Herb i flaga gminy Fałków

Herb gminy Fałków

Herb gminy Fałków wyobraża w polu błękitnym mur czerwony i umieszczone nad nim koło wodne srebrne (białe) o czterech dzwonach. Mur symbolizuje dawny charakter miejski Fałkowa, lokowanego w 1340 roku przez króla Kazimierza Wielkiego i pozostającego miastem przez około 400 lat. Mur odnosi się także do zachowanych w Fałkowie ruin dworu obronnego. Koło wodne symbolizuje miejscowe tradycje przemysłu żelaznego i przetwórstwa zbożowego. Co najmniej od początku XVI wieku koła wodne napędzały urządzenia w kuźnicach m.in. w Fałkowie, Pląskowicach, Starzechowicach i Turowicach oraz w licznych młynach zbożowych. Poprzez wizerunek koła wodnego herb gminy nawiązuje do herbu powiatu koneckiego.

Pieczęć na dokumencie z 1827 r. w archiwum przy kolegiacie św. Mikołaja w Końskich; średnica 32 mm.
Pieczęć na dokumencie z 1827 r. 
w archiwum przy kolegiacie św. Mikołaja w Końskich; średnica 32 mm.

Historyczna pieczęć miasta Fałków nadal pozostaje nieznana. W trakcie prac nad projektem herbu odnaleziono pieczęć dóbr fałkowskich, tzw. Państwa Fałków, z herbami Śreniawa i Ogończyk pod koroną hrabiowską, należącą do dziedziców Ignacego i Ksawery ze Zboińskich małżonków Stadnickich.

Flaga gminy Fałków

Flagę gminy Fałków stanowi płat materii o proporcjach boków 8:5, z trzema strefami poziomymi: niebieską, białą i czerwoną; strefa środkowa jest o połowę węższa od krańcowych. Stosunek długości do szerokości płata odpowiada proporcjom flagi państwowej, natomiast barwy zostały przeniesione z herbu gminy.

Projekty herbu, flagi i pieczęci urzędowych, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA, Rada Gminy w Fałkowie przyjęła 9 grudnia 2000 roku.

Oprac. Krzysztof Dorcz