Pracownicy dworu Małachowskich, zawody ludności w Końskich w pierwszej połowie XIX wieku. Leksykon zawodów i nazwisk.

Aptekarz

 • Chmielowski Antoni – aptekarz w Końskich, lat 24 [Akta stanu cywilnego 1810, strona 19]
 • Dmochowski Stanisław – aptekarz [Akta 1831, karta 43]

Artysta napojów

 • Cichocki Kazimierz – „artysta napojów” państwa koneckiego [Akta urodzin 1812, str. 90]

Bednarz

 • Bieganowski Jan – majster kunsztu bednarskiego w Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 179]

Blicharz

 • Zyngier Alojzy – blicharz (rzemieślnik, który wybiela płótno, lub je foluje – zagęszcza poprzez gniecenie lub wałkowanie) [Akta stanu cywilnego 1819, str. 42]

Burmistrz

 • Ligman Karol – burmistrz miasta Końskie [Akta urodzin 1811, str. 73]
 • Merecki Paweł – burmistrz miasta Końskie [Akta stanu cywilnego 1827, str. 101]
 • Sudnik Michał – burmistrz miasta Końskie [Akta stanu cywilnego 1816, str. 37]
 • Widuliński Antoni – burmistrz miasta Przedborza [Akt notarialny z 18.02.1830 nr 29]


Ceglarz

 • Potocki Dominik – ceglarz w Rogowie [Akta stanu cywilnego 1828, str. 5]

Chirurg

 • Kalttabran Franciszek – chirurg powiatu koneckiego lat 47 w Końskich zamieszkały [Akta urodzin 1811, str. 128]

Cieśla

 • Michałowski Jan – majster kunsztu ciesielskiego z Końskich, lat 31 [Akta stanu cywilnego 1810, str. 6]

Chmielarz

 • Maliszewski Tomasz – chmielarz dworski w Modliszewicach [Akta urodzin 1812, str. 69]

Doktor

 • Cenner Jan – doktor nadworny w państwie koneckim , lat 33 [Akta stanu cywilnego 1825, str. 194]
 • Hofmann Tomasz – medicus w Końskich [Księga metrykalna 1807 nr 7 1806-17 str 10]
 • Kaltembraun Franciszek – doktor nadworny lat 50 [Akta urodzin 1812, str. 100]
 • Rechowicz Kazimierz – doktor medycyny w Końskich [Akt notarialny z 11.02.1840 nr 19]
 • Sokołowski Jan – felczer w Końskich [Akta stanu cywilnego 1825, str. 177]
 • Steck Walenty – doktor w Końskich [Akta stanu cywilnego 1819, str. 110]
 • Strumpfel Karol – doktor w Końskich zamieszkały [Akt notarialny z 29.04.1936 nr 49]
 • Szustakiewicz Antoni doktor chirurgii i akunerii (?) w Końskich [Akta stanu cywilnego 1822, str. 71]
 • Tarnopolski Jan Nepomucen – lekarz obwodu opoczyńskiego (fizyk), w Końskich zamieszkały – [Akta notarialne 1820 str. 661, Akt notarialny 6.03.1830, nr 38]

Dozorca

 • Garlicki Wojciech – dozorca lazaretu w Końskich [Akta stanu cywilnego 1818, str. 312]
 • Wolski Jan – dozorca lazaretu w Końskich [Akta stanu cywilnego 1822, str. 295]

Druciarz

 • Helster (Elster) Franciszek – majster kunsztu drutarskiego zamieszkały w Drutarni [Akta stanu cywilnego 1810, str. 23]
 • Szczepanik Wojciech – druciarz z Drutarni [Akta stanu cywilnego 1828, str. 5]

Dystrybutor żywności

 • Sawicki Alojzy – dystrybutor żywności wojska w Końskich zamieszkały [Akt notarialny z 28.07.1831 nr 53]

Ekonom

 • Iżałowski Kasper – ekonom dworu w Końskich [Akta stanu cywilnego 1825, str. 102]
 • Świdziński Marcin – ekonom plebanii koneckiej [Akta stanu cywilnego 1811, str. 69]

