Końskie, Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ – kronika 1922-32

Końskie, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, około 1929 r. Podpis na fotografii: Zebranie Sokoła w Sokolni w Końskich. Fotografia artystyczna A. Borowca w Końskich. Fot. z kolekcji KW.
Końskie, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, około 1929 r. Podpis na fotografii:
Zebranie Sokoła w Sokolni w Końskich. Fotografia artystyczna A. Borowca w Końskich.
Fot. z kolekcji KW.

1922
10 września odbyło się posiedzenie komitetu organizacyjnego, na którym powołano do życia Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Końskich i wybrano zarząd gniazda.
1 października urządzono wieczór muzyczny.


1923
29 listopada odbyła się uroczysta akademia w związku z „Obchodami Listopadowymi”.

Opoczno (?), przemarsz koneckiego Sokoła - równaj szereg! Fot. z kolekcji KW.
Opoczno (?), przemarsz koneckiego Sokoła – równaj szereg!
Fot. z kolekcji KW.

1924
2 lutego urządzono zabawę taneczną przy udziale sąsiednich gniazd.
26 marca postanowiono by akcja przysposobienia wojskowego stała się pracą podstawową w gnieździe. Uchwałę tą zaraz wprowadzono w czyn.
5 maja odegrano staraniem sekcji teatralnej komedię Bałuckiego „Polowanie na męża”.
13 lipca urządzono pokaz ćwiczeń gimnastycznych w Opocznie.
29 listopada urządzono „Obchód Listopadowy”.
31 grudnia odbył się wieczór sylwestrowy w sali Straży Pożarnej.

Końskie (?), przemarsz Sokołów z gniazda koneckiego. Fot z kolekcji KW.
Końskie (?), przemarsz Sokołów z gniazda koneckiego.
Fot z kolekcji KW.

1925
4 marca powstaje Komitet Budowy Boiska.
20 kwietnia powołano do życia chór sokoli pod batutą druha Czesława Dreckiego.
12 lipca odbyła się uroczystość poświęcenia boiska.
6 września urządzono festyn sokoli.

Końskie, skok wzwyż, tuż przed Sokolnią. Fot. z kolekcji KW.
Końskie, skok wzwyż, tuż przed Sokolnią.
Fot. z kolekcji KW.

1926
1 czerwca odbyła się loteria fantowa na boisku, gniazdo wzięło udział w uroczystości Bożego Ciała, ubrano ołtarz i
 wystawiono przy nim wartę.
20 czerwca odbyła się wycieczka do miejscowości Piekło.
5 września wzięto udział w święcie sokolim w Szydłowcu.
10 września odbyła się lustracja gniazda przez naczelnika okręgu druha Z. Dobrowolskiego.

16 września zorganizowano zlot propagandowy w Opocznie celem założenia tam gniazda.
19 grudnia ukonstytuował się Komitet Budowy Sokolni.
28 grudnia urządzono opłatek w gnieździe.

Końskie, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Podpis na fotografii: Gniazdo koneckiego Sokoła w pochodzie na Barycz, na uroczystość święta Żołnierza Polskiego, 15 sierpnia 1927 roku. Fotografia Henryk Seweryn Zawadzki. Fot. z kolekcji KW.
Końskie, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Podpis na fotografii:
Gniazdo koneckiego Sokoła w pochodzie na Barycz, na uroczystość święta Żołnierza Polskiego, 
15 sierpnia 1927 roku. Fotografia Henryk Seweryn Zawadzki.
Fot. z kolekcji KW.

1927
8 stycznia gniazdo wzięło udział w uroczystości otwarcia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Opocznie.
29 stycznia urządzono zabawę taneczną.
22 maja udział w zlocie w Starachowicach.
3 czerwca delegacja gniazda wzięła udział w zlocie we Lwowie („Jubileusz Macierzy”).
26 czerwca urządzono festyn sokoli w Przedborzu.
11 września uroczyste poświęcenia sztandaru i Doraźny Zlot Okręgów w Końskich.
23 października udział oddziału naszego PW w manewrach urządzonych przez 25 p.p. w Tomaszowie.

Końskie, poczet sztandarowy koneckiego Sokoła przed wymarszem. Fot. z kolekcji KW.

Końskie, poczet sztandarowy koneckiego Sokoła przed wymarszem.

Fot. z kolekcji KW.

1928
19 lutego odbyła się zabawa taneczna.
3 maja udział w obchodzie 3 Maja.
10 czerwca urządzono loterię fantową.
23 czerwca urządzono zabawę „Swietojanki”
7 września udział w zlocie okręgowym w Ostrowcu.
11 listopada udział gniazda w obchodach 10. rocznicy niepodległości Polski.
29 listopada gniazdo urządziło uroczystą akademię w związku z 10. rocznicą niepodległości Polski.
28 grudnia tradycyjnym zwyczajem urządzono opłatek.

Końskie, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, lata trzydzieste XX wieku. Uroczystości Bożego Ciała - przemarsz koneckiego Sokoła. Fot. z kolekcji KW.
Końskie, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, lata trzydzieste XX wieku. 
Uroczystości Bożego Ciała – przemarsz koneckiego Sokoła.
Fot. z kolekcji KW.

