Gowarczów miasto gwoździarzy 1810-1840

Formowanie szpikulca. Warsztat gwoździarza bardzo przypomina kuźnię. Oprócz paleniska i młotka musiał posiadać jedynie płytę kowalską. Mogła być ona wykonana jako masywna płyta, lub tylko płaskownik z wieloma lejkowatymi otworami różnej średnicy. Otwory miały najczęściej przekrój kwadratowy. Gwoździe, ćwieki wykonywane były w następujący sposób: nagrzany z jednego końca pręt wydłużano uderzając młotkiem tak aby wydłużał się i ścieniał się ku końcowi… [WŁ]
Rysunek zawarty w pracy: Die Mendelschen und Landauerschen Hausbücher, Kuntz (Kunz) Peck (Beck; Becker) 1525 r.

Gowarczów obok Końskich w XVIII wieku był ośrodkiem handlu żelazem produkowanym w okolicy. Był też na przełomie XVIII i XIX wieku ośrodkiem gwoździarstwa – chałupniczej produkcji gwoździ. Na gruntach miasta czynna była „szabelnia” czyli zakład produkcji szabel. Stopniowy upadek przemysłu – po wybudowaniu linii kolejowej zaczął koncentrować się w Końskich i zmniejszenie się znaczenia ważnego niegdyś traktu Warszawa – Kraków, na trasie którego leżał Gowarczów; zahamowało rozwój miasta. prześladowały też Gowarczów pożary. Zanim jednak w roku 1869 władze carskie odebrały mu za udział w powstaniu styczniowym prawa miejskie miastem rządził burmistrz i magistrat posługujący się okazałą pieczęcią zawierającą herb: dwa skrzyżowane klucze i umieszczoną nad nimi koroną z łacińskim napisem: Sigillum Magistratus (Pieczęć Magistratu Miasta Gowarczowa)… O liczbie ludności miasta dowiadujemy się dopiero z pierwszego powszechnego spisu ludności przeprowadzonego przez władze Księstwa Warszawskiego w roku 1810. Mieszkańców było wtedy 653. Natomiast według sprawozdania gubernatora radomskiego z roku 1850 miał Gowarczów 1371 mieszkańców, 128 budynków drewnianych i 6 murowanych. W roku 1905 liczba mieszkańców wzrosła do 2384, ale potem zaczęła się zmniejszać i pierwszy spis w odrodzonej Polsce w roku 1921 wykazał 1503 mieszkańców… [1]

Zapewne pełny opis miasta zamieszczę wkrótce przy okazji zaprezentowania herbu tej miejscowości. Chcę podzielić się z Państwem – czytelnikami strony z moimi ustaleniami związanymi z badaniem dokumentów kościelnych parafii gowarczowskiej z lat 1810-69. [2] Wśród odnalezionych zawodów mieszkańców Gowarczowa i gminy (parafii) gowarczowskiej największą popularnością cieszył się zawód gwoździarza i górnika – dzisiaj całkowicie zapomniane. A kto zna nazwy ówczesnych ulic, które występują w dokumentach? Czy przetrwały one do dzisiejszych czasów? Postaram się przygotować artykuł na ten temat, przedstawić plan miasta z tego okresu z zaznaczeniem starych nazw ulic.

Po wykonaniu szpikulca uformowany kawałek pręta powtórnie nagrzewano, tym razem tylko niewielki kawałek z grubszej strony; następnie szybko wkładano w odpowiedni otwór płyty kowalskiej (tak aby nie przeleciał na wylot, tylko zablokował się w otworze) i uderzając od góry młotkiem formowano główkę gwoździa. Po ostygnięciu (można chłodzić wodą) lekkim puknięciem od spodu wybijano gotowy gwóźdź z otworu. [WŁ]
Rysunek zawarty w pracy: Die Mendelschen und Landauerschen Hausbücher , Ott (Ott; Otte; Otto) Nagler 1425.

