Młyny i młynki, wiatraki do mielenia zboża. Młynarze i rody młynarskie Ziemi Koneckiej, Opoczyńskiej, Przedborskiej, Przysuskiej – od średniowiecza do XXI wieku

Końskie, ul. Gimnazjalna, 1942 lub początek 1943 (zima).
Przed młynem: pierwszy od lewej Michał Ksyk (w lecie 1943 wywieziony do Oświęcimia skąd nie wrócił, w środku z cygarem Konstanty Miodowicz (zarządca młyna).
Konstanty Miodowicz (senior) prowadził jeszcze w czasie okupacji sklep rowerowy na ul. Kilińskiego (dzisiejsza ul. Łazienna). Foto. z kolekcji rodzinnej Andrzeja Grabarczyka.

Leksykon miejscowości i nazwisk

Anulin
1905

 • Młyn wodny, Anulin (biała łąka) gmina Pianów [Powiat konecki 1905]

Barak
1905

 • St. Sokolnicki, młyn wodny, osiadłość gmina Szydłowiec [Powiat konecki 1905]

Baran
1905

 • Młyn wodny, gmina Miedzierza [Powiat konecki 1905]

Barycz
1902

 • Lipski Mosiek wieś Barycz [Rocznik adresowy Królestwa Polskiego na rok 1902]

1905

 • Własność skarbu państwa, młyn wodny, gmina Gowarczów [Powiat konecki 1905]

1912

 • Lipski M. A., młyn, poczta Końskie [Przemysł i handel Królestwa Polskiego 1912]

1925

 • Lipski, młyn turbinowy, produkuje na dobę 200 m3 [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]

Księga metrykalna z archiwum kościelnego w Końskich od 1599 roku. 
Księga bardzo dobrze zachowana, oprawna w skórę, wąskiego formatu, liczy 594 karty. 
W akcie nr 1 wspomniana jest Zofia Gołochoieiowa de „Kornicki młyn”. 
Foto. KW.

Białaczów
1926

 • Markowicz M. Natkański T. Plater hr. Zygmunt [Księga adresowa Polski 1926/27]

Błanków
1905

 • St. Wielowiejski, młyn wodny, gmina Niekłań [Powiat konecki 1905]

Borkowice
1926

 • Dembiński M. Matynia A. [Księga adresowa Polski 1926/27]

Borohiewskie
1905

 • Józef Pękalamłyn wodny, folwark gmina Czermno [Powiat konecki 1905]

Borowiec
1905

 • Młyn wodny, gmina Gowarczów [Powiat konecki 1905]

Chlewiska
1905

 • Wiatrak i młyn wodny [Powiat konecki 1905]

Chustki
1905

 • Stawowski i inni, wiatrak, kolonia gmina Szydłowiec [Powiat konecki 1905]

Chyby
1905

 • Własność skarbu państwa, młyn wodny, gmina Miedzierza [Powiat konecki 1905]

Cieklińsko (Cieklińsk)
1925

 • Młyn wodny [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]

Ciepła
1905

 • Młyn wodny, gmina Szydłowiec [Powiat konecki 1905]

Czarna
1925

 • Spadkobierców hr. Tarnowskiego, młyn wodny [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]

1926

 • Tarnowski J. Sukcesorowie [Księga adresowa Polski 1926/27]

Czermno
1926

 • Jaroszyński L. Jaroszyński W. [Księga adresowa Polski 1926/27]

Czysta
1905

 • Lejzor Blas, młyn wodny, gmina Gowarczów [Powiat konecki 1905]

Dalejów
1905

 • Młyn wodny, własność skarbu państwa (?), leśna osiadłość gmina Bliżyn [Powiat konecki 1905]

Długosz
1905

 • Młyn wodny, gmina Szydłowiec [Powiat konecki 1905]

Dobromierz
1905

 • Piotr Czaplicki, młyn wodny [Powiat konecki 1905]

Duraczów
1905

 • Hr. J. Tarnowski, młyn wodny, [Powiat konecki 1905]

Dziebałtów
1905

 • Koloniści, wiatrak, gmina Końskie [Powiat konecki 1905]

Drzewica
1912

 • Rejscy Bracia młyn [Przemysł i handel Królestwa Polskiego 1912]
 • Winiarski Jan, młyn tartak [Przemysł i handel Królestwa Polskiego 1912]

