Stanisław August Poniatowski w Maleńcu 15 lipca 1787. Społeczność włości Maleniec 1810-35

Król Stanisław August Poniatowski – trasa przejazdu z Radoszyc do Maleńca. Reymanns Special-Karte 135A, fragment mapy z początku XIX w.

Dzień 15 lipca. Niedziela [Radoszyce – Jacentów]

Mając oglądać N. Pan wyjechał po wysłuchaniu Mszy św. w kościele radoszyckim do Jcentowa, wziąwszy ze sobą do karety J[aśnie] P[ana] Kancle[rza] W[ielkiego] Kor[onnego] i J[aśnie] P[ana] Stadnickiego Chor[ążego] Pilzniń[skiego]. Jak zacny obywatel i minister, tak rządny gospodarz J[aśnie] P[an] Kanclerz, założył na miejscu od wielu lat nieznanym jedną z najlepszych kuźnię i od imienia swojego nazwał. Wiedzieć tam [widać tam] wprowadzoną do stawu rzekę Czarną, która kilku piecom i młotom do fryszerki przez machiny porządne i gruntowne, hojnie dodaje wody. Widzieć także zbudowaną w bliskości kuźnicy pompę wodną, która w czasie letnim, ile przy rozpalonych jeszcze od pieców dachach, dodaje wody rynnami i cały ten dach na kształt rzęsistego deszczu oblewa. To wszystko N[ajjaśniejszy] Pan z wielką swoją satysfakcją oglądawszy wyjechał z tymże J[aśnie] P[anem] Kanclerzem do Malińca, wziąwszy ze sobą J[aśnie] P[ana] Jezierskiego Kaszte[lana] Łukow[skiego], który w pomienionym Malińcu oraz Miedzieży; dobrach swoich dwie ogromne fabryki do topienia żelaza w surowiźnie i do fryszerki założył.

[Maleniec]
Przybywszy N[ajjaśniejszy] Pan przez groble i mosty gruntowe odwiedził naprzód założony tartak o kilku piłach z przydaną machiną do świdrowania dziur w kołach.
Szedł potem do innych dwóch gmachów z muru wyprowadzonych, z których w jednym mają się ciągnąć druty, w drugim założona fryszerka …[nieczytelne]
Oglądał potem N[ajjaśniejszy] Pan machiny do dźwigania w górę ciężarów i wyrywania drzew z korzenia. Odwiedził nową austerię i zbudowanych kilkadziesiąt domów rzemieślniczych, a na koniec dom gospodarski, w którym J[aśnie] P[an] Kasztelan prezentował N[ajjaśniejszemu] Panu różne gatunki żelaznych naczyń gospodarskich, kuchennych i stołowych; z własnego żelaza i i przez domowych fabrykantów sporządzonych. Zadziwiło to wszystkich przytomnych to miejsce, puste przed trzema laty i niedostępne, które staranna i kosztowna i pożyteczna dla kraju czynność J[aśnie] P[ana] Kasztelana w porządne miasteczko i w tak okazałą fabrykę, tudzież stawy, groble, kanały i ogrody zmieniła.
Ukontentowany N[ajjaśniejszy] Pan z widzenia pożytecznej budowy i J[aśnie] PP[panów] Kanclerza i Kasztelana, wrócił się z nimi do Radoszyc około godziny wpół do trzeciej, gdzie zastał gotowy obiad u kilku stołów…

Maleniec – widoczne zabudowania fabryczne (od strony południowej) i samej wsi (typowa ulicówka). Fragment mapy Zachodniej Galicji A. Meyera von Heldensfelda z lat 1801-1804, Wiedeń, Osterreichisches Staatsarchiv-Krigsarchiv, kopia w archiwum ROBiDZ w Kielcach.

Społeczność włości Maleniec 1810-35

Wielkanocny spis ludności w parafii Bedlno podaje, że w włości Maleniec w 1839 mieszkało 105. mężczyzn i 104 kobiet (razem 209 mieszkańców). A jak się ta liczba ma do innych miejscowości parafii i gminy Bedlno w tym okresie? Więcej mieszkańców liczyły miejscowości: Koliszowy – 325 mieszkańców, Grembenice – 234, Bedlno – 223. Pozostałe miejscowości parafii i gminy a to Wierzchowisko – 195, Sworzyce – 183, Demba – 168… Zresztą ciekawy czytelnik może sam zobaczyć na wykazie – wyciągnąć wnioski. [Zam. w artykule: Dzwon na trwogę – Bedlno…] Tak więc Maleniec był stosunkowo dużą miejscowością w tej gminie, jednak całkowicie odmienną od pozostałych – o industrialnym charakterze. No może z wyjątkiem włości Wierzchowisko. Przeglądając akta urodzin małżeństw i śmierci dotyczące lat 1810-35 odnalazłem w Maleńcu następujące wykonywane przez ludność zawody:
akuszerka – 1, arendarz – 3, bednarz – 1, ciesla – 4, dziedzic – 1, dziewka – 1, frysierz – 30, furman 1, gajowy – 1, handlarz – 1, karczmarz – 1, kołodziej – 5, kositarz – 2, kowal – 64, krawiec – 2, kucharka – 2, kurzacz – 4, kutzer – 2, kwotnik – 1, majster fabryk kuźnicznych – 2, milcarz – 2, młynarz – 1, pachciarz – 2, palarz – 1, pilarz – 2, pisarz – 7, piwowar – 2, rachmistrz – 1, slosarz – 7, służąca – 3, sołtys – 1, szewc – 1, topornik – 9 i wyrobnik – 12.
W opracowaniu nie notowałem nazwisk rolników, włościan i wieśniaków, zresztą ich liczba w przypadku Maleńca nie przekracza 10.

