Słownik rusznikarzy koneckich

Jedyny zachowany pistolet skałkowy, typ pistoletu pojedynkowego, stanowił własność generała Jana Skrzyneckiego, wyrobu powstańczej fabryki broni w Końskich, sygnowany jest napisem Gepart w Końskich, Fabryka Polska Naczelnemu Wodzowi.

Jedyny zachowany pistolet skałkowy, typ pistoletu pojedynkowego, stanowił własność generała Jana Skrzyneckiego, wyrobu powstańczej fabryki broni w Końskich, sygnowany jest napisem Gepart w Końskich, Fabryka Polska Naczelnemu Wodzowi. Pistolet wykonany został prawdopodobnie w 1831 roku (fotografował Maciej Ciunowicz. Pistolet w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).

Pistolet skałkowy - widok lufy. Napis Fabryka Polska Naczelnemu Wodzowi. Fotografował Maciej Ciunowicz

Pistolet skałkowy - zamek. Napis Gepart w Końskich. Fotografował Maciej CiunowiczFranc Wojciech rusznikarz, wzmiankowany w 1802-12 r.
Franc Jan rusznikarz w Końskich, Wzmiankowany w 1811 roku.
Gepart rusznikarz, zatrudniony przy produkcji broni w Końskich. Wykonawca pistoletu skałkowego z 1831 roku.
Geppart Wojciech rusznikarz, urodzony około 1769 roku. W księdze z 1810 roku wymieniony jest jako majster kunsztu rusznikarskiego.
Górecki Jan rusznikarz w Królewcu. Wzmiankowany w księdze 1811 roku
Hancz (Hanc vel Hans) Jan rusznikarz w Końskich, urodzony około 1780 roku. W 1810 roku wymieniony jest jako majster kunsztu rusznikarskiego.
Hernstorf rusznikarz (?), wzmiankowany w latach 1740-50. 

Izdebski Maciej rusznikarz w Pomykowie, urodzony około 1756 roku. Wzmiankowany w 1819 r. 
Józef Kamieński rusznikarz w Królewca, urodzony około 1765 roku. Wzmiankowany w 1810 r.
Kosierkiewicz Łukasz rusznikarz w Pomykowie, urodzony około 1772 roku. Wzmiankowany w 1811 r. jako majster kunsztu rusznikarskiego.
Kosierkiewicz Walenty rusznikarz w Drutarni, urodzony około 1792 roku. Wzmiankowany w 1819 r.
Leszczk Mateusz majster rusznikarz, urodzony około 1770 roku. Wymieniony w 1820 r.
Liskaur (Leskaur) Mateusz rusznikarz w Pomykowie, urodzony około 1764 roku. Wzmiankowany w 1811 r. jako majster kunsztu rusznikarskiego.
Płuciennik Marcin drugi rusznikarz. Wzmiankowany w 1816 roku.
Reymer Maciej majster rurarz w Szabelni. Wzmiankowany w 1815 i 1820 r.
Schlegensmileh (Schlegelmilch) Mateusz rusznikarz w Końskich, właściciel kamienicy przy ulicy Zamkowej, urodzony około 1771 roku. W 1811 r. wymieniony jest jako majster kunsztu rusznikarskiego.
Szlegiemilch Adam profesji puszkarskiej w Końskich. Wzmiankowany w 1816 r.
Szafrański Mateusz rusznikarz w Pomykowie, urodzony około 1788 roku. Wzmiankowany w 1820 r.
Szafrański Mikołaj rusznikarz w Pomykowie. Wzmiankowany w 1811 r.
Sztum Jędrzej czeladnik puszkarz w Pomykowie. Wzmiankowany w 1826 roku.
Wcybor Maciej rusznikarz, urodzony około 1760 roku. Wzmiankowany w 1814 r.
Wcybor Wojciech rusznikarz. Wzmiankowany w 1814 r.
Wolfram Marcin rusznikarz w Końskich, urodzony około 1759 roku. Wzmiankowany w 1814 r. jako sławetny Marcin Wolfram majster kunsztu rusznikarskiego, w roku 1815 wzmiankowany jako rusznikarz przy fabrykach w Suchedniowie zamieszkały.
Wolfram Józef rusznikarz w Pomykowie, urodzony około 1782 roku. Wzmiankowany w 1820 r.
Wolfram Mateusz majster rusznikarz w Pomykowie, urodzony około 1763 roku. Wzmiankowany w 1810 r.

O samej produkcji broni można przeczytać w opracowaniu Henryka Seweryna Zawadzkiego Fabryka broni w Końskich i Pomykowie, Końskie 1993 rok, będę niedługo publikował to opracowanie. Sam słownik to efekt moich rocznych poszukiwań w księgach aktów stanu cywilnego parafii św. Mikołaja w Końskich. To również efekt poszukiwań Henryka Seweryna Zawadzkiego w latach dwudziestych XX wieku, szczególnie w aktach notarialnych. Notki biograficzne były zamieszczane w Kolekcjonerze Polskim przez wielkiego znawcę historii starej broni palnej Zygmunta K. Jagodzińskiego.