Konecki Słownik Biograficzny

Buty (z cyklu etiudy pedagogiczne)

Pod takim właśnie tytułem J. J. Szczepański napisał przed wielu laty opowiadanie – drukował je Tygodnik Powszechny – które wywołało burzliwe dyskusje, ponieważ otwarcie postawiło problem relacji między ceną butów, a ceną ludzkiego życia i to w kontekście akowskiej partyzantki. Poniższe wspomnienie też dotyka butów. Któregoś wrześniowego dnia 1944 r. otrzymałem rozkaz poprowadzenia patrolu rekwizycyjnego. Tu kilka słów wyjaśnienia.Jesienią tego jak i poprzedniego roku komendy […]

Buty (z cyklu etiudy pedagogiczne) Czytaj dalej »

Dr medycyny Zofia Górka

Dr medycyny Zofia Górka (1894 – 1957). Motto:Pół wieku w służbie Eskulapa,Sukcesy, sława, czasem klapa,Lecz zawsze walka, ciężka praca,W której się każdy z nas zatraca.Prof. med. Stanisław Grochmal, żołnierz – lekarz AK, kawaler Srebrnego Krzyża Virtuti Militari.Fragment wiersza: Tęczowa droga – Kraków 1994 r. Pracuję po to, by was chronić – słowa te wypowiedziała dr med. Zofia Górka do swych czworga dzieci w sytuacji rodzinnej po śmierci męża w grudniu 1941 r.

Dr medycyny Zofia Górka Czytaj dalej »

Janusz Malanowicz

Janusz Malanowicz, lata dwudzieste XX wieku. Foto. udostępniła Małgorzata Malanowicz. Janusz Malanowicz urodził się w 1901 roku; ojciec jego Stanisław Malanowicz był powiatowym inżynierem drogowym, mieszkał w powiatowym mieście Końskich, województwie kieleckim. Rodzice nasi przyjaźnili się i mieszkali niedaleko od siebie w swoich posesjach. Inż. Stanisław Malanowicz swoich trzech synów: Stanisława, Janusza i Władysława kształcił w galicyjskich szkołach średnich, aby zapewnić im pobieranie nauk

Janusz Malanowicz Czytaj dalej »

Stanisław Brzeziński z Koczwary – pancerniak od Maczka

Stanisław Brzeziński z Koczwary k. Końskich – pancerniak od Maczka.  Fotografia z początku lat 40. i współczesna z 2013 roku.  Foto. współczesne Radosław Nowek. Pana Stanisława Brzezińskiego poznałem w pierwszych dniach września 2013 roku. Wykonywałem prace instalacyjne w pobliskiej Koczwarze i dowiedziałem się o sędziwym 90-letnim mieszkańcu tej wioski, byłym żołnierzu Dywizji Pancernej gen. Maczka. Pan Stanisław okazał się być człowiekiem komunikatywnym, bardzo miłym, nie wyglądającym

Stanisław Brzeziński z Koczwary – pancerniak od Maczka Czytaj dalej »

Ks. Kazimierz Sykulski (1882-1941)

Ks. K. Sykulski, prawdopodobnie lata 1910-20 (?).  Foto. w zbiorach Marcina Brzezińskiego. Skarbiec Kultury Ziemi Koneckiej publikuje opracowania na temat osób wybitnie zasłużonych dla tutejszego regionu: z lat dawniejszych – Małachowskich i Tarnowskich, z okresu międzywojennego – J. Szymańskiego i J. Lamberta. Będzie ich zapewne jeszcze wielu. Zauważmy, iż są to osoby przybyłe do Końskich i tu rozwijające swą działalność.W niniejszym szkicu przedstawimy Czytelnikom rodowitego konecczanina, który przez pierwsze 14 lat

Ks. Kazimierz Sykulski (1882-1941) Czytaj dalej »