Ale ad rem. Raczej słabo wyobrażałem sobie produkcję gwoździ: jak wyglądała na przestrzeni wieków? Wiele wyjaśniła mi rozmowa z p. Witoldem Łuczyńskim. postanowiłem zaprezentować czytelnikom jego tekst dotyczący gwoździarstwa średniowiecznego:
Gwoździarz to bardzo wyspecjalizowany rzemieślnik. Wykonywał jeden typ wyrobu, tyle tylko, że różnych rozmiarów. Warsztat gwoździarza bardzo przypomina kuźnię. Nie potrzebował on jednak tak wielu narzędzi jak kowal. Oprócz paleniska i młotka musiał posiadać jedynie płytę kowalską. Mogła być ona wykonana jako masywna płyta, lub tylko płaskownik z wieloma lejkowatymi otworami różnej średnicy. Otwory miały najczęściej przekrój kwadratowy. Gwoździe, ćwieki wykonywane były w następujący sposób: nagrzany z jednego końca pręt wydłużano uderzając młotkiem tak aby wydłużał się i ścieniał się ku końcowi – formowanie szpikulca, następnie odcinano uformowany kawałek pręta (przy pomocy przecinaka i młotka) i powtórnie nagrzewano, tym razem tylko niewielki kawałek z grubszej strony; następnie szybko wkładano w odpowiedni otwór płyty kowalskiej (tak aby nie przeleciał na wylot, tylko zablokował się w otworze) i uderzając od góry młotkiem formowano główkę gwoździa. Po ostygnięciu (można chłodzić wodą) lekkim puknięciem od spodu wybijano gotowy gwóźdź z otworu. [3]
Zaprezentowany opis dotyczy średniowiecza, można go również poszerzyć do pierwszych dekad XIX wieku. Według moich ustaleń rękodzielnicza – „chałupnicza” produkcja gwoździ przetrwała na tym terenie. Produkcja maszynowa zawitała tu nieco później. [Maszyna do automatycznej produkcji gwoździ powstała w 1811. Na „naszym terenie” – pierwszą walcarka do masowej produkcji gwoździ zastosowano w Maleńcu?] Zacytuję tu jeszcze tekst Józefa Osińskiego:
Gwoździownica, żelazne narzędzie, czyli kowadło u góry cieńkie i dziurawe, na którym Mayster cwiekarz robi bretnale, gonciarze, głowacze, szkutniki i inne gwoździe, to jest: żelazo pod młotami wyciągnięte wkłada w gwoździownice, a gdy miary doydzie, gwóźdź ucina, przyłamuje i główkę robi… [4]
Na kilkuset gwoździarzy pracujacych na terenie konecczyzny zachowała się zapewne gwoździownica do ręcznej produkcji gwoździ. A może czytelnicy strony pomogą w jej odszukaniu i pokazaniu na stronie?
To jeszcze zacytuje fragment mojej pracy: Społeczeństwo miasta Gowarczowa: parafii i gminy gowarczowskiej 1810-69. Urzędy i godności… w części dotyczącej gwoździarzy.

Krzysztof Woźniak

Gowarczów, hasło opracowane przez Bronisława Chlebowskiego zawarte w:
Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1881.

Przypisy:

 1. Andrzej Fajkosz, Zarys historii Końskich i okolicy (do wybuchu drugiej wojny światowej), maszynopis przygotowanej do wydania pracy w zbiorach KW.
 2. Krzysztof Woźniak, Społeczeństwo miasta Gowarczowa: parafii i gminy gowarczowskiej 1810-69. Urzędy i godności, stan ducha i posiadania, zawody. Praca w przygotowaniu do wydania.
