koło wodne i żelazne korzenie

Stara Kuźnica

Dwuspadowy dach kryty gontami, ściany pionowo obite deskami. Po ostatnim remoncie materiał drzewny nasycono preparatem impregnowanym.Ten obiekt nie imponujący ani wyglądem, ani rozmiarami, godny jest szacunku i opieki. Świadczy o tym, jak długa i mozolna była droga od prymitywu do technik przemysłowych stosowanych i obecnie w produkcji. W niewielkiej wiosce pod Końskimi zachowała się jedyna w Europie kuźnica z młotem i miechem paleniskowym napędzanymi siłą spadku wody.Kilkanaście lat temu […]

Stara Kuźnica Czytaj dalej »

Zabytkowa pudlingarnia i walcownia w Sielpi Wielkiej. Młyny Dzibałtowskie… Młyny… Sielpia… Rzemieślnicy, fabrykanci, rekruci Korpusu Górniczego…

Zabytkowa pudlingarnia i walcownia w Sielpi Wielkiej Zagłębie Staropolskie żyło kiedyś pełnią życia gospodarczego.
 Jeszcze temu lat sześćdziesiąt co najmniej w 150 miejscowościach Zagłę
bia Staropolskiego słychać było stuk młotów i szum wody, napędzającej
urządzenia hutnicze.Przez długi szereg lat a nawet przez całe stulecia – prawie 80 % całej produkcji żelaza ześrodkowane było w tym zagłębiu.Było ono nie tylko dostawcą surowca żelaznego czy półproduktu, ale i z dawien dawna osiadły tu w bliskości kuźnic wytwórnie

Zabytkowa pudlingarnia i walcownia w Sielpi Wielkiej. Młyny Dzibałtowskie… Młyny… Sielpia… Rzemieślnicy, fabrykanci, rekruci Korpusu Górniczego… Czytaj dalej »

Augustyn Knaut sztaygier przy kopalniach żelaznych – Końskie 1839

Działo się w Końskich dnia jedenastego lutego roku bieżącego [1] o godzinie trzeciej po południu.Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Woyciecha Giebhardta puszkarza [2] i Antoniego Seynakowskiego majstra szewca, obydwu pełnoletnich z Końskich.dzisiaj zostało zawarte małżeństwo religijne między Augustynem Knaut wdowcem po Annie Charwatowej zmarłej dnia piętnastego stycznia roku 1839, urodzonym w mieście Królewska Huta położonym w „Gurnym Szląsku w Krulestwie Pruskim Obwodzie Bytomskim” [3] zamieszkałym

Augustyn Knaut sztaygier przy kopalniach żelaznych – Końskie 1839 Czytaj dalej »

Kawęczyn k. Miedzierzy – historia młyna

Zamiast wstępu II Wspomnienia przepisywałem z wypiekami na twarzy. Znając całość można wyrobić sobie zdanie o ówczesnej społeczności wiejskiej, autor nazywa ich gminniakami z Kawęczyna i Miedzierzy, w zderzeniu z instytucjami państwowymi i in.: sejmikiem powiatowym, starostą i jego urzędnikami, policją państwową, leśnikami, dworem, kościołem, urzędnikami administracji samorządowej… Uf! Takie tam piekiełko.Moja dziadkowie Bronisława i Franciszek Woźniak mieszkali w opisywanych latach trzydziestych (do 1935) w Miedzierzy. Babcia byłą

Kawęczyn k. Miedzierzy – historia młyna Czytaj dalej »

Młyny w Rogowie k. Końskich. Ród Ferensztajnów

Rogów Rzeka, Ireneusz Józef Ferensztajn.  Oprowadził mnie po miejscach na których stały młyny. Popłynęła młynarska historia: – A gdzie był młyn? – Tu obok. – Zachowało się cokolwiek? – To tylko jest trochę zapory.  Wszystko już prawie przerobione… Foto. KW. Lata trzydzieste – wyczytane z dokumentów W latach trzydziestych XX wieku w Rogowie pod nr 1/1 (miejscowi ludzie mówili „pod lasem”, inni nazywali to miejsce „Rzeka”) mieszkał senior

Młyny w Rogowie k. Końskich. Ród Ferensztajnów Czytaj dalej »