Mikołaj Szlifierz (vel Szlifirz) 1873-? Pytania i próby odpowiedzi

Mikołaj Szlifierz (Szlifirz) – Chłopiec (Wiosna). Rzeźba w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Foto Burgeres SF – internet. Przeglądałem ankietę, którą musiał wypełnić Mikołaj wstępując do C. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Nieporadne pismo, można by powiedzieć bazgroły pisane ręką przyszłego artysty. Lat 26 (pisał w roku 1900), wyznanie: rzymsko-katolickie, ojciec Józef urzędnik kolejowy, miejsce urodzenia Końskie, przynależność do gminy Duraczów. Po długich poszukiwaniach

Mikołaj Szlifierz (vel Szlifirz) 1873-? Pytania i próby odpowiedzi Czytaj dalej »

Mundur i sutanna… czyli o koneckim proboszczu Ludwiku Łętowskim

Bp Ludwik Łętowski (1786-1868), w roku 1818 proboszcz w Końskich.  Fot. z lat 1860-tych z kolekcji Adama hr. Tarnowskiego. Profesor Stanisław Tarnowski (1837-1917), opisując w Domowej Kronice Dzikowskiej czasy swego dzieciństwa i młodości w Krakowie, wspominał gości odwiedzających dom jego babki na rogu Rynku i ulicy Szewskiej. Do tego grona należał biskup Ludwik Łętowski…. Administrator diecezji krakowskiej, biskup Jeffejski „in partibus”. Niegdyś proboszcz w Końskich, bardzo świątobliwy, bardzo

Mundur i sutanna… czyli o koneckim proboszczu Ludwiku Łętowskim Czytaj dalej »

Kazimierz Szpotański – szwoleżer, żołnierz napoleoński

Kazimierz Szpotański żołnierz napoleoński, portret na porcelanie. Końskie, fragment marmurowej płyta umieszczonej po lewej stronie kruchty kościoła p.w. św Mikołaja.  Foto. Bartłomiej Woźniak. Już podczas prac nad wydaniem albumiku ks. Józefa Barańskiego: Kolegiata pod wezwaniem św. Mikołaja w Końskich, zaintrygowała mnie marmurowa płyta umieszczona po lewej stronie kruchty kościoła (ściana zachodnio-północna). Postanowiłem wrócić do tematu, gdy moja wiedza będzie nieco większa. Kolegiata pod wezwaniem św. Mikołaja w Końskich –

Kazimierz Szpotański – szwoleżer, żołnierz napoleoński Czytaj dalej »

Powrót Stanisława Aleksandra Małachowskiego z niewoli rosyjskiej do Końskich, na jesieni 1814

Końskie, kolegiata pod wezwaniem św. Mikołaja. Na południowej ścianie prezbiterium, pod oknem, jest tablica z napisem: STANISŁAW NAŁĘCZ I ANNA ZE STADNICKICH MAŁACHOWSCY W DNIU 24 LISTOPADA 1843 R. POWTÓRNE ŚLUBY 50 LAT POŻYCIA OBCHODZILI. NA CZEŚĆ BOGA ZA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OTRZYMANE I NA WIECZNA PAMIĄTKĘ TEN NAPIS POŚWIĘCAJĄ. Zachował się ciekawy opis uroczystości powrotu dziedzica Stanisława Małachowskiego z niewoli rosyjskiej do Końskich, na jesieni 1814 roku. Powrót opisał w swoim pamiętniku

Powrót Stanisława Aleksandra Małachowskiego z niewoli rosyjskiej do Końskich, na jesieni 1814 Czytaj dalej »

Michał Ławacz. Senior rodu Ławaczów

Wtedy w 1937 nie miałem swojego motoru, ale już jako uczeń propagowałem po swojemu motoryzację w Polsce. I dziś jeszcze, tj. w 2009 r. z przyjemnością siadam za kierownicą – Michał Ławacz. Fot. z książki: Mój rodowód. Michał Ławacz urodził się 27.09.1922 r. w Końskich w znanej tu rodzinie przemysłowców. Dzieciństwo spędzał w Końskich.Tu ukończył szkołę powszechną, zdał egzamin do gimnazjum im św. Stanisława Kostki i spotyka się ponownie z przyjaciółmi – rówieśnikami. Mimo otrzymania promocji do klasy drugiej przystąpił

Michał Ławacz. Senior rodu Ławaczów Czytaj dalej »