Spis abonentów telefonicznych miasta Końskie na 1938 rok

Według Spisu abonentów sieci telefonicznych Państwowych i Koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem m. st. Warszawy) na 1938 r. Konecka centrala telefoniczna należała do Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie. W 1938 roku istniało 8 Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów: Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, Lwów, Poznań, Warszawa I Wilno. Centrala telefoniczna w Końskich (umiejscowiona w budynku starej poczty – ul. Krakowska) określona została jako centrala typu „N”, czyli „centrala o służbie ciągłej w dzień i w nocy”. Obsługiwała ona następujące numery telefonów (abonent / numer telefonu):

A
Albert Ch. i J. B-cia, sprzedaż żelaza, Dolna 2 – nr tel. 76
Andrusiewicz Teofil, Zamkowa 19 – nr tel. 53
Apteka Urszuli Ossowskiej, 3 Maja 16 – nr tel. 50
Apteka Z. Fuksiewiczowej, 3 Maja 32 – nr tel. 66

B
Bałachowski Zygmunt, Majątek Fidor – nr tel. 14
Bank Kredytowy Spółdzielczy, Sp. z o.o., 3 Maja 22 – nr tel. 89
Bank Ludowy w Końskich, Spółdzielnia z nieogr. odpowiedz., Zamkowa 9
– (dod.) buchalteria – nr tel. 18
Baron & Flieger, fabryka Stary-Młyn – nr tel. 59
– (dod.) Jerzykiewicz W., dyrektor, m.
Berger Motel, składy żelaza i różnych odlewów, 3 Maja 26 – nr tel. 88
Berger, składy, Kilińskiego 4 – nr tel. 83
Borensztajn Szymon, Krakowska 23 – nr tel. 58
Bywalski Josek, Kazanowska 16 – nr tel. 49

C
Chmielnicki Mojżesz, Pocztowa 8 – nr tel. 100
Chmielnicki Wiktor, Lipowa 1 – nr tel. 96
Cwajg Szmul Abram, sprzedaż drzewa, Joselewicza 13 – nr tel. 4

E
„Elka”, fabryka wyrobów ogniotrwałych – nr tel. 13
Erenfrid Szloma, drukarnia, Kilińskiego 2 – nr tel. 110

F
Fabryka Farb Chemicznych i Mineralnych „Fidor”, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – nr tel. 14
Fabryka odlewów żeliwnych i emaliowanych „Słowianin”, Spółka akcyjna w likwidacji – nr tel. 12
Fiutkowski Stanisław, Młynek – nr tel. 54
Friedberg Uszer, Pocztowa 2 – nr tel. 46

G
Gezuntheit M., 3 Maja 26 – nr tel. 15
Gidziński Włodzimierz, pisarz hipoteczny, Pocztowa 1 – nr tel. 47
Gimnazjum Państwowe Koedukac. im. St. Kostki, 3 Maja 128 – nr tel. 29
Glogier Zygmunt, adwokat, Zamkowa 17 – nr tel. 84
Goszcz Kazimierz, doktór medycyny – nr tel. 109
Gotlieb S. J., Szymańskiego 2 – nr tel. 30
Grunwald Mendel, Jatkowa 2 – nr tel. 102

H
Hamerman Icek, Pocztowa 10 – nr tel. 129
Hendler J. M., Joselewicza 6 – nr tel. 82
Herzfeld & Victorius spółka akcyjna Grudziądz, fabryka odlewów żelaznych, Końskie – nr tel. 12
– (dod.) dyrektor, gabinet
– (dod.) biuro wypłaty
– (dod.) magazyn
Horensłup J., pośrednik majątków i lasów, Krakowska 23 – nr tel. 90
Hotel „Polonia”, Kilińskiego 13 – nr tel. 6

I
Inspektor Szkolny – nr tel. 24

J
Jarecki Józef, dr medycyny, 3 Maja – nr tel. 48
Jaroszyński Stefan, Małachowskich 41 – nr tel. 16

K
Kinderlerer Józef, skład towarów spoż. i kolon., 3 Maja 8 – nr tel. 87
Komunalna Kasa Oszczędności powiatu koneckiego – nr tel. 98
Kozłowski Szloma, sprzedaż materiałów budowlanych, Pocztowa 5 – nr tel. 74
Kronenblum Izaak, inż., Żeromskiego – nr tel. 91
Kronenblum Józef, Żeromskiego 3 – nr tel. 43
Kronenblum Rubin, Szymańskiego 2 – nr tel. 65
Kronenblum S., Fabr. Odlewów Żelaznych, składy mechanicz. i niklarnia, Żeromskiego 3 – nr tel. 11
Krzemiński, 3 Maja 64 – nr tel. 94

L
Lenga Szlama, Hurtownia Tytoniowa, 3 Maja 9 – nr tel. 98
Lewin A. L., „Elka”, Fabryka wyrobów ogniotrwałych – nr tel. 13
Lipski Aron, Młyn Barycz – nr tel. 26

Ł
Ławacz Piotr i S-wie, Fabryka drzwiczek hermetycznych, Zakłady mechaniczne i odlewnia, Pocztowa 7 – nr tel. 45

