Ogólnopolska „Hubalowa Wigilia” A.D. 2022 Bielawy

Na zaproszenie Zespołu Szkół Zawodowych im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” z Radomia odpowiedziało 14 szkół z 4 województw. „Hubalowa Wigilia”, organizowana już od 16 lat, przyjęła ogólnopolski wymiar i stała się imprezą rozpoznawalną nie tylko na Ziemi Opoczyńskiej, ale i w znacznej części kraju.

Dwie najważniejsze organizatorki hubalowego spotkania – Anna Kwiatkowska,
dyrektorka ZSZ im. Hubala w Radomiu i Justyna Bujek, nauczycielka historii.
Foto. Jacek Lombarski.

Po pewnego rodzaju wahnięciu spowodowanym pandemią na Bielawy (gmina Poświętne) znów przybył tłum uczniów, a leśną polanę wypełnił gwar i śmiech młodzieży, szczególnie podczas tradycyjnego zdobienia choinek i przy składaniu sobie świątecznych życzeń.

– To właśnie w tym miejscu dokładnie 83. lata temu major Hubal wraz ze swoimi żołnierzami z Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego uczestniczył w ostatniej Wigilii w swoim życiu. To tu zwracał się do swoich żołnierzy:  

„Tu, w tym lesie jest kawałek ziemi, a na nim wolna Polska. Ta wolna Polska to my”. 

Foto. Jacek Lombarski.

Cieszymy się, że mimo upływu lat liczba uczestników Hubalowej Wigilii stale rośnie. Nasza hubalowa rodzina się powiększa. Dołączają do nas zarówno szkoły jak i instytucje, którym są bliskie tradycje kawaleryjskie. Atmosfera wigilijnego spotkania na Bielawach jest niepowtarzalna. Głusza leśna, która rozciąga się wokół pomnika, przerywana jest na chwilę gwarem uczniowskich rozmów, szeptem wypowiadanych życzeń, dźwiękiem łamanego opłatka. Wspólne śpiewanie kolęd, biesiada przy ognisku buduje więzi i przemawia mocniej do młodzieży, niż niejedna, nawet najlepiej przygotowana lekcja – powiedział między innymi Anna Kwiatkowska, dyrektor ZSZ im. Hubala w Radomiu.

Foto. Jacek Lombarski.

Historia pielęgnowania pamięci o tamtej wigilii sięga znacznie dalej niż do 2007 roku, kiedy to w 110. rocznicę urodzin majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala, staraniem leśników, stanął na Bielawach pomnik. Już w 1984 roku, kiedy to radomski Zespół Szkół Zawodowych przyjął za swojego patrona majora Hubala, doszło do pierwszego wigilijnego spotkania uczniów z hubalczykami. Od tamtej pory byli stałymi gośćmi w szkole. Kiedy ich zabrakło, w „Hubalu” zorganizowano „Międzyszkolną Hubalową Wigilię”, na którą przyjechali uczniowie z „hubalowej szkoły” w Przydworzycach (gm. Magnuszew). Kiedy na Bielawach stanął pomnik podjęto decyzję, że od tej pory wigilijne spotkania odbywać się będą na tej leśnej polanie. I była to trafna decyzja.

Foto. Jacek Lombarski.

– „Dziękuję tak licznie przybyłym gościom, w tym przedstawicielom samorządów a przede wszystkim licznie obecnym uczniom, młodzieży. Składam wyrazy podziękowania dla głównych organizatorów tego patriotycznego wydarzenia, czyli Zespołowi Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu na czele z dyrektor Anną Kwiatkowską wraz z gronem pedagogicznym i uczniami, Regionalnym Dyrekcjom Lasów Państwowych w Łodzi i Radomiu, Nadleśnictwu Opoczno. (…) oraz wszystkim osobom, które włączyły się w tegoroczną pomoc i uświetnienie uroczystości, m.in. Zespołowi Wokalnemu „Hubal”, który działa przy Klubie 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, kadetom z LO w Lipinach, ułanom ze stowarzyszeń kawaleryjskich. Pierwszy raz nie było z nami płk. Mariana Zacha, jednego z pomysłodawców tych wigilijnych spotkań w miejscu, gdzie w grudniu 1939 roku stacjonował major Hubal. (…) Kultywujmy tradycje patriotyczne, przekazujmy pamięć o majorze Henryku Dobrzańskim następnym pokoleniom, bez polityki i zbędnych podziałów, właśnie tak, jak odbywa się to od 16 lat na Bielawach (Gmina Poświętne) w miejscu przepełnionym patriotyzmem oraz pięknem tradycji leśnych” – powiedział między innymi Wójt Gminy Poświętne Michał Franas.

Foto. Jacek Lombarski.

Tegoroczne wigilijne spotkanie miało wyjątkowy klimat i charakter. Mimo zimna panowała gorąca, przyjacielska atmosfera, bo wszyscy uczestnicy to starzy znajomi. Spotykają się co prawda raz do roku, ale są ze sobą w stałym kontakcie. Z biegiem lat to zaprzyjaźnione grono stale się powiększa. W tym roku na polanę przybyło ponad 400 osób. Dopisali również ułani, ponad dwudziestu jeźdźców, którzy tworzą niepowtarzalny i niezapomniany klimat tego hubalowego święta. Największą grupę stanowią jednak uczniowie ze szkół w Radomiu, Poświętnem, Brudzewicach, Dębie, Kunicach, Inowłodzu, Kamiennej Woli, Lipinach i wielu innych, spośród których największy dystans mają do pokonania ci z Bychawy (woj. lubelskie) i Przydworzyc (woj. mazowieckie, gm. Magnuszew).

Foto Jacek Lombarski.
Foto Jacek Lombarski.

Miłą niespodzianką była również obecność przybyłych z kieleckimi uczniami kombatantów, majora Bogdana Eubicha i porucznika Józefa Łużyńskiego. Obydwaj panowie obdarowani zostali przez szkołę „Hubala” w Radomiu „Paczkami dla Bohatera” Ciekawym akcentem był pokaz obrazów pędzla Elżbiety Dudy, koneckiej artystki, „Leśniczówka Bielawy” i „Bazylika w Poświętnem”. Ten pierwszy obraz znalazł się również na wigilijnej pamiątce wręczonej uczestnikom spotkania. Hubalowa Wigilia zakończyła się przy „Szańcu” w Anielinie. Przy pomniku majora Hubala złożono kwiaty i zapalono znicze, a Cezary Jawoszek, wraz z wieloma uczestnikami spotkania, zaśpiewał słynną balladę „Hubalowa legenda”.

Foto. Jacek Lombarski.

Jak co roku organizatorami tej oryginalnej lekcji historii był ZSZ im. Hubala w Radomiu, Nadleśnictwo Opoczno, Środowisko byłych Żołnierzy majora Hubala „Hubalczycy” przy ŚZŻAK oraz Urząd Gminy Poświętne, która coraz szerzej jest rozpoznawalna nie tylko jako „Filmowa gmina”, ale i ta która wnosi największe wkład w zakresie pielęgnowania wśród młodzieży pamięci o majorze Hubalu i jego żołnierzach.

Jacek Lombarski

Moje impresje fotograficzne – uczestnika Hubalowej Wigilii

Foto. Krzysztof Woźniak. Uczestnik Hubalowej Wigilii po raz pierwszy.