1929
5 stycznia odbyła się zabawa Sokola.
17 marca delegowano 4 członków zarządu do przyjęcia daru w postaci placu pod boisko od spadkobierców ś.p. Julius
za hr. Tarnowskiego.
6 kwietnia urządzono zabawę taneczną.
3 maja udział w uroczystościach 3 Maja.
9 czerwca odbyła się loteria fantowa – dochód na pokrycie wydatków wyjazdu gniazda na zlot do Poznania.

26 czerwca udział gniazda w Zlocie Sokolstwa w Poznaniu.

Poznań, Powszechna Wystawa Krajowa, pawilon reprezentacyjny - 1929. Grupa konecczanek (Sokolice, wśród nich moja babcia Stanisława Suskiewicz - później Janiszewska) wraz z grupą radomską (wiele autografów, w podpisie fotografii: druhny radomskie) - w drugim planie organy braci Biernackich. Fot. z kolekcji KW.
Poznań, Powszechna Wystawa Krajowa, pawilon reprezentacyjny – 1929. 
Grupa konecczanek (Sokolice, wśród nich moja babcia Stanisława Suskiewicz – później Janiszewska) 
wraz z grupą radomską (wiele autografów, w podpisie fotografii: druhny radomskie) – w drugim planie organy braci Biernackich. Fot. z kolekcji KW.

1930
1 marca urządzono zabawę taneczną.
18 maja wspólne ćwiczenia z sokolstwem opoczyńskim.
29 maja wycieczka gniazda do Rudy Malenieckiej.
12 października urządzono „Obchód Kościuszkowski”.
27 grudnia opłatek.
31 grudnia urządzono zabawę taneczną.

Końskie (?), popisy gimnastyczne. Znanym koneckim gimnastykiem i mistrzem akrobacji na drążku był p. Kos (inf. podał Marian Chochowski). Fot. z kolekcji KW.
Końskie (?), popisy gimnastyczne. Znanym koneckim gimnastykiem i mistrzem akrobacji 
na drążku był p. Kos (inf. podał Marian Chochowski).
Fot. z kolekcji KW.

1931
25 stycznia kupiono dla gniazda fortepian.
16 lipca udział gniazda w zlocie dzielnicowym w Warszawie.
20 lipca odbyła się lustracja gniazda przez delegatów okręgu druha Zygmunta Dobrowolskiego i Druha Korczaka.

22 lipca druh prezes Aleksander Zdonkiewicz składa prezesurę z powodu wyjazdu do Ostrowca. Pierwszym vice prezesem
 wybrano druha Tadeusza Mierzanowskiego.
19 września przystąpiono do szalowania Sokolni.
13 października ukończono roboty drenarskie na boisku.
6 grudnia urządzono zabawę dla dzieci „św. Mikołaj”. Sto pięćdziesięcioro dzieci obdarzono podarunkami.
 Dwudziestego siódmego grudnia odegrano jasełka.
31 grudnia odbyła się zabawa sylwestrowa.

Karta uczestnictwa w uroczystościach Kongresu Eucharystycznego w Radomiu dla Janiszewskiej Stanisławy (mojej babci). Dok. z kolekcji KW.
Karta uczestnictwa w uroczystościach Kongresu Eucharystycznego 
w Radomiu dla Janiszewskiej Stanisławy (mojej babci). Dok. z kolekcji KW.

1932
3 stycznia urządzono Opłatek
25 lutego odbyło się walne zgromadzenie. Na prezesa powołano druha Tadeusza Mierzanowskiego
17 marca urządzono „Jajko Wielkanocne”. Dla członków odegrano krotochwilę „Szalony Pomysł” Karola Laufsa.
28 kwietnia zakończono instalacje elektr. w Sokolni przez firmę Cygankiewicz i S-ka.
3 maja udział w uroczystościach 3 Maja.
26 maja gniazdo wzięło udział w procesji Bożego Ciała i
 zbudowało ołtarz.
13 maja odbyła się wizytacja gniazda przez naczelnika okręgu druha Zygmunta Dobrowolskiego.
25 maja postanowiono wręczyć w dniu jubileuszu gniazda dyplom członka honorowego JW Pani Annie Juliuszowej hr. Tarnowskiej w uznaniu zasług i ozdobić Sokolnię wewnątrz tabliczkami, na których będą nazwiska osób zasłużonych dla rozwoju tutejszego gniazda.
29 czerwca udział w uroczystościach Kongresu Eucharystycznego w Radomiu.
2 lipca postanowiono urządzić obchód 10. rocznicy naszego gniazda w dniu 11 września.
6 sierpnia wystawiono krotochwilę pt. „Sublokatorka” Grzymały-Siedleckiego.
13 sierpnia urządzono zebranie towarzyskie „Czarna Kawa”. Przygrywał zespół muzyczny wojskowy.

W tym okresie odbyło się 12 odczytów i 14 pogadanek.

Bibliografia:
Broszura, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Końskich 1922-32, druk Ehrenfried Końskie.