 3. Witold Łuczyński „Mistrz Witold”, „Witold de Glogovia”, Rzemiosła średniowieczne.
 4. X. Józef Osiński, Opisanie polskich żelaza fabryk…, Warszawa 1782.

Gwoździarze miasta Gowarczowa, 
parafii i gminy gowarczowskiej w latach 1810-1840

Miasto Gowarczów – 74 gwoździarzy, Baczyna – 37 gwoździarzy, Buk – 1 gwoździarz, Głęboka Droga – 2 gwoździarzy, Huta – 2 gwoździarzym, Januchra – 1 gwoździarz, Józefów – 8 gwoździarzy, Kasprów – 1 gwoździarz, Korytków – 11 gwoździarzy, Ludwinów – 2 gwoździarzy, Paruchy – 1 gwoździarz, Ruda – 1 gwoździarz, Skrzyszów 1 gwoździarz,
Szczurek – 1 gwoździarz.
Razem: 143 gwoździarzy zgrupowanych w miejscowościach: miasto Gowarczów, Baczyna, Korytków i Józefów.

 • Armada Grzegorz – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 36 – 1827 [Akta zeyścia 7.09.1823]
 • Arusiewicz Wincenty – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 31.03.1823]
 • Banasik Ignacy – gozdziarz, zam. w Józefowie [Akta zeyścia 12.11.1835]
 • Bąba Antoni s. Tomasza – gwozdziarz, zm. w Korytkowie w wieku lat 30 [Akta zeyścia 6.04.1833]
 • Bąba Tomasz – gwozdziarz, zam. w Korytkowie, lat 60 [Akta zeyścia 6.04.1833] Zm. w Korytkowie w wieku lat 70 – 1835.
 • Bąbiński Antoni – gwozdziarz, zam. w Korytkowie, lat 26 [Akta zeyścia 6.01.1828]
 • Bielecki Marcin – kunsztu gwozdziarskiego, zam. w Gowarczowie, lat 30 [Akta zeyścia 15.04.1815]
 • Bielecki Tomasz – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 36 [Akta zeyścia 4.09.1826]
 • Bomba Franciszek – gozdziarz, zam. w Korytkowie [Akta zeyścia 1.04.1840]
 • Bomba Łukasz gwozdziarz, zam. w Korytkowie [Akta zeyścia 1.04.1840]
 • Borkowski Piotr – gwozdziarz, zam. w Baczynie, lat 50 [Akta zeyścia 22.10.1829] Zm. w Baczynie w wieku lat 70 – 1838.
 • Borkowski Wawrzyniec – gwozdziarz, zam. w Baczynie, lat 30 [Akta zeyścia 20.04.1827]
 • Borowiecki Antoni – gozdziarz, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 12.10.1838]
 • Chyboski Dominik – gozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 28 [Akta zeyścia 22.12.1836]
 • Dajer Antoni – gwozdziarz, zam. w Szczurku, lat 31 [Akta zeyścia 29.07.1833]
 • Dajer Grzegorz s. Jana – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 7.09.1823]
 • Dajer Jan – gwozdziarz, zm. w Gowarczowie w wieku lat 60 [Akta zeyścia 30.11.1823]
 • Dąbrowski Sylwester – gwozdziarz, zam. w Baczynie, lat 32 [Akta zeyścia 5.07.1827]
 • Dobrzański Andrzey – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 36 [Akta zeyścia 18.04.1826]
 • Dobrzenski (Dobrzynski – 1814, Dobrzancki – 1816) Ignacy – kunsztu gwozdziarskiego, zam. w Pradze przedmieściu gowarczowskim, lat 29 [Akta zeyścia 15.05.1811]
 • Dobrzyński Wincenty gozdziarz, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 13.06.1838]
 • Gaps Antoni – gwozdziarz, zam. w Józefowie, lat 26 [Akta zeyścia 12.12.1828]
 • Gołacki Antoni – gwozdziarz, zam. w Kasprowie, lat 30 [Akta zeyścia 9.02.1830] Zm. w Kasprowie w wieku lat 36 – 1832.