Fabrykant

 • Bratusiewicz Mikołaj – fabrykant powozów w Końskich [Akt notarialny z 16.06.1841 nr 123]
 • Elster Franciszek – fabrykant huty w Szabelni [Akta stanu cywilnego 1820, str. 30] – patrz druciarz
 • Engierten August – fabrykant powozów w Końskich [Akt notarialny z 29.04.1936 nr 48]
 • Gantner Szymon – właściciel fabryki powozów w Końskich (zmarł w 1831) [Akt notarialny z 30.11.1931 nr 74]
 • Jagodziński Szymon – fabrykant papierni w Stadnickiej Woli [Akta stanu cywilnego 1818, str. 293]
 • Jankowski Karol – fabrykant powozów w Końskich [Akt notarialny z 1841 nr 195]
 • Teichgreber August – fabrykant papieru we wsi Wola Stadnicka zamieszkały, dzierżawca papierni od Stanisława Małachowskiego w 1836 [Akt notarialny 25.09.1835 nr. 162]. Odstąpił od dzierżawy. Papiernię wydzierżawili Żydzi: Batawia Ignacy i Birencwajg Fajwel [Akt notarialny z 16.06.1836 nr 83]
 • Wysocki Stanisław Hieronim – fabrykant powozów w Końskich [Akt notarialny z 3.04.1840 nr 40]
 • Zyngier Alojzy – fabrykant blichu wojskowego (blich a. blech – miejsce, w którym bielono płótno. Były to łąki położone w pobliżu rzek, na południowych stokach ze względu na wzmożone działanie słońca. Tkaniny lniane lub konopne – najlepiej w maju lub czerwcu – rozkładano na trawie, by wysychając bielały na słońcu. W celu przyspieszenia bielenia, tkaniny polewano wodą. Czynność tę nazywano blichowaniem, a wykonującą ją osobę – blicharzem. Później blichem nazywano miejsce, gdzie znajdowały się blichownie (bielenie płótna, albo wosku), oraz folusze, pralnie, ługownie czy farbiarnie. Warsztaty te wymagały znacznej ilości wody i energii wodnej, dlatego lokalizowano je w pobliżu rzek) zamieszkały w Końskich [Akta stanu cywilnego 1818, str. 97] wymieniony również jako fabrykant świec woskowych w Końskich [Akta stanu cywilnego 1822, str. 295]

Fryszerka

 • Niewęgłowski Wojciech – majster fryszerki w Czystej [Akta stanu cywilnego 1810, str. 52]
 • Swat Szczepan – majster fryszerki (fryszerz) kuźnic nieświńskich w Nieświńskim Młynku zamieszkały [Akta urodzin 1811, str. 49, Akta stanu cywilnego 1813, str. 29]
 • Kusztal Walenty – fryszerz ze wsi Piaski [Akta stanu cywilnego 1810, str. 16]

Gajowy, leśniczy

 • Błażejski Szymon – gajowy dworski w Karolinie (zapewne w Karolinowie) [Akta zmarłych 1813, str. 10]
 • Twardzicki Jacek – leśniczy powiatowy [Akta stanu cywilnego 1825, str. 108]

Garbarz, białoskórnik

 • Kastner Bogumił – majster garbarski w Pomykowie [Akta stanu cywilnego 1811, str. 38]
 • Merlinger (Melinger) Marcin – majster kunsztu garbarskiego, w roku 1817 wymieniony jest jako majster profesji białoskórniczej w Końskich (białoskórnictwo – rzemiosło garbarskie specjalizujące się w wytwarzaniu cienkich, delikatnych skór na rękawiczki i odzież [Akta stanu cywilnego 1811, str. 5 i Akt notarialny z 12.10.1817 nr 36]
 • Prawdzicki Jan – garbarz w Końskich [Akta stanu cywilnego 1829, str. 86]
 • Sitar Karol – garbarz w Końskich [Akta stanu cywilnego 1816, str. 64]

Garderobiana(y)

 • Czarnecka Rozalia – garderobiana we dworze Małachowskich [Akta stanu cywilnego 1829, str. 89]
 • Izuskiewicz Wincenty – garderobiany we dworze Małachowskich [Akta stanu cywilnego 1829, str. 90]

Garncarz, zdun

 • Garczyński Błażej – majster kunsztu garncarskiego [Akta urodzin 1811, str. 16]
 • Garczyński Jan – majster kunsztu garncarskiego [Akta urodzin 1811, str. 16]
 • Gierczak Jan – garncarz w Kościeliskach – [Akta stanu cywilnego 1826, str. 161]
 • Guldyński Jacenty – garncarz na Browarach [Akta stanu cywilnego 1820, str. 64]
 • Noworycki Maciej – garncarz – zdun w Wierzchowiskach zamieszkały [Akt notarialny 12.06.1841 nr 120]. Dokument mówi, że Żyd, kupiec Cyna Zelman nabył od Noworyckiego wyroby garncarskie w cenie: kopa misek glinianych – po 10 zł pol., kopa garnuszków średnich po 3 zł pol. kopa talerzy średnich po 5 zł pol. ; z dostawą do Końskich.