Nasuwają się ciekawe wnioski:

 • Analizując występowanie zawodów nabieramy pewności, że miejscowość nosi w tych latach typowo industrialny charakter. Przeważają zawody: kowal, frysierz, kołodziej, kurzacz, slosarz, topornik … co stanowi 66% odnotowanej populacji włości Maleniec. Ciekawostka. W połowie drugiej dekady XIX wieku nastąpiło doprecyzowanie nazwy kowal. Określenie kowal fabryczny występuje od 1816, kowal młotowy od 1819, kowal ręczny od 1920 roku.
 • Trzeba koniecznie wspomnieć o przybyłych z zewnątrz (spoza Królestwa Polskiego) rzemieślnikach. Po pierwsze zwróćmy uwagę na pisownię imion i nazwisk. Przykładowo: imię Frantz przekształciło się w kolejnych zapisach w imię Franciszek (znam też przypadki odwrotne), nazwisko Müas z czasem zmienia się w Miias. Z rzadka podawane jest pochodzenie (tych przypadków jest zapewne więcej, być może odnotowane są w innych lub wcześniejszych aktach):
 • Skwara Jan s. Woyciecha – profesji frysierz, rodem z Szląska Pruskiego [Śląsk Austriacki] cyrkułu Lubliniec a teraz w włości Maleniec zamieszkały.
 • Barański Woyciech s. Walentego – profesji kowal, zam. w Maleńcu, ojciec Walenty Barański zam. w włości Gorzkowice w województwie kaliskim.
 • Głowacki Jan s. Jana – kowal, zam. w Maleńcu. Ur. w mieście Gliwice Śląsku Pruskim.
 • Müttwin Jan s. Leopolda – kurzacz, zam. w Maleńcu. Rodzice w Szląsku Pruskim w włości Sławenczyk dawniej zamieszkałych.
 • Wysoczyński Jan – w obowiązkach kutzera dworu Maleńca. Syn Walentego zam. w Samo… cyrkule jasielskim Galicji Austriackiej.
 • Gaiewska Katarzyna – w włości Maleniec w obowiązkach służebnej przy dworze zostajaca. Rodzice pochodzą z Wolborza obwodzie i powiecie piotrkowskim województwie kaliskim.
 • Ludności żydowska wykonywała w tej miejscowości zawody: arendarz, handlarz, kołodziej, krawiec, kwotnik, pachciarz, palarz. Jako ciekawostkę dodam, że po raz pierwszy odnalazłem w aktach parafii i gminy Bedlno (nie wspomnę o parafii koneckiej i gowarczowskiej) nazwiska Żydów wykonujących zawód rolnika: Herszkowicz Leybus – rolnik, zam. w Bedlenku 1823, Herszkowicz Lewek – rolnik, zam. w Bedlenku 1820, Rolnicki Lewek – w włości Bedlenko na gospodarstwie osiadły 1825.
 • Niewątpliwym liderem (używając współczesnego nazewnictwa) miejscowej społeczności był: Franciszek Skwara – topornik, Michał Lux – slosarz, Andrzey Cyz – frysierz. Występują oni jako świadkowie w większości spisanych akt urodzeń, małżeństw i zeyść.
 • Zapewne ciekawą i silnie umocowaną postacią był sołtys Maleńca Antoni Piskrzyński, który występuje w dokumentach nieprzerwanie w latach 1813-35 (i zapewne dalej).
 • Wśród zanotowanych aktów urodzin, ślubów i zgonów stosunkowo niewiele dotyczy włości Maleniec. Sytuacja ta zmienia się dopiero od 1818 roku, ale też mało znacząco. Można odnieść wrażenie, że demograficznie dużo szybciej rozwijały się inne miejscowości, chociażby Wierzchowisko, Koliszowy… (więcej zapewne w innym opracowaniu).

