnierzy w lutym i marcu 1818 w domu lazaretowym w Końskich [Akta z 1818, str. 274]
 • Orłowski Joachim – żołnierz, lat 34 [Księga 23, 12.05.25, dział małżeństw, str. 177]
 • Pawłowski Józef – porucznik w Końskich [Akta z 1819, str. 23]
 • Pawłowski Stefan – tumbor [?], bat. I [Akta z 1819, str. 3]
 • Piech Dominik – żołnierz [Księga 23, rok 1825, dział urodzeń, str. 6]
 • Plisiecki Adam – muzykant. Dn. 14.01.1825 do urzędu stanu cywilnego zgłosił się żołnierz pełnoletni Adam Plisiecki, celem nadania imienia Antoni swemu synowi [Księga 23, rok 1825, dział urodzeń, str. 4]
 • Potrykowski Antoni – kapitan, w m. Białaczowie konsystujący [Akta stanu cywilnego 11.05.1819]
 • Pradel Jakub – żołnierz Wymieniony wśród zmarłych żołnierzy w lutym i marcu 1818 w domu lazaretowym w Końskich [Akta z 1818, str. 274]
 • Sierakowski – podpułkownik [Akta z 1819, str.310]
 • Skrzynecki Jan – dowódca, kawaler różnych orderów. Stawiła się Aniela ze Skrzyńskich Skrzynecka w jego asystencji, zamieszkała w kwaterze dowódcy Pułku 8 w Końskich [Akta notarialne, str. 460, 4.11.1834]
 • Sokołowski Jan – felczer lazaretu polowego; w 1819 wymieniony jako sierżant [Księga 23, 12.05.25, dział małżeństw, str. 177, Akta z 1819, str. 92]
 • Szaniawski Antoni – porucznik w mieście obwodowym Końskie Wielkie wraz z konsystującym pułkiem kwaterą stojący [ Akt z 3.03.1819, nr 28]
 • Wysocki Józef – dozorca lazaretu polowego [Księga 23, 12.05.25, dział małżeństw, str. 177]
 • Zajączkowski Wawrzyniec – podoficer [Księga 23, 11.05.1825, dział małżeństw, str. 176]
 • Zwierzchowski Franciszek – sierżant [Akta z 1819, str. 329]

Uzupełnienia

 • Żołnierze wzmiankowani są w aktach w latach: 1817, 1818, 1819, 1824, 1825.
 • W księdze tej [1819] jest kilka aktów ślubu żołnierzy 8 PPL, ponadto jest zapisane 16 aktów zejść żołnierzy z 8 PPL zmarłych w lazarecie – bardzo duży odsetek, możliwość że była epidemia [Akta z 1819].
Żołnierze 14. i 15 pułku piechoty. Źródło wizerunku WIKIPEDIA.
Żołnierze 14. i 15 pułku piechoty. 
Źródło wizerunku WIKIPEDIA.

15 Pułk Piechoty Liniowej

 • Balik Maciej – Jan Dawidowski i Jan Leszczyński zameldowali o śmierci żołnierza Macieja Balika z kom. zakładanej tegoż pułku w Końskich [Akta notarialne 23.08.1811, str. 238]
 • Barzykowski Jan – żołnierz, lat 27 [Akta notarialne 6.08.1811, str. 88]
 • Dawidowski Jan – żołnierz [Akta notarialne 23.08.1811, str. 238]
 • Grabowski Leon – sierżant z kompanii zakładanej w Końskich konsystujący [Akta notarialne 26.08.1811, str. 239]
 • Jędrzejewski Marcin – z kompanii fizylierów [Akta notarialne 8.03.1811, str. 22]
 • Lagoń Michał – żołnierz z komp. I, 6 at. II [Akta notarialne 6.08.1811, str. 88]
 • Leszczyński Jan – żołnierz [Akta notarialne 23.08.1811, str. 238]
 • Miaskowski Kasper – pułkownik [Akt stanu cywilnego z 1.02.1811, str. 2]
 • Napierałowicz Stanisław – grenadier z I baonu [Akta notarialne, dział małżeństw 3.02.1811, str. 165]
 • Pawłowski Jan – kapral z kompanii fizylierów [Akta notarialne 8.03.1811, str. 22]
 • Rychter Jan – żołnierz z kompanii fizylierów [Akta notarialne 8.03.1811, str. 22]
 • Stępieński Jan – sierżant z kompanii zakładanej w Końskich konsystujący [Akta notarialne 26.08.1811, str. 239]
 • Stojnacki Jan Kanty – żołnierz, lat 35 [Akta notarialne 6.08.1811, str. 88]