Geometra

 • Chłuda Feliks – geometra nadworny, lat 46 [Akta stanu cywilnego 1815, str. 19]
 • Kosmulski Jan – jeometra w dworze koneckim [Akta stanu cywilnego 1825, str. 108]

Górnik

 • Szczepański Sebastian – górnik z Starej Kuźnicy [Akta stanu cywilnego 1810, str. 70]

Gwoździarz

 • Chmielowski Józef – gwoździarz w Pomykowie [Akta urodzin 1811, str. 50]
 • Gutt Bartłomiej – gwoździarz w Starej Kuźnicy [Akta urodzin 1811, str. 102]
 • Kassyk Józef – majster kunsztu gwoździarskiego ze wsi Baczyny [Akta urodzin 1811, str. 4]
 • Krystel Józef – gwoździarz zamieszkały w Pomykowie, lat 26 [Akta stanu cywilnego 1810, str. 4]

Inspektor

 • Müller Otto – inspektor fabryki huty żelaznej koneckiej [Akta stanu cywilnego 1823, str. 81]
 • Polkowski Szymon – inspektor fabryk koneckich [Akta stanu cywilnego 1818, str. 68]

Introligator

 • Pinkes Ajzykowicz – introligator w Końskich [Akta stanu cywilnego 1817, str. 137]

Kasjer

 • Jundziłł Jan – kasjer powiatu koneckiego [Akta stanu cywilnego 1811, str. 69]
 • Miwszanowski Józef – kasjer dworu koneckiego zamieszkały w Kościeliskach [Akta stanu cywilnego 1820, str. 109]

Kamerdyner

 • Drożdzyński Antoni – kamerdyner we dworze w Końskich [Akta stanu cywilnego 1826, str. 115]
 • Heran Aleksander – kamerdyner dworski [Akta stanu cywilnego 1818, str. 36 ]
 • Hordecki Jan – kamerdyner dworski w Końskich [Akta stanu cywilnego 1827, str. 144]
 • Stanikowski Adam [?] – kamerdyner hr. Gustawa Małachowskiego [Akta stanu cywilnego 1819, str. 42]

Kapelmistrz

 • Ptaszewski Grzegorz – kapelmistrz dworski w Końskich [Akta stanu cywilnego 1814, str. 286]

Kapelusznik

 • Kwasieński Walenty – kapelusznik w Końskich [Akta urodzin 1811, str. 33]

Karczmarz

 • Abrahamowicz Berek – karczmarz w Kopaninie [Akta stanu cywilnego 1810, str. 112]
 • Bielecki Kazimierz – karczmarz, karczma w Modliszewicach [Akta stanu cywilnego 1812, str. 102]
 • Dziboni Tomasz – karczmarz w Wincentowie (zmarł 30.08.1828) [Akta stanu cywilnego 1828, str. 123]
 • Idzikowski Jędrzej – karczmarz w Pomykowie (wspomniana jest karczma) [Akta stanu cywilnego 1812, str. 21]
 • Kassyk Jan – karczmarz w Młynku Nieświńskim [Akta stanu cywilnego 1811, str. 49]
 • Kowalski Wojciech – karczmarz w Proćwinie [Akta stanu cywilnego 1810, str. 65]
 • Leszczyński Marcin – karczmarz w Kościeliskach [Akta stanu cywilnego 1812, str. 121]
 • Sękowski Józef – karczmarz w Nałęczowie [Akta stanu cywilnego 1813, str. 28]
 • Smerda Wojciech – karczmarz w Kornicy [Akta stanu cywilnego 1813, str. 34]

Kawiarz

 • Januszewski Józef – kawiarz dworski [Akta stanu cywilnego 1814, str. 261]

Kołodziej

 • Styś Wawrzyniec – majster kołodziejski z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 20]

Komisarz

 • Janikowski Jan – komisarz dóbr hr. Małachowskiego [Akta stanu cywilnego 1815, str. 19]
 • Kowalski Benedykt – komisarz dóbr hr. Małachowskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 19]
 • Niwieński Stanisław – komisarz państwa radoszyckiego [Akta stanu cywilnego 1813, str. 37]
 • Widuliński Jan – komisarz dróg i mostów krajowych w Końskich [Akta stanu cywilnego 1822, str. 5]

Kotlarz

 • Byczyński Antoni – majster kotlarski w Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 36]
 • Sobocki Stanisław – majster profesji kotlarskiej [Akt notarialny z 11.08.1819 nr 86], jest mowa o wykonaniu kotła miedzianego ze śrubą, wężem itp.