Akuszerka

 • Cyzowa Franciszka – akuszerka, zam. w Maleńcu, lat 42 [Akta urodzenia 4.10.1810]

Arendarz

 • Alpert Mortka – propinator w włości Maleniec zamieszkały [Akta urodzeń 23.03.1824]
 • Lewkowicz Swzerc (?) – propinator w włości Maleniec zamieszkały [Akta urodzin 21.10.1825]
 • Szlamowicz Szmul – arendarz propinacji malenieckiej, zam. w Maleńcu, lat 45 [Akta urodzenia 25.01.1811] Zm. w Maleńcu w wieku lat 65 – 1823.

Bednarz

 • Wiaderny Franciszek – majster kunsztu bednarskiego, zam. w Maleńcu [Akta małżeństw 30.01.1814]

Cieśla

 • Maiewski Sebasyan – profesji ciesielskiej, zam. w Maleńcu, lat 60 [Akta urodzin 9.07.1820]
 • Wiaderny Franciszek – cieśla, zam. w Maleńcu, lat 50 – 1820 [Akta zeyścia 30.11.1811]
 • Wiaderny Józef – cieśla fabryk kuźniczych, zam. w Maleńcu, lat 23 [Akta urodzin 16.11.1817]
 • Wiaderny Cieślak Józef – profesji cieśla, zam. w Maleńcu [Akta urodzin 12.04.1825]

Dziedzic

 • Mazaraki Michał s. Józefa – dóbr Kotuszowa i innych dziedzic, zaś dóbr J O Xcia de Hessen Darmstadt Cieklińsko zwanych w obwodzie opoczyńskim województwie sandomierskim leżących posiadacz dzierżawny w włości Maleniec pod numerem 1 zamieszkały, zm. w Maleńcu w wieku lat 54 [Akta zeyścia 21.12.1819] Niegdyś ojca Józefa i Anny z Mikołowskich Mazaraków.

Dziewka

 • Pawłowska Maryanna – w wsi Maleniec za dziewkę zostająca i zamieszkała, lat 20 [Akta małżeństw 16.02.1833]

Frysierz

 • Bomba Andrzey (Jędrzey – 1817) – frysierz, zam. w Maleńcu, lat 40 [Akta urodzenia 13.10.1811] Zm. w Maleńcu w wieku lat 50 – 1818.
 • Capalski Dominik – frysierz, zam. w Maleńcu, lat 48 [Akta zeyścia 22.01.1831]
 • Cyz Andrzej – majster kunsztu frysierskiego, zam. w Maleńcu, lat 32 [Akta urodzenia 2.09.1810]
 • Derflel (Derflik, Derfla – 1817) Paweł s. Franciszka – frysierz, zam. w Maleńcu, lat 28 [Akta urodzin 12.11.1816] Zm. w Maleńcu w wieku lat 40 – 1828.
 • Domagalski Michał – frysierz, zm. w Maleńcu w wieku lat 60 [Akta zeyścia 28.08.1832]
 • Domagała Michał – frysierz, przy fabrykach malenieckich będący – 1824, zam. w Maleńcu, lat 50 [Akta urodzin 19.04.1818]
 • Gierczak Walenty – majster kunsztu frysierskiego, zam. w Maleńcu, lat 30 [Akta urodzenia 2.09.1810]
 • Glawatz Jan – frysierz, zam. w Maleńcu [Akta zeyścia 19.06.1817]
 • Gurski Dominik – frysierz, zam. w Maleńcu [Akta małżeństw 26.01.1823]
 • Hanc Ignacy – frysierz, zm. w Maleńcu w wieku lat 42 [Akta zeyścia 22.09.1832]
 • Karwas Krzysztof – frysierz, zam. w Maleńcu, lat 35 [Akta urodzenia 10.11.1811]
 • Kromer Franciszek – frysierz, zam. w Maleńcu, lat 30 [Akta urodzin 4.09.1814]
 • Łabaś Jan – frysierz, zam. w Maleńcu, lat 45 [Akta zeyścia 3.02.1832]
 • Miernik Felix – frysierz, zam. w Maleńcu, lat 67 [Akta małżeństw 11.09.1832]
 • Piotrowski Szczepan – frysierz, zam. w Maleńcu, lat 27 [Akta urodzin 31.01.1819]
 • Piskulak Jan Kanty s. Macieja – frysierz, zam. w Maleńcu, lat 22 [Akta małżeństw 19.01.1817]
 • Rupniewski Szczepan – frysierz, zam. w Maleńcu, lat 30 – 1821 [Akta zeyścia 11.03.1819]
 • Sieniawski Jan Kanty – frysierz, zam. w Maleńcu, lat 26 [Akta urodzin 1.03.1818]
 • Skwara Franciszek – majster kunsztu frysierskiego, zam. w Maleńcu, lat 40 [Akta urodzenia 2.09.1810]
 • Skwara Jan s. Woyciecha – profesji frysierz, rodem z Szląska Pruskiego cyrkułu Lubliniec a teraz w włości Maleniec zamieszkały, lat 30 [Akta małżeństw 30.01.1814]
 • Skwara Franciszek – frysierz, zam. w Maleńcu, lat 44 [Akta urodzin 11.02.1816]
 • Skwara Frederyk s. Franciszka – frysierz, zm. w Maleńcu w wieku lat 24 [Akta zeyścia 4.05.1828]
 • Skwara Jan – frysierz, zam. w Maleńcu [Akta małżeństw 26.01.1823]
 • Stalmach Wawrzeniec – frysierz, zam. w Maleńcu, lat 32 [Akta małżeństw 30.01.1832]
 • Suchanek Franciszek (Frantz – 1820) – frysierz, zam. w Maleńcu, lat 28, lat 40 – 1820 [Akta urodzin 19.09.1813] Zm. w Maleńcu w wieku lat 40 – 1821.
 • Suchanek Szymon – majster frysierz, zam. w Maleńcu, lat 72 [Akta urodzenia 10.03.1811]
 • Tatarski Franciszek – frysierz, zam. w Maleńcu, lat 36 [Akta małżeństw 19.02.1814]
 • Tatarski Wincenty s. Franciszka – na teraz w wsi Maleńcu przy fabryce za frysierza zamieszkały [Akta małżeństw 6.08.1832]
 • Warwas Krzysztof (Chrystyan – 1812) – majster kunsztu frysierskiego, zam. w Maleńcu, lat 34 [Akta urodzenia 26.04.1811]
 • Wiaderny Woyciech – frysierz,. zam. w Maleńcu, lat 28 [Akta małżeństw 6.08.1832]