 • Hybowski Dominik – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 25 [Akta zeyścia 15.09.1832]
 • Jabłonski Maci – gwozdziarz, zam. w Józefowie, lat 32 [Akta zeyścia 10.09.1832]
 • Jackoski Grzegorz – gozdziarz, zam. w Baczynie [Akta zeyścia 27.03.1839]
 • Jaroszek Franciszek – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 32 – 1827 [Akta zeyścia 29.02.1823]
 • Jaroszek Jakób – gozdziarz, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 12.01.1838]
 • Jaroszek Łukasz – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 29.02.1823]
 • Jarzębski Franciszek – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 30 [Akta zeyścia 5.04.1828] Zm. w Gowarczowie w wieku lat 30 – 1830.
 • Kaczmarek Szymon – gozdziarz, zam. w Baczynie [Akta zeyścia 7.03.1837]
 • Kaliński Filip – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 50 [Akta zeyścia 4.11.1828]
 • Kamiński Adam – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 36 [Akta zeyścia 26.07.1827]
 • Kamoda Piotr – gozdziarz, zam. w Baczynie, lat 44 [Akta zeyścia 19.10.1835]
 • Kasyk Józef – kunsztu gwozdziarskiego, zam. w Baczynie [Akta zeyścia 1.03.1821]
 • Konfederak Józef – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 28 [Akta zeyścia 12.08.1836]
 • Konfederak Szczepan – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, Pradze – 1839, lat 37 [Akta zeyścia 12.08.1836]
 • Kosiński Wawrzyniec – gwozdziarz, zam. w Baczynie, lat 30 [Akta zeyścia 25.02.1829]
 • Kowalski Tomasz – gwozdziarz, zam. w Baczynie, lat 28 [Akta zeyścia 20.04.1827]
 • Kulinski Wincenty – kunsztu gozdziarskiego, zam. w Gowarczowie, lat 30 [Akta zeyścia 8.10.1812]
 • Lawendowski (Lewandoski – 1836) Antoni – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 26 [Akta zeyścia 23.05.1831]
 • Lipiński Franciszek – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 40 [Akta zeyścia 25.02.1835]
 • Lisiewicz Antoni – kunsztu gozdziarskiego, zam. w Baczynie, lat 30 [Akta zeyścia 2.12.1811]
 • Lisiewicz Bartłomiej – gwozdziarz, zm. w Gowarczowie w wieku lat 34 [Akta zeyścia 22.09.1834]
 • Lisiewicz Hilary – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 50 [Akta zeyścia 22.01.1827]
 • Lisiewicz Marcin – kunsztu gwoździarskiego, zam. w Gowarczowie, lat 22 (lat 24 – 1811) [Akta zeyścia 20.03.1811] Zm. w Gowarczowie w wieku lat 48 – 1836.
 • Łopusienski Hieronim – kunsztu gozdziarskiego, zam. w Gowarczowie, lat 39 [Akta zeyścia 20.04.1811]
 • Łopuszynski Stanisław – kunsztu gwozdziarskiego, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 20.03.1811]
 • Łukasiewicz Franciszek – gwozdziarz, zm. w Korytkowie w wieku lat 29 [Akta zeyścia 6.03.1837]
 • Majewzki (Majewski – 1839) Józef – gozdziarz, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 29.10.1837]
 • Malczewski Wawrzyniec – kunsztu gwozdziarskiego, zm. w Januchcie w wieku lat 50 [Akta zeyścia 22.02.1821]
 • Malec Józef – gozdziarz, zam. w Korytkowie [Akta zeyścia 23.03.1840]
 • Matyasik (Matyasiński – 1833) Ignacy – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 28 [Akta zeyścia 9.04.1826] Zm. w Gowarczowie w wieku lat 35 – 1835.