Kowal

 • Borkowski Stanisław – majster kunsztu kowalskiego [Akta stanu cywilnego 1810, str. 7]
 • Firkowski Kazimierz – majster kowalski z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 13]
 • Lembke Jan – kowal z Karolinowa [Akta stanu cywilnego 1827, str. 141]
 • Lesiakowski Szymon – majster kowalski z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 15]
 • Matynia Kazimierz – majster kowalski w Wąsoszu [Akta stanu cywilnego 1810, str. 112]
 • Matynia Mateusz – majster kowalski w Wąsoszu [Akta stanu cywilnego 1810, str. 112]

Krawiec

 • Kemski (Kępski) Mikołaj majster krawiecki z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 15]
 • Naryod Grzegorz – krawiec tutejszy [Akta stanu cywilnego 1825, nr 13]
 • Szteyner Ludwik – krawiec tutejszy [Akta stanu cywilnego 1825, nr 13]

Kredencerz

 • Olszewski Jan – kredencerz dworski [Akta urodzin 1812, str. 17]

Kuchmistrz

 • Barowicz Maciej – kuchmistrz dworski, lat 28 [Akta stanu cywilnego 1812, str. 110] występuje również w aktach w 1830.
 • Borowski Maciej – kuchmistrz nadworny [Akta stanu cywilnego 1815, str. 44]
 • Rey Łukasz – kuchmistrz we dworze w Końskich [Akta stanu cywilnego 1826, str. 115]

Kupiec

 • Burghardt Bonawentura – kupiec sklepu norymberskiego w Końskich (sklep norymberski, czyli sklep z pasmanterią, z wyrobami galanteryjnymi i innymi, w których było wszystko, czego się szukało (stąd przysłowie: Wszystkiego tu pełno jak w norymberskim sklepie) [Akta stanu cywilnego 1820, str. 302]
 • Cyna Zelman – kupiec [Akt notarialny 12.06.1841 nr 120]
 • Degelman Grzegorz – kupiec likworu winnego lat 36 [Akta stanu cywilnego 1815, str. 9]
 • Frantz Jan – kupiec handlu korzennego w Końskich – [Akta zmarłych 1813, str. 20]
 • Jakubowski Franciszek – kupiec lat 30 [Akta urodzin 1811, str. 6], kupiec sklepu korzennego w Końskich (sklepy korzenne, czyli sklepy spożywcze, w których sprzedawało się również korzenie – przyprawy) [Akta stanu cywilnego 1820, str. 302]

Lakiernik

 • Czyżewski Ludwik – lakiernik w Końskich [Akta stanu cywilnego 1826, str. 23]

Lokaj

 • Jankowski Józef – lokaj dworski [Akta stanu cywilnego 1818, str. 36]

Marszałek dworu

 • Piasecki Kajetan – marszałek dworu w Końskich [Akta urodzin 1811, str. 97]

Mielcerz

 • Szmidt Piotr – mielcerz w Czystej (być może chodzi o mielcarz – rzemieślnik zajmujący się warzeniem piwa) [Akta stanu cywilnego 1813, str. 86]

Młynarz

 • Nizner Józef – młynarz w Dyszowie [Akta stanu cywilnego 1810, str. 23]

Mosiężnik

 • Algier Ferdynand – mosiężnik w Końskich [Akta stanu cywilnego 1819, str. 104]
 • Endrychiewicz Wincenty – mosiężnik w Końskich [Akta stanu cywilnego 1826, str. 10]
 • Kaltner Karol mosiężnik w Końskich [Akta stanu cywilnego 1826, str. 23]

Muzykant

 • Kuligowski Mikołaj – muzykant w Końskich [Akta urodzin 1812, str. 294]

Mydlarz

 • Krauze Franciszek – majster profesji mydlarskiej zamieszkały w Kościeliskach na „Pokusie” (austeria) [Akta stanu cywilnego 1821, str. 12]

Nauczyciel, guwerner

 • Gretz Feliks – nauczyciel Szkoły Elementarnej w Końskich, lat 24 [Akta stanu cywilnego 1818, str. 182]
 • Grochowski Cyprian Jan – nauczyciel Szkoły Elementarnej w Białaczowie [Akt notarialny z 1.11.1839 nr 214]
 • Kryguliński Maciej „Dyrektor Szkółki”, lat 40 [Akta stanu cywilnego 1813, str. 114]
 • Mieszawa Kazimierz – nauczyciel w szkole parafialnej w Końskich [Akta stanu cywilnego 1828, str. 17]
 • Nayberg Franciszek – nauczyciel niemiecki zamieszkały w Końskich [Akta stanu cywilnego 1815, str. 211]
 • Walicki Leopold – nauczyciel szkół obwodowych koneckich w Końskich zamieszkały [ Akt notarialny z 24.08.1840 nr 114]
 • x. Zawiliński Gasper – guwerner JW Małachowskich [Akta stanu cywilnego 1812, str. 138]

Ogrodnik

 • Haffner Paweł – ogrodnik dworski [Akta urodzin 1812, str. 17]
 • Legx Józef – ogrodnik dworski w Końskich [Akta stanu cywilnego 1826, str. 55]
 • Ney Józef – ogrodnik dworski w Końskich [Akta stanu cywilnego 1827, str. 147]
 • Offmann Jan – dozorca ogrodu hr. Małachowskiego – [Akta stanu cywilnego 1819, str. 310]
 • Paradowski Jan – ogrodnik dworski [Akta stanu cywilnego 1812, str. 17]