Młyny i młynki, wiatraki do mielenia zboża. Młynarze i rody młynarskie Ziemi Koneckiej, Opoczyńskiej, Przedborskiej, Przysuskiej – od średniowiecza do XXI wieku

Końskie, ul. Gimnazjalna, 1942 lub początek 1943 (zima). Przed młynem: pierwszy od lewej Michał Ksyk (w lecie 1943 wywieziony do Oświęcimia skąd nie wrócił, w środku z cygarem Konstanty Miodowicz (zarządca młyna). Konstanty Miodowicz (senior) prowadził jeszcze w czasie okupacji sklep rowerowy na ul. Kilińskiego (dzisiejsza ul. Łazienna). Foto. z kolekcji rodzinnej Andrzeja Grabarczyka. Leksykon miejscowości i nazwisk Anulin1905 Młyn wodny, Anulin (biała łąka) gmina Pianów [Powiat konecki 1905]

Młyny i młynki, wiatraki do mielenia zboża. Młynarze i rody młynarskie Ziemi Koneckiej, Opoczyńskiej, Przedborskiej, Przysuskiej – od średniowiecza do XXI wieku Czytaj dalej »

Był sobie młyn II. Małachów k. Końskich

Małachów; koło wodne, zapewne i młyn były znane przed 1797.  Fragment mapy z 1797 r. – proszę zwrócić uwagę na zaznaczone koła wodne.  Mapa ze zbiorów AGAD nr inw. 179-21. Poprzedni artykuł cieszył się niespodziewanie wysoką oglądalnością. Postanowiłem opublikować zatem fotografie, które wykonałem prawie dwa lata temu podczas rowerowej wyprawy z Bolesławem Borowieckim. Poprzednie nasze poszukiwania młyna nie zakończyły się sukcesem. Szukaliśmy w złym miejscu,

Był sobie młyn II. Małachów k. Końskich Czytaj dalej »

Był sobie młyn. Końskie ul. Gimnazjalna

Końskie, ul. Gimnazjalna 37b.  Nieczynny, opuszczony młyn w całej okazałości.  Foto. KW z 2009. Mieszkaliśmy tuż obok na ulicy Spacerowej pod numerem 12a (nie było numeru 13). Pamiętam kilka wypraw z babcią (Bronisława Woźniak) do młyna by zemleć na śrutę worek owsa dla kur.Przy młynie (był po początek lat sześćdziesiątych) zawsze stały wozy konne wyładowane workami zboża, w środku uwijali się upudrowani na biało mąką – robotnicy młyna.Przez ostatnie

Był sobie młyn. Końskie ul. Gimnazjalna Czytaj dalej »

Fidor, fabryka farb mineralnych. Kolorowe dymy

Fidor, drewniany przydrożny krzyż, w głębi za betonowym płotem odnowione i przebudowane zabudowania dworu. Starsi mieszkańcy Fidoru i Nieświnia, których pytałem informowali mnie,  że krzyż ufundował Zygmunt Bałachowski w okresie okupacji. Foto. KW Dawniej, gdy się jechało z Przysuchy do Końskich, już od Ruskiego Brodu widać było nad odległym Fidorem tuman kolorowych dymów. Wiedziano, że tam są produkowane suche farby mineralne. Zakład o nazwie Konecka Fabryka Farb Suchych nadal produkuje

Fidor, fabryka farb mineralnych. Kolorowe dymy Czytaj dalej »

Polska Barwa, fabryka farb w Końskich SA [Przedruk artykułu z 1924 r.]

Końskie, Stary Młyn. Widniejące w oddali zabudowania i wysoki komin to prawdopodobnie pozostałości po fabryce: Polska Barwa, fabryka farb w Końskich SA. Foto. KW. Polski przemysł chemiczny przynajmniej pod względem ilościowym jest u nas najsłabiej rozwiniętym. Mimo, że przemysł ten odgrywa pierwszorzędną rolę w życiu przemysłowym każdego państwa — u nas, niestety, znajduje się na szarym końcu. Prawda, że przemysł ten wymaga wiele nakładu pracy, a przede wszystkim wiedzy

Polska Barwa, fabryka farb w Końskich SA [Przedruk artykułu z 1924 r.] Czytaj dalej »