 • Michalski Kazmirz – gwozdziarz, zam. w Baczynie, lat 25 [Akta zeyścia 15.10.1826]
 • Michalski Marcin – kunsztu gwoździarskiego, zam. w Baczynie, lat 40 [Akta zeyścia 16.05.1818]
 • Michalczak Bartłomi – gwozdziarz, zam. w Baczynie, lat 36 [Akta zeyścia 25.04.1829]
 • Michalczak Marcin – gwozdziarz, zam. w Baczynie, lat 40 [Akta zeyścia 21.10.1829]
 • Michalczak Mateusz – gozdziarz, zam. w Baczynie [Akta zeyścia 7.03.1839]
 • Mielec Józef – gwoździarz, zam. w Korytkowie, lat 50 [Akta zeyścia 21.08.1836]
 • Miler Jan – gozdziarz, zm. w Hucie w wieku lat 43 [Akta zeyścia 26.10.1838]
 • Milner Roch – gozdziarz, zam. w Głębokiej Drodze [Akta zeyścia 9.02.1838]
 • Mizerski Dominik – gozdziarz, zam. w Baczynie [Akta zeyścia 7.03.1837]
 • Mizerski Jacenty – gozdziarz, zam. w Hucie [Akta zeyścia 14.10.1839]
 • Mizerski Tomasz – gozdziarz, zam. w Baczynie [Akta zeyścia 14.10.1839]
 • Modzeleski Maciey – gozdziarz, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 23.03.1840]
 • Muszyński Franciszek – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 30 [Akta zeyścia 22.02.1830]
 • Muszyński Krzysztof – kunsztu gwozdziarskiego, zam. w Praga Gowarczowie, lat 36 – 1826 [Akta zeyścia 4.01.1824]
 • Niewęgłoski Franciszek gwozdziarz, zam. w Baczynie, lat 30 [Akta zeyścia 3.11.1829]
 • Niewęgłoski Tomasz – gwozdziarz, zam. w Baczynie, lat 35 [Akta zeyścia 21.07.1835]
 • Niewęgłoski Walenty – gozdziarz, zam. w Baczynie [Akta zeyścia 29.05.1839]
 • Nowak Bartłomiej – górnik zam. w Ludwinowie [Akta zeyścia 7.03.1839]
 • Nowakowski Ludwik – gwozdziarz, zam. w Korytkowie, lat 28 [Akta zeyścia 29.09.1835]
 • Orleanczyk Woyciech – gwozdziarz, zm. w Józefowie w wieku lat 27 [Akta zeyścia 11.03.1836]
 • Ormianczyk Woyciech – gwozdziarz, zam. w Józefowie, lat 30 [Akta zeyścia 25.04.1833]
 • Ostrowski Stanisław – kunsztu gwozdziarskiego, zam. Kolonii Praga, lat 40 – 1827 [Akta zeyścia 1.10.1820]
 • Pancer Kasper – gozdziarz, zam. w Rudzie, lat 24 [Akta zeyścia 21.10.1836]
 • Pancer Ulian – kunsztu gwozdziarskiego, zam. w Buku, lat 30 [Akta zeyścia 27.02.1816]
 • Pater Marcin – gozdziarz, zam. w Baczynie, lat 50 [Akta zeyścia 10.08.1835]
 • Pater Wawrzyniec – gozdziarz, zam. w Baczynie [Akta zeyścia 29.07.1839]
 • Petrusiewicz Jakób – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 40 [Akta zeyścia 17.05.1827]
 • Petrusiewicz Jędrzey – gozdziarz, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 13.06.1838]
 • Petrusiewicz Mikołay – gozdziarz, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 12.01.1838]
 • Petrusiewicz Roch – kunsztu gwozdziarskiego, zam. w Gowarczowie, lat 28 [Akta zeyścia 13.12.1810]
 • Petrusiewicz Stanisław – gwozdziarz, zam. w Korytkowie, lat 26 [Akta zeyścia 14.12.1829]
 • Petrusiewicz Tomasz – gozdziarz, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 12.10.1838]
 • Petrusiewicz Wicenty – kunsztu gwozdziarskiego, zam. w Gowarczowie, lat 30 [Akta zeyścia 13.12.1810] Akt z [Akta zeyścia 20.02.1813] informuje, że syn Wicentego zmarł na krosty.