Owczarz

 • Kaczmarski Kazimierz – majster profesji owczarskiej zamieszkały w Koczwarze [Akta stanu cywilnego 1812, str. 207]
 • Kaczorowski Tomasz – owczarz na Koczwarze [Akta stanu cywilnego 1812, str. 207]
 • Podgórski Tomasz – owczarz w Kazanowie [Akta stanu cywilnego 1828, str. 52]

Papiernik

 • Andreus John – papiernik [Akta stanu cywilnego 1824, str. 204]
 • Douglas John – dzierżawca papierni w Stadnickiej Woli [Akta stanu cywilnego 1824, str. 204] wg dokumentu z 1925 roku dowiadujemy się, że pochodził z Edynburga w Szkocji, mechanik zamieszkały w Stadnickiej Woli, lat 38. Zawarł w dniu 2.08.1825 związek małżeński (ślub cywilny) z Małgorzatą Moffet lat 44 rodem z Anglii (obecnie we dworze w Końskich mieszkająca) [Akta stanu cywilnego 1825, str. 186]

Piekarz

 • Ertmansdorf Krzysztof – piekarz zamieszkały w Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 4]
 • Józefa Szulcowa – piekarka, wdowa pochodząca z Tarnowskich Gór (Śląsk). W akcie notarialnym jest informacja, że wzięła ślub z Janem Wolfem pochodzącym z Meklemburgii [Akta stanu cywilnego 1812, str. 201]
 • Wyzmach Samuel – majster piekarski z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 14]

Piernikarz

 • Szulc Karol – piernikarz w Końskich [Akta stanu cywilnego 1812, str. 281]

Pilarz

 • Wernestayn Ludwik – pilarz we wsi Piła zamieszkały [Akta urodzin 1811, str. 92]

Pisarz

 • Bartoszewski Józef – pisarz magazynu żelaznego powiatu koneckiego [Akta stanu cywilnego 1813, str. 90]
 • Bogacki Ignacy – pisarz i kasjer miasta Końskich [Akta stanu cywilnego 1816, str. 79]
 • Gajewski Piotr – pisarz w lazarecie w Końskich [Akta stanu cywilnego 1831, str. 31]
 • de Grochówka Rawicz Grochowski Ignacy – pisarz gumienny państwa koneckiego w Pomorzanach zamieszkały (pisarzowi dochodowemu podlegał pisarz gumienny, którego podstawowym obowiązkiem było zajmowanie się spichlerzem. To on odbierał i wydawał zboże, a także kontrolował właściwe odrabianie pańszczyzny przez chłopów) [Akta stanu cywilnego 1812, str. 89]
 • Kitrasiewicz Franciszek – pisarz prowentu Końskie [Akta stanu cywilnego 1828, str. 29]
 • Krankowski Bonawentura – pisarz Sądu Pokoju w Końskich [Akta stanu cywilnego 1816, str. 75]
 • Lisowski Pacyfik – pisarz Sądu Pokoju w Końskich [Akta stanu cywilnego 1818, str. 228]
 • Patek Stanisław – pisarz lazaretu wojskowego w Końskich [Akta stanu cywilnego 1831, str. 114]
 • Radwan Antoni – pisarz powiatu koneckiego [Akta urodzin 1811, str. 147]
 • Rudlicki Zenon – pisarz kuźniczny w Końskich [Akta stanu cywilnego 1828, str. 29]
 • Thoszewski Franciszek – pisarz propinacyjny [Akta stanu cywilnego 1811, str. 91]
 • Twardowski Michał – pisarz fabryk koneckich zamieszkały w Pomykowie [Akta stanu cywilnego 1819, str. 93]
 • Werecki Michał – pisarz browarny [Akta stanu cywilnego 1816, str. 64]
 • Zaborowski Jakub – pisarz powiatowy [Akta stanu cywilnego 1825, str. 108]

Piwniczny

 • Jachowicz Tomasz – piwniczny w Końskich [Akta stanu cywilnego 1811, str. 196]

Piwowar

 • Bejm Jan – piwowar w Kościeliskach [Akta stanu cywilnego 1816, str. 2]
 • Cejrowski Jakub – majster profesji piwowarskiej w Kościeliskach [Akta stanu cywilnego 1821, str. 12]
 • Cichocki Antoni – piwowar browaru koneckiego [Akta urodzin 1812, str. 114]
 • Cichocki Kazimierz piwowar w Kościeliskach [Akta ślubu 1812, str. 315]
 • Liberowski Zeman – piwowar we wsi Browary [Akta notarialne 1839 nr 135]
 • Nelrowski Józef – piwowar w Końskich (wymieniono wsie Kościeliska i „Browary”) [Akta stanu cywilnego 1817, str. 41]
 • Püschel Jan – piwowar na Browarach [Akta notarialne z 21.11.1821 str. 137]
 • Rochowski Józef – piwowar w Kościeliskach [Akta stanu cywilnego 1831, str. 36]
 • Szlifirski Michał – piwowar w Kościeliskach [Akta stanu cywilnego 1823, str. 59], w dokumencie z 23.03.1825 wymieniony jest jako pomocnik w browarze (nazwisko Ślifirski)