Furman

 • Ostrowski Woyciech – furmanką trudniący się, zam. w Maleńcu, lat 30 [Akta urodzin 9.07.1820]

Gajowy

 • Pawłowski Andrzey – gajowy, zam. w Maleńcu, lat 43 [Akta urodzenia 5.09.1811]

Handlarz

 • Szlamowicz Mosiek – handlem różnym trudniący się, zm. w Maleńcu w wieku lat 28 [Akta zeyścia 29.08.1819]

Karczmarz

 • Sieniawski Łukasz – karczmarz, zam. w Maleńcu, lat 50 [Akta małżeństw 3.08.1835]

Kołodziej

 • Leybusiewicz Leyzer – profesji kołodziej, zam. w Maleńcu, lat 36 [Akta urodzin 20.08.1818]
 • Lejbusiowicz Welba – profesji kołodziej, zam. w Maleńcu, lat 34 [Akta urodzin 14.05.1818]
 • Majorowicz Leybuś – profesji kołodziej, zam. w Maleńcu, lat 64 [Akta urodzin 14.05.1818]
 • Wałtsta Leyzer – profesji kołodziej, zam. w Maleńcu [Akta urodzin 9.11.1823]
 • Wichert Jozef – profesji kołodziej, zm. w Maleńcu w wieku lat 76 [Akta zeyścia 18.03.1818]

Kositarz

 • Cyz Kacper – kositarz, zam. w Maleńcu, lat 26 [Akta urodzin 19.04.1818]
 • Miias Karol – kositarz, zam. w Maleńcu, lat 25 [Akta urodzin 25.03.1822]

