Konecki Słownik Biograficzny

Jan Szymański

Jan Szymański urodził się 30 września 1884 roku. W 1910 roku ukończył Wyższą Szkołę Handlową w Lipsku. Do wybuchu I wojny światowej kierował w Końskich działalnością założonego przez siebie Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. W 1915 roku współorganizował gimnazjum męskie. Początkowo wykładał w nim język niemiecki, a następnie do roku 1923 piastował funkcję dyrektora szkoły. W tym czasie jako radny zasiadał w radzie miejskiej. W marcu 1924 roku został mianowany […]

Jan Szymański Czytaj dalej »

Henryk Seweryn Zawadzki

Henryk Seweryn Zawadzki (4.12.1901 w Końskich syn Jadwigi i Jana z Zawadzkich – 8.06.1998 w Toruniu) – prawdziwie renesansowy humanista, człowiek wielkiego umysłu, wielkiej wiedzy i rozległych zainteresowań. Już od swych lat szkolnych był członkiem i działaczem organizacji niepodległościowych – tajnego skautingu i Polskiej Organizacji Wojskowej; w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 wziął ochotniczy udział jako artylerzysta. Świadectwo dojrzałości uzyskał w Końskich w roku 1921; studia prawnicze na Uniwersytecie

Henryk Seweryn Zawadzki Czytaj dalej »

Maria Dorcz

Maria Dorcz urodziła się 2 stycznia 1924 r. w Końskich, w rodzinie Józefa Śliwińskiego i Florentyny z Potockich. W 1937 r. ukończyła siedmioklasową Szkołę Powszechną, a następnie przez dwa lata była uczennicą trzyletnich kursów kroju i szycia Towarzystwa Oświatowo-Wychowawczego „Caritas”. W październiku 1939 r. zmarł jej ojciec, ranny podczas jednego z wrześniowych bombardowań miasta. Od lutego 1942 r. do marca 1945 r. pracowała w Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „w dziale węgla i ziemniaków jako siła

Maria Dorcz Czytaj dalej »

Antoni Borowiec

Był fotografem prowincjonalnym, działał w osamotnieniu, pamięć o nim żyje w kręgu rodziny, a dzieło jego życia ulega zatarciu i zapomnieniu. Był jedynym fotografem na terenie województwa kieleckiego odnoszącym sukcesy na wystawach międzynarodowych w latach 1928-1939. Zapomniany epizod w jego życiu połączył w czasie dzieło małomiasteczkowego fotografa z historią kieleckiej fotografii. Antoni Borowiec w latach pięćdziesiątych udzielał wskazówek młodemu podówczas chłopcu z podkoneckiej wsi [Jerzy Kamoda przyp. KW].

Antoni Borowiec Czytaj dalej »