1926

 • Koziński J. (parowy) – [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Hejski A. (turbinowy) [Księga adresowa Polski 1926/27]

Duraczów
1602

 • Akt 24, karta18, wspomniany Jan młynarz z Duraczowa [Księga metrykalna od 1599]

1926

 • Janiszewski F. Tarnowskiego hr. J. Sukcesorowie [Księga adresowa Polski 1926/27]

Dyszów
1627

 • Karta 102, pod datą 9.12.1627 wspomniany jest Łukasz Kukla de Diszowsky młyn [Księga metrykalna od 1599]

1925

 • Spadkobierców hr. Tarnowskiego, młyn wodny [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]

1926

 • Janiszewski A. [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Kacperski S. Szajnfarber I. Tarnowska A. [Księga adresowa Polski 1926/27]

Dzibałtowski Młyn
1600

 • Akt 6, karta 7, wspomniany Jan Kukiełka de Dzibałtowski Młyn [Księga metrykalna od 1599]

Fadziejówka Mała
1905

 • Młyn wodny, gm. Borkowice [Powiat konecki 1905]

Faliszew
1905

 • A. Ostrowski, młyn wodny [Powiat konecki 1905]

Fałków
1926

 • Skoczylas Ant. [Księga adresowa Polski 1926/27]

Fryszerka
1912

 • Stanczerski Stan. młyn poczta Przysucha [Przemysł i handel Królestwa Polskiego 1912]

Gielniów
1926

 • Sznajderman M. [Księga adresowa Polski 1926/27]

Gilew
1905

 • Młyn wodny, gm. Bliżyn [Powiat konecki 1905]

Gołofiej
1622

 • Karta 76, pod datą 20.07.1622 wspomniany jest Jakób Gołofiej de młyn [Księga metrykalna od 1599]

1644

 • Karta 147, 12.04.1644 wspomniany Albertus Molitoris de młyn Gołofhiej [Księga metrykalna od 1599]

1729

 • Karta 415, wspomniany jest „Molindinum Plebanale Gołofiey” [Księga metrykalna od 1599]

1905

 • Młyn wodny, osiadłość gmina Końskie [Powiat konecki 1905]

1926

 • Tarnowska hr. Anna (wodny) Nałęczów [Księga adresowa Polski 1926/27]

Gowarczów
1926

 • Kozłowscy F. i M. (wodny) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Grzegorczyk A. Grzegorczyk F. Lipski Aron (wodny) [Księga adresowa Polski 1926/27]

Goworek
1905

 • Hr. K. Plater, młyn wodny, mała osiadłość gmina Chlewiska [Powiat konecki 1905]

Górny Młyn
1681

 • Karta 482, pod datą wrzesień 1681 wspomniany Wojciech Kukla de Górny Młyn [Księga metrykalna od 1599]

1903

 • A. Słapczyński [Kalendarz Guberni Radomskiej 1903]

1905

 • Mich. Jurkowski, młyn wodny, majątek gmina Duraczów [Powiat konecki 1905]

1925

 • Posłuszny, młyn wodny [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]

Greszczyn
1905

 • Młyn wodny, gmina Ruda Maleniecka [Powiat konecki 1905]

Grodek
1905

 • Mar. Dębińska, młyn wodny, folwark gmina Borkowice [Powiat konecki 1905]

Grodzisko
1926

 • Król Józ. Stępień A. [Księga adresowa Polski 1926/27]

Grzybów
1599

 • Akt 11, karta 2, wspomniany„filius molendinatoris” de Grzybów [Księga metrykalna od 1599]

1632

 • Karta 118, pod datą 18.11.1632 wspomniany jest Andrzej Młynarz de Grzybów [Księga metrykalna od 1599]

1925

 • Spadkobierców hr. Tarnowskiego, młyn wodny [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]

Gustawów
1905

 • Młyn wodny, kolonia gmina Czermno [Powiat konecki 1905]

Gwarek
1912

 • Białorybski R. młyn poczta Przysucha [Przemysł i handel Królestwa Polskiego 1912]

Idzikowice
1912

 • Stańczykowski Jan, młyn, poczta Opoczno [Przemysł i handel Królestwa Polskiego 1912]

Januchta gm. Borkowice
1905

 • Wiatrak [Powiat konecki 1905]

Kamienna
1925

 • Ożdżeński I, młyn z popędem mechanicznym [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]
 • Ożdżeński II, młyn z popędem mechanicznym [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]