Uzupełnienia

 • Żołnierze wzmiankowani są w aktach w latach: 1811.

Żandarmeria

 • Burghardt Piotr – komendant żandarmerii w Końskich [Akta stanu cywilnego 1826, str. 35 ]
 • Dutkiewicz Józef – żandarm tutejszego obwodu [Księga 23, 1.03.1825, dział urodzeń, str. 21]
 • Kobyliński Franciszek – Komendant Żandarmerii Obwodu Opoczyńskiego [Księga 23, 23.07.1825, dział urodzeń, str. 68]
 • Kraszewski Piotr – wachmistrz żandarmerii [Księga 23, 23.07.1825, dział urodzeń, str. 68]
 • Kuligowski Antoni – wachmistrz żandarmerii, lat 33, w Końskich zamieszkały [Akta z 1818, str. 178]

Uzupełnienia

 • Żołnierze wzmiankowani są w aktach w latach: 1818, 1825, 1826.

Korpus Weteranów Czynnych

 • Bocianowski – porucznik weteranów [Akta z 1819, str. 314]
 • Bogdanowicz Józef – kapitan weteranów [Akta z 1819, str. 314]
 • Chmielowski F. – podporucznik weteranów czynnych [Akta stanu cywilnego, z 17.08.1829, str. 73]
 • Dziubiński Józef – kapitan weteranów i komendant oddziału [1820] konsystującego w Końskich [Księga aktów notarialnych, 24.11.1820 i księga 23, 23.07.1825, dział urodzeń, str. 68]
 • Hacywa Franciszek – żołnierz od Weteranów [Księga 23, 16.09.1825, dział urodzeń, str. 78]
 • Jankowski Jan – podoficer z korpusu weteranów WP z kompanii 5. w mieście Końskich stojącego [Akt z 2.03.1930, nr 37]
 • Kowalski Wawrzyniec – podoficer. Dn. 20 lutego 1825 stawił się do urz. st. cywil. Wawrzyniec Kowalski pełnoletni podoficer od Weteranów celem ochrzczenia swojej córki Konstancji [Księga 23, rok 1825, dział urodzeń, str. 15]
 • Kulczycki Jan – porucznik weteranów (zmarł w wieku 66 lat) [Akta z 1819, str. 314]
 • Śliwiński Dezyderiusz – podporucznik weteranów czynnych w Końskich [Akta stanu cywilnego z 1828, str. 90]
 • Śliwiński Ferdynand – podporucznik weteranów czynnych [Akta stanu cywilnego, z 17.08.1829, str. 73]
 • Urbanowski Roch – podporucznik, zamieszkały w Końskich [Akta notarialne 24.09.1828, str. 46]
 • Wełecko Kazimierz – podporucznik [Akta stanu cywilnego z 1828, str. 5]
 • Zakrzewski Antoni – podoficer w mieście Końskich konsystujący [Księga aktów notarialnych 1830, t. I, z 22.01.1830]
 • Zawadzki Antoni muzukus – z Lublina [Akta stanu cywilnego z 1828, str. 52]

Uzupełnienia

 • Żołnierze wzmiankowani są w aktach w latach: 1819, 1825, 1828, 1829, 1830.

Pułk Strzelców Wolnych

 • Rogoziński Władysław – podporucznik Strzelców Wolnych w mieście tutejszym Końskich konsystujący [dawniej: mieć postój; stacjonować] (dał on plenipotencję swemu bratu Janowi Rogozińskiemu…) [Akt z 19.05.1831]

Uzupełnienia

 • Żołnierze wzmiankowani są w aktach w latach: 1831.