Plackomendant

 • Dębrowski Antoni – plackomendant konecki, w Końskich zamieszkały, lat 50 [Akta stanu cywilnego 1811, str. 2]

Pleciarz

 • Zychowski Mateusz – pleciarz w Końskich [Akta urodzin 1811, str. 103]

Płóciennik

 • Dędiński Franciszek – płóciennik w Pomykowie [Akta stanu cywilnego 1827, str. 60]
 • Laskowski Jędrzej – płóciennik w Pomykowie [Akta urodzin 1811, str. 50]
 • Laskowski Józef – płociennik w Pomykowie [Akta stanu cywilnego 1827, str. 59]
 • Milewicz Antoni – płóciennik w Pomykowie [Akta stanu cywilnego 1831, str. 24]

Poczta

 • Kamiński Maksymilian – dyrektor poczty koneckiej, lat 38 [Akta stanu cywilnego 1822, str. 19]
 • Lineburg Ludwik dyrektor poczty obwodu koneckiego [Akt notarialny z 19.06.1819 nr 68]
 • Stawiarski Wacław – „postylion” z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 63]
 • Świechowicz Szymon naczelnik Urzędu Pocztowego w Końskich [Akta stanu cywilnego 1827, str. 101]
 • Tokarski Emanuel – sekretarz poczty w Końskich [Akta stanu cywilnego 1817, str. 11]
 • Widuliński Augustyn – poczmajster w Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 63]
 • Widuliński Karol – pocztmajster w Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 16] i dyrektor poczty [Akta stanu cywilnego 1817, str. 11]

Policjant

 • Szyndorf Jan – policjant miasta Końskich [Akta ślubu 1812, str. 315]
 • Toporkiewicz Wincenty – inspektor policji w Końskich [Akta stanu cywilnego 1830, str. 87]
 • Woźniakowski Kazimierz – policjant dworski zamieszkały w Bawarii [Akta stanu cywilnego 1825, str. 97]

Poseł

 • Kiełczewski Tomasz – na sejm walny warszawski powiatu koneckiego poseł , dóbr Skąpego z przyległościami dziedzic i tamże zamieszkały [Akt notarialny z 29.05.1819 nr 61]

Powroźnik

 • Derncz Jan – majster powroźniczy [Akta stanu cywilnego 1811, str. 9]
 • Lorentz Fryderyk – powroźnik w Końskich

Radca municypalny

 • Chmielowski Józef – radca municypalny (urząd municypalny zarządzał własnością gminną, nadzorował roboty publiczne, przeprowadzał spisy ludności, zajmował się kwaterunkiem wojska, rozkładem i poborem podatków oraz sprawowaniem sądownictwa policyjnego i cywilnego w mniej istotnych sprawach) [Akta stanu cywilnego 1814, str. 2]

Rachmistrz

 • Bielicki Wawrzyniec – rachmistrz państwa koneckiego [Akta stanu cywilnego 1811, str. 88]
 • Burzyński Józef – rachmistrz dóbr JW hr. Małachowskiego [Akta stanu cywilnego 1817, str. 143]
 • Starnawski Józef – rachmistrz państwa koneckiego [Akta stanu cywilnego 1823, str. 81]

Rajtar

 • Stolarski Wojciech – rajtar dworski w Końskich [Akta stanu cywilnego 1812, str. 106]

