Życzenia Stanisława Tarnowskiego dla Stanisława i Anny Małachowskich w Końskich. Dzików 24.12.1847

Życzenia Stanisława Tarnowskiego (przyszły profesor i rektor UJ) 
dla dziadków Stanisława i Anny Małachowskich z Końskich. Pisane w Dzikowie w 1847 r.
Stanisław Tarnowski w dzieciństwie często odwiedzał Końskie i zachował wiele miłych wspomnień 
z tych wizyt. Dokument w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie.

Zbliżają się Święta. Wszyscy spieszą ze złożeniem na Nie życzeń Kochanym Dziadzi i Babuni, jakżebym ja, który od Nich tyle dowodów dobroci i miłości otrzymałem, nie miałbym wynurzyć uczuć, które zawsze tkwią w mym sercu. Oby Bóg wysłuchał moich modłów utrzymując w dobrym zdrowiu i stałym szczęściu, a nam zaś dozwolił jak najprędzej Ich ujrzeć i ucałować ręce co będzie uzupełnieniem szczęścia dla przywiązanego wnuka Stanisława.

Babunia tutejsza uszanowania przesyła.
Dzików dnia 24 grudnia 1847 roku.