Kowal

 • Barański Woyciech s. Walentego – profesji kowal, zam. w Maleńcu, ojciec Walenty Barański zam. w włości Gorzkowice w województwie kaliskim, lat około 32 [Akta małżeństw 19.01.1817]
 • Bienkowski Tomasz – kowal, zam. w Maleńcu [Akta zeyścia 25.10.1812]
 • Bomba Andrzey – majster kunsztu kowalskiego, zam. w Maleńcu, lat 42 [Akta urodzin 30.12.1812]
 • Bomba Antoni s. Jędrzeja – kowal, zam. w Maleńcu, lat 23 [Akta małżeństw 11.06.1832]
 • Bomba Łukasz – kowal młotowy, zam. w Maleńcu [Akta urodzin 28.11.1823]
 • Capalski (Czapalski – 1821) Dominik – profesji kowalskiej, zam. w Maleńcu, lat 40 – 1819 [Akta zeyścia 11.02.1817]
 • Ciślik Bartłomiey – kowal, zm. w Maleńcu w wieku lat 29 [Akta zeyścia 29.09.1831]
 • Cyz Andrzey – majster kunsztu kowalskiego, zam. w Maleńcu, lat 42 [Akta urodzin 30.12.1812]
 • Cyz Filip – majster kunsztu kowalskiego, zam. w Maleńcu [Akta zeyścia 27.06.1811] Zm. w Maleńcu w wieku lat 53 – 1811.
 • Cyz Jędrzej – majster kunsztu kowalskiego, kowal ręczny – 1820, zam. w Maleńcu, lat 25 [Akta urodzenia 26.06.1811]
 • Cyz Józef – majster kunsztu kowalskiego, profesji kowal fabryczny – 1816, kowal młotowy – 1820, zam. w Maleńcu, lat 23 [Akta urodzin 27.02.1812]
 • Cyz Kacper s. Filipa – profesji kowalskiej, zam. w Maleńcu, lat 25 [Akta małżeństw 9.02.1817]
 • Czapalski Dominik – majster kunsztu kowalskiego, zam. w Maleńcu, lat 27 [Akta urodzenia 4.10.1810]
 • Derfel Paweł – kowal, zam. w Maleńcu, lat 25 [Akta małżeństw 25.05.1815]
 • Dynowski Jan s. Jana – kowal młotowy, zam. w Maleńcu, lat 27 [Akta małżeństw 11.09.1832]
 • Dyszowski Antoni – profesji kowal, zam. w Maleńcu [Akta urodzin 13.03.1825]
 • Gierczak Walenty – majster kunsztu kowalskiego, kowal ręczny – 1820, kowal młotowy – 1827, zam. w Maleńcu, lat 40 [Akta urodzenia 10.03.1811]
 • Gierczak Woyciech – kowal, zam. w Maleńcu, lat 25 [Akta urodzin 15.05.1814]
 • Glawatz Jan – majster kunsztu kowalskiego, zam. w Maleńcu, lat 27 [Akta urodzin 27.09.1812]
 • Głowacki Jan – majster kunsztu kowalskiego, zam. w Maleńcu, lat 26 [Akta urodzenia 19.03.1811]
 • Głowacki Jan s. Jana – kowal, zam. w Maleńcu, lat 54 [Akta małżeństw 3.08.1835] Ur. w mieście Gliwice Śląsku Pruskim.
 • Górski (Gurski – 1820) Dominik – profesji kowalskiej, młotowy kowal – 1823, zam. w Maleńcu, lat 31 [Akta urodzin 4.03.1818]
 • Gurski Stanisław – kowal, zam. w Maleńcu, lat 22 [Akta małżeństw 30.01.1825]
 • Hohenszteiner Kacper – majster kunsztu kowalskiego, zam. w Maleńcu , lat 49 [Akta małżeństw 9.02.1812]
 • Jaskulski Woyciech – kowal, zam. w Maleńcu [Akta zeyścia 28.02.1819]
 • Kałuża Jan – kowal, zam. w Maleńcu [Akta zeyścia 16.06.1813]
 • Kierak Antoni – kowal młotowy, zam. w Maleńcu, lat 21 [Akta małżeństw 29.01.1827]
 • Lubieniecki Józef – majster kunsztu kowalskiego, zam. w Maleńcu, lat 40, lat 40 – 1817 [Akta urodzenia 25.02.1811]
 • Lux Michał – profesji kowal, zam. w Maleńcu, lat 23 [Akta urodzin 18.12.1815]
 • Majewski Józef s. Sebasyana – kowal, zam. w Maleńcu, lat 21 [Akta małżeństw 24.11.1832] Ojciec Sebastyan zm. 12 lat temu.
 • Majowski (Majewski?) Sebastyan – majster kunsztu kowalskiego, kowal młotowy – 1821, zam. w Maleńcu, lat 46 [Akta urodzenia 10.03.1811] Zm. w Maleńcu w wieku lat 75 – 1821.
 • Malągowicz Szymon s. Kazimierza – profesji kowalskiej, zam. w Maleńcu, lat 21 [Akta małżeństw 2.02.1817]
 • Miernik Felix – kowal, zam. w Maleńcu, lat 40 – 1818 [Akta zeyścia 26.03.1813]
 • Miernicki Felix – profesji kowal, zam. w Maleńcu [Akta urodzin 29.05.1823]
 • Miias Jan – majster kunsztu kowalskiego, kowal młotowy fabryk malenieckich – 1819, zam. w Maleńcu, lat 35 – 1812 [Akta zeyścia 27.06.1811]
 • Miias Karol – kowal młotowy, zam. w Maleńcu, lat 26 [Akta urodzeń 15.11.1824]
 • Müas Alexy s. Kaspra – na teraz w wsi Maleniec przy fabryce zamieszkały kowal młotowy, lat 27 [Akta małżeństw 16.02.1833]
 • Piskulak Maciey s. Jędrzeja – majster kunsztu kowalskiego, zm. w Maleńcu w wieku lat 72 [Akta zeyścia 12.04.1812]
 • Sieniawski Jan Kanty – profesji kowal, zm. w Maleńcu w wieku lat 29 [Akta zeyścia 6.03.1824]
 • Sieniawski Łukasz – profesji kowal, zam. w Maleńcu, lat 30 [Akta urodzin 12.05.1818]
 • Skorupski Józef s. Karola – profesji kowalskiej młotowej fabryki kuźnicznej malenieckiej, zam. w Maleńcu, lat 21 [Akta małżeństw 12.09.1819]
 • Skorupa Józef – profesji kowal, zam. w Maleńcu [Akta urodzin 5.12.1822]
 • Skwara Jan – majster kunsztu kowalskiego, zam. w Maleńcu, lat 30 [Akta urodzin 27.12.1814]
 • Warwas Józef – kowal, zm. w Maleńcu w wieku lat 90 [Akta zeyścia 7.03.1814]
 • Warwas Krzysztof – majster kunsztu kowalskiego, zam. w Maleńcu , lat 34 [Akta małżeństw 9.02.1812]
 • Wiaderny Franciszek – kowal, zam. w Maleńcu, lat [Akta urodzin 20.08.1818]
 • Wiaderny Woyciech – profesji kowal, kowal młotowy – 1824, zam. w Maleńcu [Akta urodzin 9.05.1823]
 • Wiias Jan – kowal ręczny, zam. w Maleńcu [Akta urodzin 20.06.1823]
 • Wodniak Franciszek – kowal, zam. w Maleńcu, lat 40 [Akta urodzin 20.09.1820]
 • Stawowski Roch – kowal, zm. w Maleńcu w wieku lat 35 [Akta zeyścia 22.01.1831]
 • Suchanek Szymon – majster kunsztu kowalskiego, zam. w Maleńcu , lat 72 [Akta małżeństw 9.02.1812]
 • Suchański Franciszek – kowal, zam. w Maleńcu, lat 35 [Akta urodzin 26.03.1820]
 • Tarasiński Antoni s. Piotra – kowal, zam. w Maleńcu, lat [Akta małżeństw 4.02.1828]
 • Tatarski Franciszek – kowal, zam. w Maleńcu, lat 28 [Akta urodzin 18.09.1813]
 • Trzecianowski Mateusz s. Franciszka – profesji kowalskiej, na teraz w Maleńcu zamieszkały (pochodził z Końskich), lat 30 [Akta małżeństw 29.05.1824]
 • Wach Ignacy s. Marcina – kowal młotowy, zam. w Maleńcu, lat 23 [Akta małżeństw 10.02.1821] Zm. w Maleńcu w wieku lat 24 [Akta zeyscia 28.08.1822]
 • Wachowski Ignacy – profesji kowalskiej, zam. w Maleńcu, lat 24 [Akta urodzin 12.05.1822]
 • Warwas Józef – kowal, zm. w Maleńcu w wieku lat 90 [Akta zeyścia 7.03.1814]
 • Warwas Krzysztof – majster kunsztu kowalskiego, zam. w Maleńcu , lat 34 [Akta małżeństw 9.02.1812]
 • Wiaderny Franciszek – kowal, zam. w Maleńcu, lat [Akta urodzin 20.08.1818]
 • Wiaderny Woyciech – profesji kowal, kowal młotowy – 1824, zam. w Maleńcu [Akta urodzin 9.05.1823]
 • Wiias Jan – kowal ręczny, zam. w Maleńcu [Akta urodzin 20.06.1823]
 • Wodniak Franciszek – kowal, zam. w Maleńcu, lat 40 [Akta urodzin 20.09.1820]