Pułk Krakusów

 • Baier Ludwik – podporucznik, natenczas w Końskich konsystujący, zaciągnął pożyczkę 1100 zł. pol. od Wawrzyńca Świtalskiego oberżysty z Końskich. Jako świadek występuje też Aleksander Łebkowski podporucznik od krakusów w Końskich konsystujący [Akt nr 56 z 5.08.1831 k. 105]
 • Łebkowski Aleksander – podporucznik od krakusów [Akt nr 56 z 5.08.1831 k. 105]

Uzupełnienia

 • Żołnierze wzmiankowani są w aktach w latach: 1831.

Wojskowi występujący w aktach
bez określonej przynależności

 • Blumer Ignacy Aleksander – generał brygady WP, wielu różnych orderów wojskowych kawaler, Tu w mieście obwodowym Końskie Wielkie, jako głównej kwaterze brygady, której … natenczas stojący [ [Akta z 19.04.1819, nr. 41]
 • Borowski Telesfor – „dawniejszy” kapitan WP, zmarł 25.02.1825 w wielu 40 lat [Akt stanu cywilnego z 25.02.1820, str. 216]
 • Dębrowski Antoni – plackomendant koniecki, lat 50 w Końskich zamieszkały [Akt stanu cywilnego z 1.02.1811, str. 2]
 • Drużbacki Jan – podpułkownik b. Gwardii WP, w dobrach zameczku zamieszkały (zameczkiem nazywano zwyczajowo dwór – KW), [Akt notarialny z 23.08.1826, str. 164]
 • Fakstmann Edward – kapitan WP, we wsi Sokołowie na „konsystencji stojący”
 • Frytz Antoni – kapitan. Obywatel m. Końskich posesor wsi Grabowa, były kapitan w wojsku austriackim, l. 39. [Akta stanu cywilnego z 24.12.1820, str. 133]
 • Kuligowski Piotr – były oficer WP. Stanisław Małachowski i Gabriela Małachowska – rodzicami chrzestnymi Walerii Barbary Kuligowskiej córki Piotra Kuligowskiego [Akta stanu cywilnego z 22.02.1827, str. 12]
 • Lisieski Jan – podchorąży w kompanii 3 w Końskich konsystujący [Akt z 2.03.1830, nr 37]
 • Małachowski Stanisław hr. – generał WP (w roku 1811 wymieniony jako pułkownik Pułku Kirasjerów [Akt z dn. 14.05.1819, nr 51]
 • Nowakowski Jan – kapitan WP, lat 30 [Akta stanu cywilnego z 1813, str. 68]
 • Pac Michał Ludwik hr. – generał dywizji, Kawaler wielu orderów, syn Michała Paca starosty konieckiego i Ludwiki z hr. Tyzenhauzów z Karoliną Stanisławą Kazimierą Józefą Małachowską, c. Stanisław Nałęcz Małachowskiego Gen. WP, senatora Królestwa Polskiego, kasztelana Senatu i Dziedzica Dóbr Końskie i Anny z hr. Stadnickich Małachowskiej, lat 21. Świadkami byli: Henryk Wołodkiewicz „generał francuski. Xawery Korzbach hr. Niesiołowski generał brygady, pułkownik Ignacy Aleksander Blümer 8 Pułku Piechoty Liniowej, Radca Komisji Górniczej Andrzej Jerowski [Akt z 27.11.1817, str. 95]
 • Ryszkiewicz Stanisław – b. porucznik WP w Rudzie Malenieckiej zamieszkały [Akta notarialne 1820, str. 682]
 • Zawadzki Antoni – podporucznik (w kolejnym akcie wymieniony jako porucznik „od strzelców”). Stanisław Wysocko zameldował, że 20.07.1831 urodził się syn Antoniego Zawadzkiego podporucznika „będącego na ten czas w obozie”, lat 42 i Teresy z Wysockich, na chrzcie otrzymał imię Antoni. [Akta stanu cywilnego 1831, nr 191, str. 32, akt z 10.06.1831, str. 115]

Henryk Seweryn Zawadzki
Zebrał KW