Rusznikarz, rurarz, puszkarz

 • Franc Jan – rusznikarz w Końskich [Akta urodzin 1811, str. 207]
 • Geppart Wojciech rusznikarz [Akta stanu cywilnego 1810, str. 8]
 • Hancz Jan – majster kunsztu rusznikarskiego zamieszkały w Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 88]
 • Izdebski Maciej – rusznikarz w Pomykowie, lat 63 [Akta stanu cywilnego 1819, str. 261]
 • Kosierkiewicz Łukasz – majster kunsztu rusznikarskiego w Pomykowie [Akta urodzin 1811, str. 219]
 • Kosierkiewicz Walenty – rusznikarz z Drutarni [Akta stanu cywilnego 1820, str. 263]
 • Leskauer Mateusz – majster kunsztu rusznikarskiego w Pomykowie [Akta urodzin 1811, str. 219]
 • Reymer Maciej – rurarz w Szabelni [Akta stanu cywilnego 1815, str. 187]
 • Szafrański Mateusz – majster rusznikarski w Pomykowie, lat 25 [Akta urodzin 1812, str. 117]
 • Szafrański Mikołaj – rusznikarz w Pomykowie, lat 40 – 1812 [Akta urodzin 1811, str. 50, Akta urodzin 1812, str. 118]
 • Szlegenmilch Adam – profesji puszkarskiej w Końskich [Akta stanu cywilnego 1816, str. 25]
 • Szlegenmilch Mateusz – majster rusznikarski [Akta urodzin 1811, str. 9] w dokumencie z 1820 (Akta notarialne str. 655) wymieniony jest jako właściciel kamienicy przy ulicy Zamkowej
 • Sztum Jerzy – czeladnik puszkarz w Pomykowie [Akta stanu cywilnego 1826, str. 125]
 • Weber Maciej – rusznikarz w Końskich [Akta stanu cywilnego 1814, str. 2]
 • Welle Józef – majster profesji rusznikarskiej w Sielpi [Akta urodzin 1812, str. 35]
 • Wolfram Józef – rusznikarz w Pomykowie, lat 38 [Akta stanu cywilnego 1820, str. 5]
 • Wolfram Maciej – majster kunsztu rusznikarskiego w Końskich [Akta urodzin 1811. str. 6]
 • Wolfram Marcin – rusznikarz przy fabrykach w Suchedniowie zamieszkały [dokument z 3.02.1815]

Rzeźnik

 • Flekman Dawid majster kunsztu rzeźnickiego z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 9]
 • Stańczyk Jan – majster kunsztu rzeźnickiego w Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 7]

Sąd

 • Borkowski Józef – podsędek powiatu koneckiego [Akta stanu cywilnego 1816, str. 75]
 • Komorowski Michał – pisarz Sądu Pokoju w Końskich [Akta stanu cywilnego 1812, str. 12]
 • Snarski Cyprian – podpisarz Sądu Pokoju w Końskich Akta stanu cywilnego 1812, str. 138]

Siodlarz

 • Eugiert Jan August – majster profesji siodlarskiej – [Akt notarialny z 12.10.1817 nr 36]
 • Gaspary Jan – majster kunsztu siodlarskiego z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 8]
 • Raykowski Jakób – majster kunsztu siodlarskiego z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 8]

Służący

 • Rejecki Paweł – służący dworski [Akta stanu cywilnego 1830, str. 2]

Stolarz

 • Braun Maciej – majster kunsztu stolarskiego [Akta stanu cywilnego 1810, str. 105]
 • Kafahl Jan – majster stolarski zamieszkały w Końskich, pochodził z Brandenburgii [Akta stanu cywilnego 1812, str. 200]
 • Knast Antoni – mistrz stolarski w Jońskich [Akta stanu cywilnego 1811, str. 6]
 • Szwarc Jan – majster stolarski w Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 158]

Sukiennik

 • Iray Franciszek – sukiennik w Kościeliskach [Akta stanu cywilnego 1814, str. 25]
 • Kafinek Jan – majster kunsztu sukiennickiego zamieszkały w Kościeliskach (pochodził z Czech) [Akta stanu cywilnego 1812, str. 180]
 • Marisek Ludwik – sukiennik w Kościeliskach [Akta stanu cywilnego 1826, str. 161]
 • Szeych Franciszek – majster sukiennik w Kościeliskach [Akta stanu cywilnego 1822, str. 46]
 • Wele Józef – sukiennik z Kościelisk [Akta stanu cywilnego 1810, str. 167]
 • Wele Wacław – sukiennik z Kościelisk [Akta stanu cywilnego 1810, str. 167], zmarł 26.03.1826 w wieku 81 lat (pochodził z Czech) [Akta stanu cywilnego 1826, str. 163]

Szmuklerz

 • Zylberfeder Zelik – szmuklerz w Końskich [Akta stanu cywilnego 1812 str. 5]. Szmuklerz, pasamonik (łac.) od słowa „passamentarius”. Pasamonik jest to rzemieślnik zajmujący się szmuklerstwem czyli wyrabianiem pasów, galonów, frędzli, taśm przerabianych metalowymi nićmi i in.
 • Kuper Szmul – pasamonik w Końskich [Akta stanu cywilnego 1817, str. 28]

Szewc

 • Jawecki Benedykt – majster kunsztu szewskiego z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 12]
 • Makowski Jan – majster kunsztu szewskiego z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 6]
 • Schein Filip – majster szewski z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 20]
 • Smerdziński Łukasz – majster kunsztu szewskiego [Akta stanu cywilnego 1810, str. 7]
 • Zawadzki Ignacy – majster kunsztu szewskiego zamieszkały w Końskich w domu własnym nr 181, lat 26 [Akta stanu cywilnego 1811, str. 53]
 • Zawadzki Józef – szewc [Akta stanu cywilnego 1818, str. 224]

