Majówka w kapliczce na Bawarii

Majowe śpiewania w kapliczce na Bawarii – maj 2015. 
Foto. Paweł Kubiak.

Dwunastu „apostołów” ze wsi Bawaria

Piętnastu zacnych i zamożnych gospodarzy wsi Bawaria, członków Bractwa Różańca Świętego tworząc grupę inicjatywną – wybudowało w 1907 roku własnym sumptem kapliczkę; ze składek i własną pracą. Przekazywana ustnie tradycja rodzinna mówi, że grupa nazwała się „dwunastu apostołów”. Placu pod budowę użyczył A. Owczarek, a Kania krył dachówką dach. Obok, niedaleko stała już Kapliczka Kupców – zacni gospodarze nie chcieli być gorsi.
Jestem dumna, że wśród fundatorów był mój dziadek Tomasz Pająk, który był cieślą, wykonywał sklepienie kapliczki – mówi pani Maria Świtakowska mieszkanka wsi Rogów – Odludna. W latach 50. jako młoda osoba uczestniczyłam w wielu majówkach w tej kapliczce. Kapliczką opiekował się przez długi czas ks. Józef Granat, czynnie uczestniczył w śpiewach i modlitwach majowych. Kilkakrotnie kapliczce stanowiła jeden z czterech ołtarzy w święto Bożego Ciała.

Pamiątkowa fotografia uczestników majówki 2015 przed kapliczką. 
Foto. Paweł Kubiak.

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w Kapliczce Zacnych Gospodarzy na Bawarii. 
Ten obraz kobiety z Bawarii zakupiły podczas pielgrzymki już po wojnie w Częstochowie. 
Foto. Paweł Kubiak.

Konecka Bawaria, majówka 2015

Otrzymałem (KW) zapowiadaną pocztę – maila od kolegi. Sprawiła mi wielką radość – zawsze chciałem fotografować majówki przy krzyżach, kapliczkach…:
Przesyłam kilka fotek z tegorocznej „niezapomnianej” Majówki z koneckiej Bawarii. Przez cały miesiąc uczestniczyły w niej następujące rodziny zamieszkałe na Bawarii: Zielińskich, Szczerków, Kubiaków, Fijałkowskich, Makuchów, Młodawskich, Smołuchów, Tomaszewiczów, Siudów, Zdziechów, Jarosów i Ciborowskich. Niezapomniany charakter majowym pieśniom Maryjnym dawało z pewnością melodyjne granie na akordeonie Roberta Szczerka, któremu serdecznie dziękują wszystkie rodziny uczestniczące w tegorocznej majówce. Śpiewano takie pieśni jak choćby: Zapada zmrok, Chwalcie łąki umajone, Po górach dolinach, Serdeczna Matko, Czarna Madonno, czy niezwykle emocjonalną pieśń Dobranoc Ci Matko.
Rodziny uczestniczące w majówce serdecznie zapraszają wszystkich, osoby świeckie i duchowne, do uczestnictwa w tej pięknej tradycji dziękczynnej Matce Boskiej, na wspólne śpiewanie i uczestnictwo, które z pewnością wzbogaci każdego w jego codziennej wędrówce. Pozdrawiam Paweł Kubiak.

Piętnastu zacnych i zamożnych gospodarzy wsi Bawaria, członków Bractwa Różańca Świętego tworząc grupę inicjatywną – wybudowało w 1907 roku własnym sumptem kapliczkę; ze składek i własną pracą. Przekazywana ustnie tradycja rodzinna mówi, że grupa nazwała się „dwunastu apostołów”. Foto. Paweł Kubiak.

Dzieci i dorośli – uczestnicy majowego śpiewania w kapliczce na Bawarii – maj 2015. 
Foto. Paweł Kubiak.

Pochodzenie nazwy wsi

Bawaria – dość często spotykamy wśród nazw miejscowych nazwy, które w niezmienionej na ogół postaci przeniesione zostały z jednych obiektów (czasem bardzo odległych) na inne. Wynika to z jednej strony ze związków uczuciowych np. z dawnym miejscem rodzinnym (nazwy: Bawaria, Odrowąż), miejscem okresowego pobytu (nazwy: Bereza, Mała Rosja, Warszawa), a także miejscami kultu (nazwy: Akwizgran, Betlejem, Jeruzal, Rzym) z drugiej – z pewnych skojarzeń topograficznych…

[w: Danuta Kopertowska, 
Nazwy miejscowe województwa kieleckiego, s. 294 Kraków 1984]

Kapliczka na Bawarii, dzielnicy Końskich – ul. Marszałka Piłsudskiego, w całej okazałości. 
Foto. Paweł Kubiak.

Końskie i okolice – wyraźnie zaznaczona oddzielnie wieś Bawaria. Na wojskowej mapie można odczytać kilka informacji, chociażby, że: zabudowania w Bawarii usytuowane są od północnej strony drogi. Cała droga z Końskich do Modliszewic jest obsadzona lipami, zachowanych do dzisiaj jest tylko kilkanaście drzew.
Fragment Mapy Zachodniej Galicji A. Meyera von Heldensfelda z lat 1801-1804, Wiedeń, Osterreichisches Staatsarchiv-Krigsarchiv, kopia w archiwum ROBiDZ w Kielcach.

Sporządzona przez Niemców w dniu 6.10.1944 lista wygnańców z Warszawy, 
po powstaniu, ulokowanych we wsi Bawaria. 
Ciekawi mnie: ilu z tych wysiedleńców zapuściło tu korzenie? 
Czy jest pamięć o tych ludziach?
Dokument w zbiorach KW. Skany wszystkich list dostępne są na >>> stronie

Kilka wieków temu – trochę statystyki

  • W połowie wieku XVIII Jan Małachowski sprowadził kilkadziesiąt rodzin rzemieślników ze Śląska, Saksonii, Bawarii, Prus. Katolicy osiedlili się w dzielnicy zwanej Bawarią, ewangelicy natomiast zajęli mieszkania na Pomykowie…
    [w: ks. Józef Barański, Parafia p.w. św. Mikołaja w Końskich. Duszpasterstwo i administracja w latach 1973-92, Końskie 1996]
  • Akt notarialny z dnia 28.01.1827, informuje, że na Bawarii kwaterowali żołnierze z 2 Pułku Piechoty Liniowej [Akta stanu cywilnego z 1827, str. 7].

Dane z 1905 roku informują, że Bawaria była przedmieściem miasta Końskich:

  • Ilość mieszkańców obojga płci – 136,
  • Ogólna ilość budynków – 17 (budynków murowanych 4, budynków drewnianych 13),
  • Zakłady przemysłowe – fabryka mydła,

Dane z 1921 roku informują o wsi Bawaria:

  • wieś składała się z 25 budynków z przeznaczeniem na mieszkalne,
  • ludność ogółem 142; mężczyzn 69, kobiet 73. Jeden mieszkaniec był narodowości rosyjskiej, wyznania prawosławnego,
  • Stanisław Malanowicz w swoim opracowaniu Życie gospodarcze powiatu koneckiego, 1925; podaje informację o istnieniu w Bawarii cegielni Aleksandrowicza.
KW