Ruda Maleniecka – 6 września 1939

Ruda Maleniecka. Bez podpisu. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939

We wrześniu pokazałem fragment zbiorów fotografii ukazujących kampanię wrześniową 1939 na terenach konecczyzny, w tym jedną fotografię płonących zabudowań Rudy Malenieckiej – fotografię wykonaną przez niemieckiego żołnierza w dniu 8.09.1939. Tym razem pokazuję fantastyczny zestaw kilkunastu fotografii przedstawiających zabudowania spalone przez Wehrmacht 6.09.1939 r. Fotografie wykonał Stefan Firkowski, mieszkaniec Końskich, sekretarz gminy Ruda Maleniecka.

Stefan Firkowski komendant straży pożarnej w Rudzie Malenieckiej, późniejsz żołnierz AL, Zamordowany przez Niemców w 1943 roku. Fotografie udostępnił Ryszard Cichoński.

Ruda Maleniecka. Ulica. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. Ulica. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. Budynki gminne (obora) i dalsze zabudowania. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. Budynki gminne (obora) i dalsze zabudowania. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. Spalone w dniu 6.09.1939 wskutek działań wojennych (przez Niemców) budynki gminne w Rudzie Malenieckiej (areszt i mieszkanie woźnego). Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. Spalone w dniu 6.09.1939 wskutek działań wojennych (przez Niemców) budynki gminne w Rudzie Malenieckiej (areszt i mieszkanie woźnego). Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. … ulicy spalonej. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. … ulicy spalonej. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. Bez podpisu. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. Bez podpisu. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. Bez podpisu. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. Bez podpisu. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. Bez podpisu. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. Bez podpisu. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. Poczta. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. Poczta. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. Poczta. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. Poczta. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. Budynki gminne. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. Budynki gminne. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. Bez podpisu. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Ruda Maleniecka. Bez podpisu. Fot. Stefan Firkowski 6.09.1939
Oryginalny podpis na fotografii
Oryginalny podpis na fotografii