Szklarz

 • Walczyński Jan – majster kunsztu szklarskiego w Końskich [Akta urodzin 1812, str. 23]

Szynkarz

 • Hilowicz Fajwel – szynkarz miodowy (?) w Końskich [Akta urodzin 1812, str. 56]
 • Szmulewicz Chaim – szynkarz w Końskich [Akta urodzin 1812, str. 5]
 • Złotogóra Dawid – szynkarz w Końskich [Akta stanu cywilnego 1823, str. 57]

Ślusarz

 • Gutt Jan – majster kunsztu ślosarskiego zamieszkały w Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 6]
 • Knast Antoni – majster kunsztu ślusarskiego z Końskich [Akta stanu cywilnego 1810, str. 109]

Tkacz

 • Połczyński Kacper – tkacz w Końskich [Akta stanu cywilnego 1817, str. 127]
 • Laskowski Sebastian – tkacz w Końskich [Akta urodzin 1812, str. 61]

Wójt

 • Bielicki Piotr – zastępca wójta gminy Końskie [Akta stanu cywilnego 1815, str. 257]
 • Goliński Michał – wójt gminy Końskie Wielkie [Akta stanu cywilnego 1822, str. 5]
 • Olszewski Adam – wójt gminy Końskie [Akt notarialny 27.01.1836]
 • Krassuski Antoni – wójt gminy Końskie [Akta stanu cywilnego 1823, str. 81]
 • Wojcicki Józef – wójt gminy Końskie [Akta stanu cywilnego 1828, str. 29]

Zegarmistrz

 • Daych Abraham – zegarmistrz w Końskich [Akta stanu cywilnego 1819, str. 168]
 • Dzikowski Jan – zegarmistrz w Końskich [Akty zejść 1812, str. 293]
 • Kwiatkowski Ludwik – zegarmistrz w Końskich [Akta urodzin 1812, str. 69]
Henryk Seweryn Zawadzki

Tysiąc zawodów, tygiel narodów. 
Zarys posłowia

Radość
Już sama praca nad redakcją tego materiału sprawiła mi wielką frajdę. Muszę wyjaśnić co to znaczy redakcja w tym przypadku. To żmudne odczytanie zapisków Henryka Seweryna Zawadzkiego z lat trzydziestych XX wieku. To tygodnie mozolnego studiowania przepisanych akt i wynotowania nazwisk, zawodów i innych ciekawostek. A odkrywanie znaczeń zawodów, chociażby jak: artysta napojów, blicharz, białoskórnik, szmuklerz czy sklep brandenburski i wiele innych to dopiero była wyprawa w nieznane.
Jak wspomniałem miałem ogromną satysfakcję (frajdę), że praca powiodła się. Chciałbym się jej częściowymi wynikami podzielić z czytelnikami konskie…

Tygiel narodów
W zapiskach spotkać można narodowości: oczywiście Polaków, ale i Żydów, Niemców, Włochów, Anglików, Rosjan, Czechów… To dopiero był tygiel. I wszyscy żyli ze sobą w zgodzie. Każdy miał „bagaż” z którym przywędrował najczęściej w poszukiwaniu pracy, rynków zbytu na swoje wyroby – obcy język, swoją religię, kulturę, zwyczaje, ubiór… swoje widzenie świata.

Tysiąc zawodów
Te wynotowane kilkadziesiąt nazw zawodów to zaledwie skromna część zawodów, które można spotkać było wśród mieszkańców naszego miasta i okolicy – wiele zawodów i nazwisk nie udało mi się odczytać z racji nieczytelnych zapisków. Wiele zawodów jest ledwie zasygnalizowanych. Mam na myśli szczególnie zawód: kowala, druciarza, gwoździarza i zapewne wiele innych. Natomiast znów odnalazłem kilka nazwisk związanych z rusznikarstwem co powoduje, że temat ten będzie najbardziej rozpoznany. Natomiast muszę się przyznać, że celowo opuściłem w leksykonie nazwiska włoskich cukierników. Uznałem to za temat szczególnie ciekawy (mało znany) i będzie to tematem osobnego artykułu, który niebawem zamieszczę. Nie zamieściłem też nazwisk i stopni żołnierzy i ich dowódców stacjonujących w Końskich i okolicznych miejscowościach. Uderza tu duża ilość muzyków związanych z wojskiem (kilkadziesiąt nazwisk) – wojskowi też znajdą się w odrębnym opracowaniu.

Po opracowaniu artykułu mam wrażenie, że jestem dopiero na początkowym etapie pracy. Muszę odczytać jeszcze wiele notatek Henryka Seweryna Zawadzkiego, wykorzystać swoje notatki, które czyniłem w poszukiwaniu nazwisk rusznikarzy i inne.

KW