Burmistrz miasta Końskie 1812-51

 • 1812
  Mülkuhn August – zastępca burmistrza, zam w Końskich, lat 58 [Akta małżeństw 4.10.1812]
 • 1814
  Widuliński Antoni – burmistrz miasta Przedborza [Akt notarialny z 18.02.1830 nr 29], Burmistrz Miasta Końskie, lat 26 [Akta urodzenia 19.04.1814]
 • 1812-15
  Frytz Antoni – burmistrz miasta Końskie, zam. w Końskich, lat 33 [Akta urodzin 25.03.1812] Kapitan w wojsku austriackim zamieszkały w Końskich [Akta urodzenia 3.07.1815]
 • 1815
  Giepart Woyciech – zastępca burmistrza, lat 47 [Akta małżeństwa 26.06.1815]
 • 1818-22
  Sudnik Michał – burmistrz miasta Końskich, zam. w Końskich, lat 36 [Akta urodzenia 8.07.1822] Pierwsza wzmianka [Akta urodzenia 6.09.1818]
 • 1822
  Murczkiewicz Franciszek – zastępca burmistrza miasta Końskich, lat 35 [Akta zeyścia 8.08.1822]
 • 1824-32
  Merecki Paweł – burmistrz miasta Końskie, lat 34 [Akta urodzenia 1.01.1824] [Akta małżeństwa 8.01.1832] Córce nadano imiona Hiltruga, Anna.
 • 1843
  Zarembski Franciszek – burmistrz miasta Końskie, zam. w Końskich [Akta zmarłych 13.11.1843]
 • 1844
  Czarnowski Walenty – burmistrz miasta Końskich, zam. w Końskich, lat 43 [Akta zaślubienia 27.05.1844]
 • 1845
  Lenczeski Jan – burmistrz, w [Akta zmarłych 16.12.1845] określany jako były burmistrz.
 • 1851
  Snarski Wiktor – jak wynika z akt małżeństwa Antoniego Ossuchowskiego nauczyciela z powiatu koneckiego z Józefą Teklą Snarską córką Wiktora i Tekli Oczarskiej.
  Wiktor w momencie urodzenia się córki w 1832 r. był Wójtem Gminy i plenipotentem w dobrach hrabiny Wielhorskiej i mieszkał w Błaszkowie koło Odrowąża, a w momencie jej ślubu w 1851 r. był Burmistrzem Miasta Końskich.
 • Bez określenia daty urzędowania
  Ligman Karol – burmistrz miasta Końskich, burmistrz obwodowego miasta Końskie [Akta małżeństwa 25.02.1827] – zam. w Końskich, lat 52 [Akta urodzin 1811, str. 73], zmarł 5.10.1811 w wieku 56 lat [sic! rozbieżność w zapisywanych datach] [Akta zeyścia 5.10.1811]

Burmistrz miasta Białaczowa 1839

 • 1839
  Karczewski Alexander s. Jana – burmistrz Białaczowa, rodem z wsi Oprzężów w obwodzie piotrkowskim gub. kaliskiej, zam. w Białaczowie, lat 24 [Akta małżeństw 17.11.1839]

Burmistrz miasta Gowarczowa 1820-67

 • 1820
  Zieliński Antoni – burmistrz miasta Gowarczowa, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 30.01.1820]
 • 1833-36
  Grodzki Franciszek – burmistrz miasta Gowarczowa, zam. w Gowarczowie [Akta zeyścia 30.09.1833] Zm. w Gowarczowie w wieku lat 43 [Akta zeyścia 8.03.1836]
 • 1848
  Kokosiński Marcelli – burmistrz miasta Gowarczowa, zam. w Gowarczowie, lat 41 [Akta zeyścia 27.10.1848]
 • 1867
  Chirawski Antoni – burmistrz gowarczowski, zm. w Gowarczowie w wieku lat 44 [Akta zmarłych 17.10.1867]
 • Bez określenia daty urzędowania
  Lenczewski Jan – emeryt, burmistrz miasta Gowarczowa, zam. w Gowarczowie, lat 50 [Akta zeyścia 27.10.1848]

Burmistrz miasta Przedborza 1830

 • 1830
  Widuliński Antoni – burmistrz miasta Przedborza [Akt notarialny z 18.02.1830 nr 29], Burmistrz miasta Końskie, lat 26 [Akta urodzenia 19.04.1814]

Zamiast posłowia

Wertując dokumenty natrafiłem na te nazwiska burmistrzów miasta Końskie i okolicznych miasteczek (wykaz powstawał kilka lat). Warto je pokazać, a może czytelnicy strony uzupełnią, doprecyzują, poprawią błędy etc.

Iskrą do napisania tego komunikatu była korespondencja otrzymana od p. Adama Kijewskiego z przedstawieniem daty urzędowania jednego z koneckich burmistrzów.

Chciałem dodać, że minęła 10 rocznica działalności strony konskie.org.pl – wszystkim czytelnikom strony serdecznie dziękuję za okazywane dotąd słowa wsparcia.

Krzysztof Woźniak