M
Majewski Stanisław, Dom Handlowy, Małachowskich 202 – nr tel. 34
– (dod.) właściciel, m.
Markowski Marian, kpt., 3 Maja 8 – nr tel. 62
Milner L., Nowy-Świat 4 – nr tel. 85
Minc Rojza – nr tel. 61
Mroczkowski Julian, rejent, Krakowska 2 – nr tel. 39

N
Najman Ch., Kilińskiego 16 – nr tel. 70
„Neptun”, Fabryka Odlewów Żelaznych i Zakłady Mechaniczne – nr tel. 21
– (dod.) Dyrektor, gab.
– (dod.) Zarząd
Nusenbaum Lejbuś, Pocztowa 1 – nr tel. 60

O
Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych – nr tel. 68
Olkuski Stanisław, mgr farm., 3 Maja 11 – nr tel. 71

P
Piżyc M., Fabryczna 1 – nr tel. 25
POCZTA, TELEGRAF I TELEFON:
– kasa – nr tel. 126
– naczelnik urzędu, b – nr tel. 35
– naczelnik urzędu, m – nr tel. 44
– nadzór teletechniczny – nr tel. 101
– technik nadzorowy, mieszkanie – nr tel. 150
– telegraf – nr tel. 111
POLICJA PAŃSTWOWA:
– Komenda Powiatowa P.P., 3 Maja 66 – nr tel. 3
– Komendant, gabinet, 3 Maja 66 – nr tel. 23
– Posterunek Policji Państwowej – nr tel. 17
Powiatowa Komenda Uzupełnień, Kazanowska 1 – nr tel. 28
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Browarna – nr tel. 104
„Prastal”, Fabryka narzędzi rolniczych, Nowy-Świat – nr tel. 52

R
Radomska Wanda, „Ziemiopłody” – nr tel. 72
Rafałowicz M., 3 Maja 40 – nr tel. 51
Rozencwajg Jankiel, 3 Maja 20 – nr tel. 95
Rozenfeld Icek, Sprzedaż win i wódek, 3 Maja 40 – nr tel. 22

S
Sakowski M., Hurtowa sprzedaż artykułów spożywczych, 3 Maja 10 – nr tel. 62
Sędzia Okręgowy śledczy, Pocztowa 1 – nr tel. 7
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa, Rynek 2 – nr tel. 33
Stacja Kolejowa, dyżurny ruchu – nr tel. 105
Straż Pożarna Ochotnicza – nr tel. 37
Sykulski Kazimierz, ks., prałat, plebania – nr tel. 99
Szkoła Powszechna 7-kl. nr 1, im. St. Staszica – nr tel. 79
Szpital Sejmikowy, Piłsudskiego 19 – nr tel. 41
Szwarcfurter Moszek, sprzedaż śledzi, Kilińskiego 5 – nr tel. 10

T
Tarnowski Władysław, hr., pałac – nr tel. 77
– Administracja Dóbr „Końskie Wielkie” – nr tel. 31
– (dod.) Administrator, mieszkanie
– Zasacki Kazimierz, mieszkanie – nr tel. 73
– Nadleśnictwo „Piła” – nr tel. 78
– (dod.) tartak „Piła”
– Plac ekspedycyjny – nr tel. 38
– Folwark Browary – nr tel. 80
– Folwark Modliszewice – nr tel. 75
– (dod.) Tarnowska Anna, hrabina

U
Ubezpieczalnia Społeczna – nr tel. 56

W
Wyleżyński, dr, Zamkowa 19 – nr tel. 86
Weintraub E., 3 Maja 40 – nr tel. 19

Z
Zamłyński Ludwik, handel drzewa, 3 Maja 105 – nr tel. 63
Zarębski Jan, komornik – nr tel. 107

Urzędy:
Kasa Urzędu Skarbowego, Zamkowa – nr tel. 27
Miejscowy Urząd Miar, 3 Maja 84 – nr tel. 57
Starostwo Powiatowe, zastępca starosty, 3 Maja 66 – nr tel. 1
Starosta, gabinet – nr tel. .2
Starosta, mieszkanie – nr tel. 32
Urząd Skarbowy, 3 Maja 12 – nr tel. 64
Więzienie, Jatkowa 7 – nr tel. 55
Wydział Powiatowy, Zamkowa 6 – nr tel. 5
Zarząd Drogowy, Zamkowa 6 – nr tel. 9
Zarząd gminny Duraczów – nr tel. 81
Zarząd gminny Końskie – nr tel. 93
Zarząd Miejski – nr tel. 92
– Burmistrz, gabinet – nr tel. 8
„Zeork”, Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego – nr tel. 42
Związek Spółdzielni Spożywców Rz. P. „Społem”, Jatkowa 12 – nr tel. 20

Źródło: Spis abonentów sieci telefonicznych Państwowych i Koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem m. st. Warszawy) na 1938 r., Warszawa 1938. Reklamy pochodzą z Księgi pamiątkowej Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych okręgu kieleckiego, Kielce 1934. W zbiorach KW.

Michał Huber