Franciszek Maria Lanci – wybitny włoski architekt w Fałkowie 1828

Akta stanu cywilnego parafii Fałków 1828.

Po przeczytaniu tekstu dotyczącego rzeźbiarza Pawła Lippiego, którego z Włoch sprowadził architekt Franciszek Maria Lanci, przypomniałem sobie, iż w swoich zbiorach posiadam akt ślubu tego wybitnego włoskiego artysty.

Ciekawostką jest, że uroczystość ślubna Franciszka Lanciego z Karoliną Kawską odbyła się Fałkowie. Wybranka Lanciego pochodziła z Krakowa, ale od jakiegoś czasu mieszkała w fałkowskim dworze pod opieką Hrabiów Ignacego i Ksawery Stadnickich. Nie wiemy dlaczego i kiedy Karolina przeprowadziła się i zamieszkała razem z ówczesnymi właścicielami Fałkowa. Na pewno pannę Kawską ze Stadnickimi łączył Kraków. Ignacy i Ksawera posiadali mieszkanie na krakowskim rynku. Natomiast okoliczności zapoznania się Franciszka i Karoliny są łatwiejsze do rozstrzygnięcia. Przyszli małżonkowie zapewne poznali się przez Małachowskich, na dworze których pracował Lanci. Anna ze Stadnickich Małachowska była siostrą Ignacego Stadnickiego. Są to jednak tylko moje subiektywne przypuszczenia bez żadnego potwierdzenia w źródłach.

Informację o tym, że jestem w posiadaniu aktu ślubu Franciszka Lanciego przekazałem p. Krzysztofowi Woźniakowi, który zasugerował abym się nią podzielił.

Konrad Mucha

Akta stanu cywilnego parafii Fałków 1828, księga małżeństw, akt nr 1.

Akt małżeństwa Franciszka Lanciego 
z Karoliną Kawską zawartego w Fałkowie 30.01.1828

Działo się w Fałkowie trzydziestego stycznia tysiąc osiemset dwudziestego ósmego roku o godzinie szóstej po południu. Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Jaśnie Wielmożnego Gustawa Małachowskiego Dziedzica Dóbr Bodzechowa tamże zamieszkałego lat trzydzieści dwa i Jaśnie Wielmożnego Juliana Małachowskiego Dziedzica Dóbr Końskie tamże zamieszkałego lat trzydzieści mających Hrabiów w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Franciszkiem Lanci młodzianem architektem w Końskich zamieszkałym urodzonym w Rzymie z Łukasza i Łucji z Gombinich małżonków Lanciów tamże zamieszkałych lat dwadzieścia mającym a Wielmożną Panną Karoliną Sabiną Anną córką Sebastiana i Anny małżonków Kawskich w Krakowie zamieszkałych lat dwadzieścia jeden mającą w Fałkowie przy Jaśnie Wielmożnych Ignacym i Xawerze z Zboińskich Stadnickich Hrabiów swych opiekunów zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach osiemnastym, dwudziestym piątym listopada roku zeszłego i szóstym stycznia roku bieżącego w Parafii Fałkowskiej i Koneckiej jako też ustne zezwolenie obecnych aktowi małżeństwa Jaśnie Wielmożnych Opiekunów nowo zaślubionej, ze strony zaś nowo zaślubionego pozwolenie Jaśnie Wielmożnych Gustawa i Juliana Małachowskich nastąpiło. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż żadnej umowy przedślubnej pomiędzy sobą nie zawarli. Akt ten stawiającym i świadkom przeczytany przez Nas i osoby do niniejszego aktu wchodzące podpisany został.
Podpisy: X Antoni Karśnicki, Francisco Cavi Lancj, Ignacy Hrabia Stadnicki, G. Małachowski, Karolina Kawska, Juliusz Hr. Małachowski.

Grobowiec Franciszka i Karoliny Lancich na warszawskich Powązkach.
Źródło: mojecmentarze.blogspot.com
Dokument poświadczający stan kawalerski Lanciego.
Dokument w zbiorach KW.