1926

 • Młynarskie przybory Ratajczyk J. [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Ożdżeński A. (motorowy) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Ożdżeński W. Prawa W. (motorowy) [Księga adresowa Polski 1926/27]

Kamionka
1905

 • St. Wielowiejski, młyn wodny, gmina Niekłań [Powiat konecki 1905]

Kawy
1905

 • Młyn wodny, gm. Borkowice [Powiat konecki 1905]

Kłucko
1905

 • Mozes Urlych, wiatrak, gmina Miedzierza [Powiat konecki 1905]

Kochanów
1905

 • Hr. K. Plater, młyn wodny, gmina Chlewiska [Powiat konecki 1905]

Koczwara
1606

 • Karta 44 wspomniany jest Jan Jandula de Koczwarzin młyn [Księga metrykalna od 1599]

1626

 • Karta 96, pod datą 17.11.1626 wspomniany jest Andreas Koczfara de młyn [Księga metrykalna od 1599]

Kołoniec
1905

 • Młyn wodny, gmina Ruda Maleniecka [Powiat konecki 1905]
 • 1925 Dobrzański, młyn wodny [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]

Końskie, ul. Gimnazjalna. 
Wnętrze młyna przed rozbiórką. 
Foto KW.

Końskie, ul. Gimnazjalna, niszczejący młyn. 
Rysunek Paweł Kałwiński.

Końskie
1925

 • Piżyc, młyn z popędem mechanicznym [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]

1926

 • Piżyc M. (parowy) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Małachowskich Szajnfarber I. (wodny) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Ziókowski S. (wiatrak) Końskie gmina

Kościeliska
1905

 • Hr. J. Tarnowski, Kościeliska browary folwark gmina Duraczów [Powiat konecki 1905]

Królewiec
1926

 • Lenka J.[Księga adresowa Polski 1926/27]

Kornica
1599

 • Akt 1, karta 1, wspomniana jest Zofia Gołochoieiowa de Kornicki młyn [Księga metrykalna od 1599]

1601

 • Akt 24, karta 12, wspomniana Agnes Gołochwieiowa de Kornicki młyn [Księga metrykalna od 1599]

1905

 • Chil Szwarcberg, młyn wodny, gmina Końskie [Powiat konecki 1905]

1925

 • Kasperski, młyn wodny [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]

Królewiec
1905

 • Dwa młyny wodne, Królewice gmina Miedzierza [Powiat konecki 1905]

1926

 • Lenka J. [Księga adresowa Polski 1926/27]

Kwas
1905

 • Młyn wodny [Powiat konecki 1905]

Lasek
1905

 • Wiatrak, gmina Radoszyce [Powiat konecki 1905]

Lelitków

 • Młyn wodny, gmina Niekłań [Powiat konecki 1905]

Lipa
1905

 • Towarzystwo Akcyjne Ruda Maleniecka, młyn wodny, gmina Ruda Maleniecka [Powiat konecki 1905]

Machory
1926

 • Baliński I. (wodny) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Cer W. (wodny) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Głbała J. (wodny) Baliński I. (wodny) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Maciejewski A. (wodny) Baliński I. (wodny) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Pol. S. (wodny) Baliński I. (wodny) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Przygodzka Z. (wodny) Baliński I. (wodny) [Księga adresowa Polski 1926/27]

Marywil
1905

 • Młyn wodny, folwark gmina Szydłowiec [Powiat konecki 1905]

Mendralów
1905

 • Młyn wodny, osiadłość gmina Chlewiska [Powiat konecki 1905]

Miedzierza
1925

 • Jankowskich, młyn wodny [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]

Mnin
1925

 • Spirytus, młyn z popędem mechanicznym [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]

1926

 • Spirytys W. (parowy) [Księga adresowa Polski 1926/27]

Mniów
1926
Berner W. (wiatrak) [Księga adresowa Polski 1926/27]

Morzywół
1905

 • Młyn wodny, gmina Gowarczów [Powiat konecki 1905]

1925

 • Ferensztein i Marjański, młyn wodny [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]

Mrowina
1905

 • Karol Czaplicki, młyn wodny, gmina Dobromierz [Powiat konecki 1905]

Nadolne
1905

 • Młyn wodny, gmina Chlewiska [Powiat konecki 1905]

Nałęczów
1905

 • Hr. J. Tarnowski, młyn wodny, gmina Końskie [Powiat konecki 1905]