Krawiec

 • Piskorzyński (Piskorek – 1811) Antoni – majster kunsztu krawieckiego, zam. w Maleńcu, lat 34 [Akta urodzenia 9.01.1811]
 • Szmulowicz Zawel – profesji krawiec, zam. w Maleńcu, lat 26 [Akta urodzin 25.07.1821]

Kucharka

 • Galiowka Magdalena – w obowiązkach kucharki przy dworze Maleniec zostająca, lat 27 [Akta urodzin 19.01.1823]
 • Goliaszowa Magdalena – w obowiązkach kucharki przy dworze Maleniec zostająca, lat 30 [Akta małżeństw 1.08.1825]

Kurzacz

 • Korpis Franciszek – kurzacz, zam. w Maleńcu, lat 50 [Akta urodzenia 10.11.1811] Zm. w wieku lat 65 – 1813.
 • Müttwin Jan s. Leopolda – kurzacz, zam. w Maleńcu, lat 27 [Akta urodzin 3.07.1814] Rodzice w Szląsku Pruskim w włości Sławenczyk dawniej zamieszkałych.
 • Wielgus Wincenty – kurzacz (zm.) zam. w Maleńcu [Akta małżeństwa 18.02.1811]
 • Znaczyński Jędrzey – kurzacz, zam. w Maleńcu, lat 66 [Akta małżeństw 19.02.1814]

Kutzer

 • Wachlowicz Michał – w obowiązkach kutzera przy dworze Maleniec zostający, lat 40 [Akta urodzin 15.12.1816]
 • Wysoczyński Jan – w obowiązkach kutzera dworu Maleńca, lat 40 [Akta małżeństw 22.01.1824] S. Walentego zam. w Samo… cyrkule jasielskim Galicji austriackiej

