Włosi w Końskich w I połowie XIX w. Architekci, cukiernicy, urzędnicy rządowi…

Dokument, który towarzyszył z pewnością włoskiemu architektowi Franciszkowi Marii Lanciemu. Jeżeli kogoś zainteresuje jego odczytanie - prześlę lepszy skan. Dokument w zbiorach KW.
Dokument, który towarzyszył z pewnością włoskiemu architektowi Franciszkowi Marii Lanciemu. 
Dokument w zbiorach KW.

Piotr Biretti
W dokumencie jest mowa tym, że: Piotr Biretti sprzedał swoja cukiernię w Końskich Piotrowi Gianelli za 50.000 zł pol. z całym urządzeniem, materiałami i „billardami”.
[Akt notarialny, nr rep. 189 z 18.08.1830]

Jan Dziboni
W I połowie XVIII wieku, podczaszy hrabia na Niekłaniu, członek Bractwa Różańca św. w Końskich.
W 1732 r. Jan Dziboni, podczaszy Mścisławski, pisał się in Magna Nieklań haeres. Nadto posiadał Borkowice, Ruszkowice i in. dobra. Fundatorem był bractwa compassionis D. J. Chri przy kościele Borkowickim…
[ks. Jan Wiśniewski, Dekanat konecki, Radom 1913, str. 129 i 167]

Paweł Fillipi
„Sztukmistrz kamieniczny” lat 28, syn Józefa i Franciszki, urodzony we Włoszech, zamieszkały w Kościeliskach wziął ślub z Napoleonią Wilczyńską lat 24, córką Jakuba, zamieszkałą w Kościeliskach
[Akta stanu cywilnego – Akta ślubu z dn, 24.01.1831 str. 72]
Paulo Filippi ożeniony z z Napoleonią z Wilczyńskich wyprowadził się z Końskich do Krakowa.
[Akt notarialny, nr rep. 37 z 1837]

W alegatach (załącznikach) do księgi z 1831 roku jest informacja, że:
p. Paulo Filippi z kraju austriackiego Państwa Rzymskiego za paszportem z dn. 22 kwietnia 1827 r. w Rzymie wydanym, do kraju polskiego przybył.
Tamże urodził się w Państwie Rzymskim w mieście Fano, liczy lat 28.

Piotr Gianelli
Podpisywał się Pietro Gianelli, już w 1832 roku sprzedał p. Scholastyce z Zawileńskich Tarnowskiej swe meble i urządzenia cukierni. Wyposażenie cukierni było dość bogate (krzesła obite taficerskie, szafki, kantorek, 85 słojów na cukierki, 112 form do ciast i lukrów, stół marmurowy) ale Gianelli był zmuszony do tej sprzedaży: za zaległy czynsz.
[Akt notarialny, nr rep. 321 z 23.10.1832]

Franciszek Maria Lanci
Dnia 5.08.1829 Franciszek Lancy, budowniczy nadworny chrzcił swe dwie córki, a rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Małachowski kasztelan i Gabriela Małachowska oraz Juliusz Małachowski i Aniela Stadnicka. Towarzyszył Jan Cener lekarz nadworny.
[Akta stanu cywilnego z 5.08.1829 str. 32]

Franciszek Manini
Świadek zamieszkaly w Maleńcu.
[Akta notarialne, nr rep. 63 z 27.05.1836]

Aleksander de Pollini
Dokument wymienia nazwiska: Aleksander de Pollini, Roman de Pollini – brat, Kacper de Pollini – ojciec, Anny z Baranow de Spens. Wymienieni kupili dom z ogrodem od byłego … Fizyka Jakuba Wilczka w Końskich. Dom ten aktem niniejszym darował synom Aleksandrowi i Romanowi zrodzonym w małżeństwie Kacpra de Pollini Anny z Baranow de Spens.
[Akt notarialny, nr rep. 2 z 3.01.1834]
W dokumencie z 1830 wymieniony jest Gaspar de Pollini.
[23.10.1830 nr. aktu 249]
Aleksander de Pollini Inspektor Górniczy Okręgu Wschodniego zamieszkali w Suchedniowie i brat jego Roman de Pollini sprzedali swój dom, plac, ogród i łąki Piotrowi i Juliannie Blacka.
[Akta stanu cywilnego z 20.06.1841, nr rep. 126]

Henryk Seweryn Zawadzki