A imię twoje… Końskie, ulica Marszałka Piłsudskiego?

Końskie ul. Marszałka Piłsudskiego. Stare i nowe. 
Foto KW.

Ulico Marszałka Piłsudskiego? Jakie twoje imię…?
Zostałem zaproszony do poważnego grona opiniodawczo-doradczego noszącego nazwę: Zespołu ds. nazewnictwa obiektów w mieście i gminie Końskie. To ja na początek, taki mały „raporcik” – fotoreportaż o największej i jednej z najstarszych koneckich ulic.

Szczypta historii:

  • Na mapie: Plan miasta Końskie w województwie sandomierskim, obwodzie opoczyńskim z 1830 roku główna ulica nosi nazwę: Piotrkowska.
  • W okresie międzywojennym – 3 Maja.
  • W okresie okupacji – 3 Maja (krótko) i Petrikauerstrasse.
  • Tuż po 1945 – Stalina.
  • Od 1956 r. – 22 Lipca.
  • Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Końskich z dnia 7 sierpnia 1992 roku: zmienia się nazwę na ul. Marszałka Piłsudskiego.

Tablica i nazwa

W artykule Pamięć. Beliniacy w Końskich wyraziłem opinię, że:
jestem zdziwiony obojętnością lub niechęcią (?) z jaką kolejne pokolenia konecczan podchodzą do faktu zawieszenia tej tablicy (minęło 101 lat od tych wydarzeń) – dotyczyła ona tablicy upamiętniającej konecki epizod legionowy z września 1914.
Po ostatnim spacerze po Końskich mam pewność, że w Końskich mieszkańcy „nie kochają” marszałka Piłsudskiego; nie będzie zatem żadnej tablicy, zmiana nazwy ulicy z 22 Lipca ul. Marszałka Piłsudskiego idzie bardzo opornie.
Tyle żartobliwej informacji na temat tablicy i nazwy ulicy…

Do 1956 roku ulica nosiła nazwę Stalina. 
Pieczęć na dokumencie Marii Firkowskiej, udostępnił ze zbiorów rodzinnych Ryszard Cichoński.

Wnioski końcowe

Prawidłowa nazwa ul. Marszałka Piłsudskiego pojawia się w oznakowaniu ledwie kilka razy. Dominuje nazwa: 22-go Lipca, 22 Lipca, Piłsudskiego i numeracja bez wymieniania nazwy ulicy.
Czy słowo Marszałka w nazwie ulicy jest słowem ważnym? Czy można je omijać jako nieistotne – mało znaczące?
Kiedy zakończy się poprawne oznakowanie ulicy?

* * *

Przejdę zatem do spraw „poważniejszych”. Pracuję nad artykułem ukazującym mieszkańców koneckich ulic, pokazującym koloryt i klimat ulicy w dwudziestoleciu międzywojennym. Pozwolę sobie zacytować reklamę i szyld nie z tej, ale z sąsiedniej ulicy (ul. Kazanowska):
Zakład od klamki, haczyki, szturmoki,
wybijoki, troszki szmelc
E. Balsam

KW