Kwotnik

 • Szlamowicz Szmul – kwotnik propinacji malenieckiej, zam. w Maleńcu [Akta zeyścia 29.08.1819]
 • Mayster fabryk kuźnicznych
 • Ławatz Jan – majster fabryki kuźnicznej w Maleńcu, lat 30 [Akta małżeństw 30.01.1814]
 • Warwas Krzysztof – majster fabryki kuźnicznej w Maleńcu, lat 30 [Akta małżeństw 30.01.1814]

Milcarz
…określenie słodownika (od niemieckiego Maelzer), czyli osoby przygotowującej słód do warzenia. Pod koniec średniowiecza w XV wieku zakłady produkujące słód oddzieliły się od browarów, przez co wytworzyła się funkcja słodownika, który przed podziałem był po prostu mistrzem piwowarskim… [Przodkowie z tamtych lat]
Mielcarz – dawne określenie słodownika, sładka. Słowo mielcarz wywodzi się z niemieckiego Mälzer oznaczającego słodownika.

 • Malinowski Kacper – milcarz, zam. w Maleńcu, lat 36 [Akta urodzin 3.03.1820]
 • Pawłowski Michał – profesji milcarz, zm. w Maleńcu w wieku lat 40 [Akta zeyscia 25.02.1824]

Młynarz

 • Szelle Józef – profesji młynarskiej, zam. w Maleńcu [Młyn], lat 59 [Akta urodzenia 15.06.1811]

Pachciarz

 • Moskowicz Izaak – pachciarz krów dworskich, zam. w Maleńcu, lat [Akta urodzin 14.05.1818]
 • Zygstdtelmann (?) Szymcha – pachciarz, zam. w Maleńcu [Akta urodzin 3.05.1825]

Palarz

 • Leybusiowicz Heyzel – palarz, zam. w Maleńcu, lat 28 [Akta urodzin 7.09.1818]

Pilarz

 • Baier Piotr – pilarz, zam. w Maleńcu, lat 40 [Akta urodzin 21.07.1817] Zm. w Maleńcu w wieku lat 67 – 1830.
 • Fernichstein Stanisław – pilarz, zam. w Maleńcu, lat 36 [Akta urodzenia 26.06.1811]

Pisarz

 • Budziszewski Paweł – pisarz, zm. w Maleńcu w wieku lat 60 [Akta zeyścia 11.10.1821]
 • Brylski Karol – pisarz fabryk kuźnicznych w Maleńcu, zm. w wieku lat 56 [Akta zeyścia 6.05.1817]
 • Eger Antoni – pisarz browarny, zam. w Maleńcu, lat 35 [Akta urodzenia 2.10.1811] 1823
 • Lesiakowski Adam – pisarz (i kassyer – 1814) fabryk kuźnicznych, zam. w Maleńcu, lat 54 [Akta urodzenia 5.09.1811]
 • Lewecki Franciszek – pisarz fabryk, zm. w Maleńcu w wieku lat 66 [Akta zeyścia 14.09.1826]
 • Piotrowski Kacper – pisarz fabryk kuźnicznych malenieckich, zam. w Maleńcu [Akta zeyścia 10.04.1819]
 • Twardzicki Piotr – pisarz fabryk kuźnicznych malenieckich, lat 22 [Akta urodzin 7.07.1821]

Piwowar

 • Skrzywanek Franciszek – piwowar, zam. w Maleńcu, na ten czas zam. w Grembenicach – 1816, lat 52 [Akta zapowiedzi 13.01.1811]
 • Pawłowski Michał – profesji piwowar, zam. w Maleńcu [Akta urodzin 25.09.1823]

Rachmistrz

 • Piotrowski Kacper – w obowiązkach rachmistrza przy fabryce kuźnicznej w Maleńcu zostający [Akta urodzin 18.04.1822]

Slosarz

 • Achnichszterneik Kacper – majster kunsztu slosarskiego, zam. w Maleńcu, lat 48 [Akta urodzenia 26.04.1811]
 • Galiński Tomasz – majster kunsztu slosarskiego, zam. w Maleńcu, lat 26 [Akta urodzenia 25.02.1811]
 • Lux Michał – profesji slosarz, zam. w Maleńcu, lat 30 – 1818 [Akta zeyścia 19.06.1817]
 • Ochenszteiner Jakub s. Kacpra – slosarz, zam. w Maleńcu, lat 23 [Akta małżeństw 28.01.1828]
 • Piskulak Łukasz – majster kunsztu slosarskiego, zam. w Maleńcu, lat 21 [Akta urodzenia 25.02.1811]
 • Sieniawski Łukasz – slosarz, zam. w Maleńcu, lat 26 [Akta małżeństw 2.02.1817]

Służąca

 • Cyzowna Maryanna c. Filipa – w obowiązkach służebnej przy dworze Maleńcu zostająca, lat 21 [Akta małżeństw 3.02.1816]
 • Gaiewska Katarzyna – w włości Maleniec w obowiązkach służebnej przy dworze zostajaca, lat 27 [Akta małżeństw 6.02.1826] Rodzice pochodzą z Wolborza obwodzie i powiecie piotrkowskim województwie kaliskim.
 • Sosnalska Maryanna c. Jana – w służbie dotąd przy pisarzu fabrycznym kuźnic malenieckich zostająca, lat 18 [Akta małżeństw 12.09.1819]