1925

 • Spadkobierców hr. Tarnowskiego, młyn wodny [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]

Niekłań Wielki
1926

 • Roziński S. (wodny) [Księga adresowa Polski 1926/27]

Nieświn
1599, 1608

 • Mateusz – akt 17, karta 3, wspomina młynarza Mateusza z Nieświńskiego młyna i Zofię Królową z Nieświnia, ponownie 1608 karta 51 – pod datą 8.01.1608 wspomniany jest Mateusz Młynarz de Nieświeński młyn [Księga metrykalna od 1599]

Nieznamierowice
1912

 • Piwowscy Bracia młyn, poczta Drzewica [Przemysł i handel Królestwa Polskiego 1912]

Nosalewice
1905

 • M. Barankiewicz, młyn wodny, gmina Przedbórz [Powiat konecki 1905]

Ojrzeń
1905

 • A. Krasiński, młyn wodny, mała osiadłość gmina Skotniki [Powiat konecki 1905]

Papiernia
1905

 • A. Krasiński, młyn wodny, mała osiadłość gmina Skotniki [Powiat konecki 1905]

Petrykozy
1912

 • „Petrykozy” młyn, Zygmunt hr. Broel-Plater, poczta Opoczno [Przemysł i handel Królestwa Polskiego 1912]

Piasek (Piaski)
1905

 • Młyn wodny, gmina Duraczów [Powiat konecki 1905]

1925

 • Spadkobierców hr. Tarnowskiego, młyn wodny [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]

Pijanów
1926

 • Zamoyski hr. Władysław (parowy) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Kowalski J. Smolny J. Wejman A. (wiatrak) [Księga adresowa Polski 1926/27]

Pilczyca
1905

 • Hr. W. Zamojski, młyn wodny, gmina Pianów [Powiat konecki 1905]

Pilny Młyn
1603

 • Akt 17, karta 21, wspomina Mateusz Mączka de Pilny Młyn [Księga metrykalna od 1599]

Piskorzeniec
1905

 • J. Zagorowska, młyn wodny, folwark gmina Góry Mokre [Powiat konecki 1905]

Plenna
1902

 • Wendel Josek i Izaak wieś Plenna [Rocznik adresowy Królestwa Polskiego na rok 1902]

1903

 • Rosen (młyn parowy) [Kalendarz Guberni Radomskiej 1903]

Pleńskowice
1905

 • Mik. Afanasjew, młyn wodny, folwark gmina Czermno [Powiat konecki 1905]

Podgórze
1905

 • S-wie Cholewińskiego, młyn wodny, mała osiadłość gmina Szydłowiec [Powiat konecki 1905]

Przedbórz
1925

 • Gross i Bielecki, młyn z popędem mechanicznym [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]

1926

 • Barankiewicz M. Gaj. J. Przedbórz gmina [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Bielecki J. i Gros W. (motorowy) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Goldman Boruch i Machuderski Józef (motorowy) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Marmursztajn Dawid (parowy) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Szkop Stan [Księga adresowa Polski 1926/27]

Przysucha
1926

 • Bar A. dzierż (wodny) Przysucha gmina [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Dembińskiego H. Sukcesorów (wodny) Przysucha gmina [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Dembińska Z. (walc) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Gotlib P. Gotlib H. Przysucha gmina [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Miedziński Mich. (wodny) Przysucha gmina [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Stefański F. dzierżawca) (wodny) Przysucha gmina [Księga adresowa Polski 1926/27]

Radoska
1905

 • Młyn wodny, gmina Grodzisko [Powiat konecki 1905]

Radoszyce
1912

 • Rosen Sz. młyn Radoszyce, Ruda Maleniecka [Przemysł i handel Królestwa Polskiego 1912]

1926

 • Gordowski A. (P.P.) wiatrak [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Gozdowski A. Pawlikowski S. Rojtman [Księga adresowa Polski 1926/27]

Rączki
1905

 • Dwa młyny wodne, gmina Dobromierz [Powiat konecki 1905]

Rogów
1905

 • Dwa młyny wodne, gmina Duraczów [Powiat konecki 1905]

Romanów
1905

 • Młyn wodny, mała osiadłość gm. Chlewiska [Powiat konecki 1905]

Ruda Białaczowska
1926

 • Ferensztajn K. (wodny) [Księga adresowa Polski 1926/27]

