Pierwszy konecki sklep wielkopowierzchniowy czyli Annotarg

Końskie - Annotarg. Podpis na fotografii: Katastrofa Annotargu 1916 - po burzy.

W maju 1871 r. Annotagr był nieruchomością usytuowaną w rynku, oznaczoną numerami hipotecznym 232, policyjnym 220 i należącą do kupca Abrahama Joska Birencwejga, zamieszkałego w Końsku. Budowla była murowana, czworoboczna, parterowa, kryta gontem, z dwoma bramami i podwórzem, zajmująca powierzchnię około 6882 łokci kwadratowych; podwórze około 1980 łokci kwadratowych. Na zewnątrz mieściły się 32 sklepy i dwa kramiki, wewnątrz 40 kramików. Środkowa część budynku nad dwoma sklepami od strony ulic Kazanowskiej i Petrkowskiej, podwyższona do wysokości pierwszego piętra, mieściła pomieszczenia na skład towarów. Na zewnątrz budowlę opasał trotuar zwyczajny.

Końskie - Annotarg. Podpis na fotografii: Katastrofa Annotargu 1916 - po burzy.
Końskie – Annotarg. Podpis na fotografii: Katastrofa Annotargu 1916 – po burzy.
Jest to najstarsza znana mi fotografia Annotargu.

Sklepy i kramiki zewnętrzne zajmowali: Szaja Litmanowicz, Chaim Rozenfeld, Icyk Rubinek, Manes Oberżański, Kałma Fiżycki, Fiszel Berliński, Josek Birencwejg, Kalman Gezundhejt, Chaim Rafałowicz, Dawid Hendler, Michał Szmpanier, Abraham Rodał, Szmul Rubinstejn, Szymon Złotogórski, Nusyn Dzibałtowski, Janas Epsztejn, Lejbuś Baciński, Josel i Nusyn Dziubałtowscy [błąd literowy, bądź dwie różne osoby], Abraham Parenc Ejzenberg, Zelikowa Wejslic, Szmul Jurkiewicz, Jankiel Orenbuch, Izrael Anker, Chaim Wicentowski, Szmul Cwejg, Josek Rozenkranc, Mendel Wargoń, Mendla Ejzenberg, Lejbuś Marmur, Zelman Orenbuch, Jakub Parenc Sankowicz, Jochet Mentlik. Kramiki w podwórzu zajmowali: Berek Złotowicz, Wolf Szwarc, Szmul Chęciński, Frejndla Epstejn, Zajwel Golberg, Dawid Boruch, Lejzor Wiślicki, Icyk Herszkowicz, Lejbuś Grundman, Ejzenberg, Boruch Gold, Aron Jojn, wdowa Rozencwejg, Abraham Kalisz, Liber introligator, Lejbuś Wenig, Icyk Rubinek, Mordka Berger, Karolina Dudzińska.

(na podstawie aktu z Trybunału Cywilnego w Radomiu)

Krzysztof Dorcz