 • Pietras Łukasz – gozdziarz, zam. w Głębokiej Drodze [Akta zeyścia 23.09.1839]
 • Poter Marcin – gwozdziarz, zam. w Baczynie, lat 50 [Akta zeyścia 22.03.1832]
 • Porzycki Jan – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 60 [Akta zeyścia 9.01.1830]
 • Powązka Antoni – górnik zam. w Ludwinowie [Akta zeyścia 7.03.1839]
 • Raciborski Józef – gwozdziarz, zam. w Paruchach, lat 30 [Akta zeyścia 28.04.1832]
 • Rogoski Jan – gwoździarz, zm. w Korytkowie w wieku lat 60 [Akta zeyścia 21.08.1836]
 • Różalski Paweł – kunsztu gwozdziarskiego, zam. w Gowarczowie, lat 29 – 1826 [Akta zeyścia 7.03.1824]
 • Sadoski Woyciech – gwozdziarz, zam. w Baczynie [Akta zeyścia 17.07.1837]
 • Sadowski Franciszek – gwozdziarz, zam. w Baczynie, lat 40 [Akta zeyścia 18.06.1828] Zm. w Baczynie w wieku lat 40 – 1832.
 • Sapieha Wincenty – goździarz, zam. w Baczynie [Akta zeyścia 13.12.1839]
 • Sławiński Adam – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 35 – 1826 [Akta zeyścia 16.06.1824]
 • Sławinski (Stawiński – 1821) Roch – kunsztu gwozdziarskiego, zam. w Gowarczowie, lat 45 [Akta zeyścia 4.12.1811] Wymieniona jest „ulyca Warszawska”. Zm. w Gowarczowie w wieku lat 68 – 1826.
 • Sławinski Walenty – kunsztu gozdziarsiego, zam. w Gowarczowie, lat 48 [Akta zeyścia 4.10.1812]
 • Smiłkoski Woyciech – kunsztu gozdziarskiego, zam. w Gowarczowie, lat 50 [Akta zeyścia 22.02.1813]
 • Sobczyński Franciszek – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 30 – 1831 [Akta zeyścia 29.07.1824]
 • Sobczyński Felix – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 30 [Akta zeyścia 22.01.1827]
 • Sobczyński Ignacy – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 50 [Akta zeyścia 22.01.1827]
 • Sobczyński Jakób – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 30 [Akta zeyścia 4.11.1828]
 • Sobczyński Jan – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 30 [Akta zeyścia 22.01.1826] Zm. w Gowarczowie w wieku lat 37 – 1837.
 • Sobczyński Łukasz – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 40 – 1826 [Akta zeyścia 29.07.1824]
 • Sobczyński Józef – gozdziarz, zm. w Gowarczowie w wieku lat 32 [Akta zeyścia 14.05.1835]
 • Sokołowski (Sokoł – 1839, określany również jako kowal – 1839) Franciszek – gwozdziarz, zam. w Józefowie [Akta zeyścia 21.01.1834]
 • Sokół Józef – gwozdziarz, zam. w Józefowie, lat 30 [Akta zeyścia 25.04.1833]
 • Sokuł Franciszek – gwozdziarz, zam. w Józefowie, lat 28 [Akta zeyścia 12.11.1835]
 • Stanisławski Władysław (Gładysław) – kunsztu gwozdziarskiego, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 11.03.1820] Zm. w Gowarczowie w wieku lat 40 – 1824.