Ruda Maleniecka
1905

 • Towarzystwo Akcyjne Ruda Maleniecka, młyn wodny [Powiat konecki 1905]

1925

 • Jankowskich, młyn wodny [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]

Rusinów
1905

 • Hr. K. Plater, młyn wodny, gm. Chlewiska [Powiat konecki 1905]

Ruski Bród
1905

 • Mar. Dębińska, młyn wodny, gm. Borkowice [Powiat konecki 1905]

Ruszkowice
1905

 • Młyn wodny, gm. Borkowice [Powiat konecki 1905]

Sadek
1905

 • Wiatrak, gmina Szydłowiec [Powiat konecki 1905]

Skarżysko
1912

 • Ojrzewski młyn parowy, poczta Skarżysko [Przemysł i handel Królestwa Polskiego 1912]

Skarżysko Książęce
1926

 • Gładysz (wiatrak) [Księga adresowa Polski 1926/27]

Skarżysko Kościelne
1926

 • Bilski J. Górecka Maria Wiatr [Księga adresowa Polski 1926/27]

Skórkowice
1926

 • Fula J. i Zyfert B. (wodny) [Księga adresowa Polski 1926/27]

Skronina
1926

 • Śliwiński W. (wodny) [Księga adresowa Polski 1926/27]

Skrzynno
1926

 • Krajewska K. (wodny) [Księga adresowa Polski 1926/27]

Skrzyńsko
1926

 • Janicki Józef (wodny) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Janik A. (wodny) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Kozłowski P. Orłowski A. Snopczyński J. (wodny) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Kozłowski A. Mianowicki A. Mirecka Fr. Świątczyński J. Tamporek A. Wijatkowski J. (wiatrak) [Księga adresowa Polski 1926/27]

Smyków
1905

 • Młyn wodny, gmina Miedzierza [Powiat konecki 1905]

1925

 • Wolski, młyn z popędem mechanicznym, gmina Czermno [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]
Końskie. Stary Młyn, dobra hr.Tarnowskich, około 1880 roku. Autor fotografii: Józef Grodzicki (1854-1939). Właściciel fotografii: Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. DI 38320 (FBC). Fotografia (16,5 x 19,3) naklejona na kartonie o wymiarach 23,8 x 32. Na kartoniku są zapiski: na dolnym marginesie druk: Niekłań [przekreślone] | Dobra Jaśnie Wielmożnego Hr. Ludwika Platera [przekreślone i dopisane ołówkiem:] Tarnowskiego | zwane Stary Młyn. Ponadto sygnatura druk: Zakład Fotograficzny J. Grodzicki w Radomiu.

Stary Młyn
1599

 • Jan – akt 36, karta 5, wspomniany jest młynarz Jan ze Starego Młyna [Księga metrykalna od 1599]

Stanisławów
1905

 • Młyn wodny, gmina Chlewiska [Powiat konecki 1905]

Sudoł
1905

 • Młyn wodny, leśna osiadłość gmina Borkowice [Powiat konecki 1905]

Sworzyce
1926

 • Andruszkiewicza F. Sukcesorowie (parowy) (B) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Deja P. (wodny) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Ryniecki W. (wodny) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Rybiałek A. (wiatrak) [Księga adresowa Polski 1926/27]

Szabelnia
1905

 • Młyn wodny, gmina Duraczów [Powiat konecki 1905]

1925

 • Spadkobierców hr. Tarnowskiego, młyn wodny [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]

Szarbsko
1905

 • J. Kosińska, młyn wodny, gmina Skotniki [Powiat konecki 1905]

Szydłowiec
1925

 • Kurländer, młyn z popędem mechanicznym [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]

1926

 • Augustyniak W. (wodny) Szydłowiec gmina [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Blumfeld N. i Bryks S. (wodny) Szydłowiec gmina [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Czerscy J i W. (wodny) Szydłowiec gmina [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Kurländer i Warszawski (parowy) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Pinkiel A. (parowy) [Księga adresowa Polski 1926/27]
 • Rozencwajg I dzierż. Skórkiewicz F. (wodny) Szydłowiec gmina [Księga adresowa Polski 1926/27]

Szynkarka
1905

 • Józef Gluza, młyn wodny, gmina Szydłowiec [Powiat konecki 1905]

Świnna
1912

 • Weinert Karol, młyn, poczta Opoczno [Przemysł i handel Królestwa Polskiego 1912]