Sołtys

 • Piskorzyński Antoni – sołtys, zam. w Maleńcu, lat 36 [Akta urodzin 16.11.1813] występuje w dokumentach do 1835 (i zapewne dalej)

Szewc

 • Sliwski Wawrzeniec – profesji szewskiej, zam. w Maleńcu [Akta zeyścia 14.04.1819]

Topornik

 • Cyz Jędrzej – topornik, zam. w Maleńcu, lat 31 [Akta urodzin 21.06.1818]
 • Miernik Felix – topornik, zam. w Maleńcu, lat 64 – 1832 [Akta zeyścia 14.04.1819]
 • Skwara Franciszek (Frantz – 1812) – majster topornik, zam. w Maleńcu, lat 36 [Akta urodzenia 10.03.1811] Określany jako sławetny.
 • Skwara Jan – topornik, zam. w Maleńcu, lat 40 [Akta urodzin 21.06.1818]
 • Skwarski Franciszek – majster topornik, zam. w Maleńcu, lat 40 [Akta małżeństw 4.04.1818]
 • Skwarzyński Franciszek – topornik, zam. w Maleńcu, lat 49 [Akta urodzin 25.05.1821]
 • Suchanek Szymon – topornik, zam. w Maleńcu [Akta zeyścia 22.10.1812]
 • Warwas Krzysztof – topornik, zam. w Maleńcu [Akta zeyścia 24.02.1814]
 • Wiaderny Józef – topornik, zam. w Maleńcu [Akta zeyscia 31.03.1822]

Wyrobnik

 • Banasikowna Ewa – włościanka wyrobnica, zm. w Maleńcu w wieku lat 30 [Akta zeyścia 17.10.1813]
 • Capalska z Basiaków Cecylia – wyrobnica, zm. w Maleńcu w wieku lat 40 [Akta zeyścia 18.04.1827]
 • Ciślik Marcin – wyrobnik, zm. w Maleńcu w wieku lat 60 [Akta zeyscia 15.02.1822]
 • Cyzowa Franciszka – wyrobnica, zm. w Maleńcu w wieku lat 60 [Akta zeyscia 7.08.1822]
 • Dawidowicz Mortka – wyrobnik, zam. w Maleńcu, lat 22 [Akta urodzin 19.05.1822]
 • Fernichstan Stanisław – wyrobnik, zam. w Maleńcu, lat 40 [Akta urodzin 15.01.1818]
 • Gierczak Antoni – wyrobnik, zam. w Maleńcu, lat 23 [Akta małżeństw 5.02.1820]
 • Gierczakowa z Banasików Zofia – wyrobnica, zm. w Maleńcu w wieku lat 50 [Akta małżeństw 20.12.1825]
 • Kierakowa Franciszka – wyrobnica, zm. w Maleńcu w wieku lat 60 [Akta zeyścia 11.10.1829]
 • Mizera Woyciech – włościan wyrobnik, zam. w Maleńcu [Akta zeyścia 31.03.1813]
 • Mlikowski Mosiek – wyrobnik, zam. w Maleńcu [Akta urodzin 3.05.1825]
 • Ochensztainowa Maryanna – wyrobnica, zm. w Maleńcu w wieku lat 19 [Akta zeyścia 20.06.1830]
 • Pawłowska z Wiadernych Helena – wyrobnica, zam. w Maleńcu, lat 54 [Akta małżeństw 3.08.1835]
 • Pawłowski Michał – wyrobnik, zam. w Maleńcu, lat 40 [Akta urodzin 30.03.1820]
 • Romański Woyciech – włościan wyrobnik, zam. w Maleńcu, lat 36 [Akta urodzin 18.09.1813]
 • Sieniawska Maryanna – wyrobnica, zm. w Maleńcu w wieku lat 75 [Akta zeyścia 4.11.1826]
 • Sieniawski Łukasz – wyrobnik, zam. w Maleńcu [Akta zeyscia 15.02.1822]
 • Stawska Franciszka – wyrobnica, zam. w Maleńcu, lat 21 [Akta urodzin 17.08.1823]
 • Stawowska Apolobnia – wyrobnica, zm. w Maleńcu w wieku lat [Akta zeyścia 4.02.1827]
 • Stelmachowa Barbara – wyrobnica, zm. w Maleńcu w wieku lat 73 [Akta małżeństw 29.11.1825]
 • Szymański Łukasz – wyrobnik, zam. w Maleńcu [Akta zeyscia 15.02.1822]
 • Wnukowa Agnieszka – wyrobnica, zm. w Maleńcu w wieku lat 41 [Akta zeyścia 10.05.1828]

Krzysztof Woźniak