 • Stanisławski Łukasz – kunsztu gwoździarskiego, zam. w Gowarczowie, lat 27 [Akta zeyścia 14.08.1818]
 • Stańczak Ambroży – gwozdziarz, zam. w Baczynie, lat 38 [Akta zeyścia 25.04.1829]
 • Stawiński Adam – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 38[Akta zeyścia 30.10.1832]
 • Stawiński Roch – kunsztu gwozdziarskiego , zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 2.03.1821]
 • Stawinski Walenty – kunsztu gozdziasrskiego, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 2.03.1821]
 • Swicka Antoni (Świeczka – 1830) – kunsztu gozdziarskiego, zam. w Gowarczowie, lat 40 [Akta zeyścia 5.03.1816]
 • Swicka Łukasz – kunsztu gozdziarskiego, zam. w Gowarczowie, lat 50 [Akta zeyścia 8.05.1816]
 • Swicka Szymon – kunsztu gozdziarskiego, zam. w Gowarczowie, lat 50 [Akta zeyścia 5.03.1816]
 • Swieczka Antoni – kunsztu gwozdziarskiego, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 3.01.1824]
 • Swircz (Swiercz – 1821) Antoni – kunsztu gozdziarskiego, zam. w Gowarczowie, lat 40 [Akta zeyścia 27.12.1814]
 • Świtkowski Andrzey – gwozdziarz, zm. w Gowarczowie w wieku lat 70 [Akta zeyścia 27.04.1835]
 • Swierczynski Antoni – kunsztu gwozdiarskiego, zam. w Gowarczowie, lat 33 [Akta zeyścia 21.12.1816]
 • Switkowski Dominik – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 36 – 1828 [Akta zeyścia 20.03.1823]
 • Switkowski Jędrzey – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 20.03.1823]
 • Szczepanik Adam – gozdziarz, zam. w Baczynie [Akta zeyścia 9.04.1839]
 • Szczepanik Franciszek – gozdziarz, zm. w Baczynie w wieku lat 26 [Akta zeyścia 10.04.1839]
 • Szczepanik Michał – gozdziarz, zam. w Baczynie, lat 30 [Akta zeyścia 21.07.1835]
 • Szczesniak Kazmierz – gwozdziarz, zam. w Baczynie, lat 40 [Akta zeyścia 22.10.1829]
 • Szubert Jan – gwozdziarz, zam. w Skrzyszowie, lat 38 [Akta zeyścia 22.08.1830]
 • Utnicki Antoni – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 30 [Akta zeyścia 11.05.1827] Akt [Akta zeyścia 11.05.1827] informuje, że przy ulicy Krakowskiej w Gowarczowie zmarł Ludwik Utnicki s. Adama i Brygitty; w wieku lat 106!
 • Utnicki Franciszek – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 28 [Akta zeyścia 22.01.1827]
 • Utnicki Tomasz – kunsztu gozdziarskiego, zam. w Gowarczowie, lat 30 [Akta zeyścia 9.04.1813]
 • Wóycik Leon – gwozdziarz, zam. w Gowarczowie, lat 28 [Akta zeyścia 12.03.1829]
 • Woycik Wicenty – kunsztu gozdziarskiego, zam. w Gowarczowie, lat 39 [Akta zeyścia 3.03.1813]
 • Zawacki Woyciech – kunsztu gwozdziarskiego, zam. w Baczynie, lat 24 [Akta zeyścia 20.05.1812]
 • Zawadzki Jacek – gozdziarz, zam. w Baczynie, lat 26 [Akta zeyścia 14.10.1835]
 • Zawadzki Józef – gozdziarz, zam. w Baczynie [Akta zeyścia 30.01.1838]
 • Zawadzki Łukasz – gwozdziarz, zam. w Baczynie, lat 40 [Akta zeyścia 21.10.1829]
 • Zawadzki Stanisław – goździarz, zam. w Baczynie [Akta zeyścia 13.12.1839]
 • Zieliński Antoni – gwozdziarz, zam. w Baczynie, lat 40 [Akta zeyścia 20.04.1826]
 • Zieliński Dominik – gwozdziarz, zam. w Baczynie, lat 35 [Akta zeyścia 20.04.1826] Zm. w Baczynie w wieku lat 40 – 1839.
 • Zielenski (Zielinski – 1814) Walenty – majster kunsztu gozdziarskiego, zam. w Gowarczowie, lat 40 [Akta zeyścia 22.03.1813]
 • Żyszczyński Józef – gozdziarz, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 22.02.1840]