Turowice
1905

 • Jan Cel, młyn wodny, gmina Czermno [Powiat konecki 1905]

Ubyszów
1905

 • Młyn wodny, gm. Bliżyn [Powiat konecki 1905]

Wandów
1905

 • Mokiejewski, młyn wodny, gmina Chlewiska [Powiat konecki 1905]

1912

 • Szmerdroszer M. młyn, poczta Szydłowiec [Przemysł i handel Królestwa Polskiego 1912]

Wawrzynów
1905

 • Mar. Dębińska, młyn wodny, gmina Borkowice [Powiat konecki 1905]

Widoma – Przedbórz
1905

 • Wiatrak, Widoma – przedmieście Przedborza [Powiat konecki 1905]

Witków
1905

 • Lejzor Blas, młyn wodny, mała osiadłość [Powiat konecki 1905]

1925

 • Dobrzański, młyn wodny [Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925]

Wólka Paprotnia
1905

 • Młyn wodny, gmina Pianów [Powiat konecki 1905]

Zameczek
1912

 • Drużbacki Aug. młyn poczta Opoczno [Przemysł i handel Królestwa Polskiego 1912]

Zbrojów
1905

 • Gen M. Zyngier (?), młyn wodny, gm. Bliżyn [Powiat konecki 1905].

Żarnów
1926

 • Krzywkowski i Pawłowski S. Wiśniewski B. Wiśniewski J. (wiatrak) [Księga adresowa Polski 1926/27]

Bibliografia

 1. Księga metrykalna z archiwum kościelnego w Końskich od 1599 roku. Księga bardzo dobrze zachowana, oprawna w skórę, wąskiego formatu, liczy 594 karty. Wypisy z tej księgi wykonał Henryk Seweryn Zawadzki.
 2. Księga adresowa Polski dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27, Warszawa.
 3. Przemysł i handel Królestwa Polskiego 1912.
 4. Rocznik adresowy Królestwa Polskiego na rok 1902.
 5. Kalendarz informacyjny Guberni Radomskiej na rok 1903, Radom 1903.
 6. Powiat konecki. Spis miast, gmin, osad, wsi i innych osiadłości (1905 i 1907).
 7. Stanisław Malanowicz, Życie gospodarcze powiatu koneckiego położonego w województwie kieleckim, od najdawnieszych czasów do obecnego, 1925. (maszynopis)

Młynarska poczta

Poczytność artykułów o tematyce młynarskiej przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Nie dość, że w pięcioletnim epizodzie istnienia strony oba artykuły miały jedną z największej ilości odsłon, a i odzew czytelników był bogaty, zachęcający do dalszych prac nad tym tematem. Życzę zatem czytelnikom miłej lektury i współpracy w uzupełnianiu o informacje tego leksykonu. Na dzisiaj to ledwie szkielet, który wraz z czytelnikami wypełnimy treścią. Dodam, że celowo nie poruszam tematu kuźnic i młynów do przemiału glinki. Będą one stanowiły niejako osobne rozdziały historii, tym bardziej, że losy kuźnic często splatały się z losami młynów. Młyny w niektórych latach mełły zboże, a w następnych glinkę. Nie da się tego ściśle oddzielić.
Otrzymałem korespondencję i fotografię (zamieściłem ją w leksykonie) od konecczanina Andrzeja Grabarczyka na temat młyna w Końskich na ul. Gimnazjalnej. Jeżeli można rozwinąć temat to serdecznie zapraszam.
Kolega Paweł Kałwiński przysłał swój rysunek młyna ul. Gimnazjalna i fotografie z jego rozbiórki. Dziękuję
Bardzo dziękuję za korespondencję Bogdanowi Stolarskiemu w sprawie młynów w Piasku i okolicy. Mam nadzieję na stałe pogłębianie tematu.
Pan Adam Kijewski przesłał ciekawe informacje i dokumenty. Czy będzie mógł Pan opracować krótkie (a może rozbudowane?) noty dotyczące rodzinnych historii rodów młynarskich i samych młynów? Bardzo chętnie dołączę do leksykonu. Moja nieznajomość łaciny nie pozwala mi na swobodne czytanie przesłanych przez Pana dokumentów. Mam nadzieję publikować leksykon np. co kwartał i stopniowym rozszerzaniem tematu. Mam nadzieję na szeroki i długofalowy odzew czytelników strony. Być może powstanie kiedyś książka.

Krzysztof Woźniak